سفیر استرالیا: گفت وگوهای صلح امیدوار کننده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل اول  سرطان باختر
ادریس زمان معین سیاسی وزارت امورخارجه، با خانم نيكولا گاردُن سفیر استرالیا در کابل، ملاقات تودیعی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر،  زمان، از حضور خانم گاردُن به حیث سفیر استرالیا در افغانستان و خدماتش ابراز امتنان نمود.
خانم گاردُن از حضورش در افغانستان و اجرای مأموریت دیپلماتیک در این کشور ابراز خرسندی کرد و، تغییرات جدید به ويژه گفت و گو های صلح را امیدوار کننده خواند و از ادامه کمک های استرالیا به افغانستان اطمینان داد.
دو طرف روی انتخابات شفاف و عادلانه، نشست علمای افغانستان و پاکستان که قرار است به زودی برگزار شود صحبت کردند.شوخک

back to top