پیام تسلیت ستره محکمه دررابطه به وفات پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 23 دلو
ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش را  نسبت به وفات پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی یکتن از رهبران جهاد و مقاومت و اولین ممثل دولت اسلامی افغانستان که روز گذشته داعی اجل را لبیک گفته است و به رحمت ایزدی پیوسته است ، ابراز می دارد .
مرحوم پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی یکتن از رهبران جهادی کشور سالهای زیادی در هجرت و کارزار مقاومت در برابر اشغالگران سپری کرد، دین ورسالت دینی و ملی خویش را دردفاع از کشور کما حقه  انجام داده است .
مرحوم مجددی بعداز پیروزی جهاد اولین ممثل دولت اسلامی افغا نستان بود و همچنان وظایف بااهمیتی در راستای تحکیم و تامین صلح در کشور منحیث یک شخص خیر و عالم دین  ایفا کرد و ازهمین جهت منحیث شخصیت سیاسی وجهادی، مورد احترام ملت قرارداشت .
ستره محکمه درحالیکه وفات وی را یک ضایعه می داند ، از دربارالله متعا ل (ج)به مرحومی جنت فردوس و به خانواده و بازماند گانش صبر جمیل  مسالت می کند . نالان

Last modified on ?? ???? ، 23 ??? 1397 ، 10:40
back to top