نامزدان کرسی ریاست ولسی جرگه بازهم برنده نشدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۵/ سرطان
درمرحله دوم انتخابات کرسی ریاست ولسی جرگه که بعداز چاشت امروز برگزار شدخان آقا رضایی و محمد خان وردک باهم به رقابت پرداختند.
دراین دور هیچ کدام نتوانستند پنجاه جمع یک آرا را به دست آوردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،رضایی ووردک نامزدان پیشتاز مرحله اول انتخابات درمرحله دوم باهم رقابت کردند که درنتیجه شمارش آرا رضایی ۸۴ رای ووردک ۱۰۵ رای به دست آوردند.
رای گیری سری باحضور ۲۳۱ نماینده مردم درولسی جرگه انجام شد.
موجودیت چهار رای سفید و ۳۸ رای باطل سبب شده است  که درمرحله نهایی هیچ کدام برنده نشوند.
برمبنای اصول وظایف داخلی ولسی جرگه روزشنبه خان محمد وردک پیشتاز انتخابات امروزی و میررحمان رحمانی نامزد پیشتاز انتخابات نخست به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه باهم رقابت می کنند.
ختم/ علم

back to top