مقرری جدید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

به اساس فرمان محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان لعل الدین آریوبی به حیث اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت ورثه شهدا مقرر گردیده است. نالان

back to top