لیلما احمدی : این جرگه می تواند فرصت ساز گفت و گو های میان افغان ها شود // مردم: جرگه صلح ممثل اراده مردم خواهد بود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل، 23 دلو، باختر
شمار از شهروندان برگزاری جرگه مشورتی صلح در پیوند به صلح در افغانستان را برای اجماع کامل میان مردم مهم تلقی می کنند.
شام دیروز محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در محفل اختتامیه اولین نشست ملی مشورتی صلح از برگزاری جرگۀ ملی مشورتی صلح خبر داد.
رییس جمهور در این نشست گفت: این کشور جرگه‌ها و مشوره‌ها است و ما بامشورت به پیش می‌رویم تا به‌یک اجماع ملی مشورتی در رابطه به‌صلح برسیم.
رحمت الله کمال باشنده شهر کابل به این نظر است که تا زمانی اجماع کلی در رابطه به صلح و جنگ افغانستان به وجود نیاید هیچ نشستی در مورد صلح نتیجه نمی دهد.
او با اشاره به برگزاری جرگه مشورتی صلح که قرار است برگزار شود گفت که این جرگه می تواند توافق کلی را در پیوند به صلح درکشور به ارمغان آورد.
به همین ترتیب لیلما احمدی عضو شورای ملی در گفت و گو با آژانس باختر گفت که مردم افغانستان خواهان گفت و گوها میان افغان ها می باشند.
به گفته وی این نشست می تواند زمینه گفت و گوها بین افغان ها را مساعد کند اما تاکید کرد در صورتی که همه خواست ها مردم چه از مخالفان و اپوزیسیون حکومت در نظر گرفته نشود، نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
در همین حال احمد شاهین کارشناس مسایل سیاسی در کشور با توجه به اعضای جرگه ها در قانون اساسی گفته شده است چندان خوشبین به موضوع نمی باشد اما می گوید که اشتراک شخصیت ها و طرف های شامل منازعه در افغانستان ، در نشست های بزرگ ملی نقش اساسی دارد.مجیب مرزایی

back to top