رئیس ستره محکمه :نقش هند در بازسازی افغانستان بااهمیت می باشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 24 جدی باختر
قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  امــروز با (  وینی کمار  ) سفیر کبیر جمهوری هند مقیم کابل ملاقات کرد .
به اساس معلومات ریاست  نشرات ستره محکمه  به آژانس باختر ، درین ملاقات نخست رئیس ستره محکمه درمورد روابط تاریخی دو کشور  صحبت کرد و نقش کشور هند را منحیث الگوی دموکراسی درجهان د رحمایت از نظام سیاسی و همچنان ارائه  خدمات مادی و تخنیکی در ساحات زیر بنایی به دولت و سهمگیری در بازسازی و نوسازی افغانستان بااهمیت دانست و اظهار امید واری کرد تا روابط میان قوه های قضائیه دو کشور وسعت یابد و ستره محکمه بتواند از کمک ها و اندوخته های ان کشوردر عرصه تطبیق برنامه های عدلی و قضایی  استفاده مطلوب نماید .
رئیس ستره محکمه همچنان خواستار آن شد تا میان ستره محکمه هر دو کشور تفاهم نامه همکاری های قضایی تدوین و به امضا برسد تا برمبنای ان فرصت های اموزشی ، ارتقای ظرفیت ، سفرهای مشاهداتی ، بورس های تحصیلی اختصاصی درمقاطع ماستری ودکتورا و تبادل تجارب نسبت به نظام های حقوقی و قانونگزاری آن کشور  برای قضات افغان  فراهم شود .
بعداً سفیر کشورهند باامتنان از فراهم اوری فرصت ملاقات اظهار داشت که دولت متبوعش بااحترامی که به قوه قضائیه دارد ، خواهان انکشاف روابط درتمامی ابعاد و به خصوص  در بخش قوه قضائیه بوده و سفارت حاضر است تا درهماهنگی و تماس دایمی  با قوه قضائیه و بادرک نیازمندیهای اموزشی چگونگی عقد تفاهم نامه دوجانبه راکه دربرگیرنده تمامی ابعاد همکاری باشد ، با ستره محکمه کشورش درمیان بگذارد و نتایج آنرا بعدا به اطلاع برساند .
طرفین درین ملاقات روی جزییات و اولویت های همکاری های دوجانبه و سایر مسایل ذی علاقه نیز صحبت و تعاطی افکار کردند . نالان

back to top