مسلم یار درملاقات با سفیر ملکی ناتو: دشمن ما مشترک است وهمه باید دنبال اهداف مشترک فکر کنیم

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر ۲۴ سرطان
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با  نیکولاس کی سفیرملکی ناتو برای افغانستان ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفترسخنگوی مشرانو جرگه به آژانس باختر: دراین ملاقات هردوجانب روی وضعیت جاری افغانستان، تلاش های روان برای تأمین صلح،وتدویربه وقت انتخابات ریاست جمهوری صحبت وتبادل نظرکردند.
نماینده ملکی ناتوبا تشکر از کارکردهای مجلسسنا، گفت که تأمین صلح پایدار که نهادهای ملی ودستآوردهای سالهای اخیر درآن حفظ شود موردحمایت سازمان ناتو است و این سازمان همچنان در تجهیز نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان متعهد باقی می ماند.
وی ازتلاش‌های داکترزلمی خلیلزاد وحکومت افغانستان در روند صلح قدردانی کرد وبه رسیدن به نتایج مثبت آن ابراز آرزو کرد واز کمک های ناتو به کمیسیونهای انتخاباتی برای تدویر انتخابات پیشرو اطمینان داد.
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درصحبت‌هایش گفت: مردم افغانستان ازکمک‌های متحدان کشور شان به ویژه سازمان ناتو قدردانی می کنند وانتظار دارند که این کمک‌ها درعرصه های مختلف افزایش یابد، موصوف علاوه کرد هرحرکت در راه صلح مورد استقبال مشرانوجرگه می باشد اما این مجلس ازروند صلح به رهبری حکومت ومردم افغانستان که درآن ارزش‌های ملی وحقوق شهروندان مصوون بماند حمایت قاطع می کند.
رییس مجلس با اشاره به مذاکرات چندین دور زلمی خلیلزاد باطالبان، گفت این مورد تشویش ها وگمانه زنی‌ها یی به همراه دارد چون مردم افغانستان نمی دانند که درمذاکرت چه گذشته است ودرکدام موارد تعهداتی انجام شده باشد؟ زیرا این حق مردم است که از آنچه درمورد سرنوشت شان مورد بحث قرار می گیرد آگاه شوند.
فضل هادی مسلم یار افزود: دشمن ما مشترک است وهمه دنبال اهداف مشترک باید فکرکنیم وانتظار داریم همکاران بین المللی باتمام جدیت کارکنند تا زمینه آغاز گفت گوهای مستقیم حکومت افغانستان وطالبان مهیا شود، درغیر آن پراگندگی ها واقدامات خودسرانه ، نتایج مطلوبی در قبال نخواهد داشت.
نیکولاس کی دراین مورد گفت: ازسوی داکترخلیلزاد اطمینان داده شده است که هرزمانی که مذاکرات به پایان رسید قبل ازرسیدن به یک توافق نهایی تمامی جزئیات آن با دولت افغانستان وسازمان ناتو شریک می شود بلی مهم است که دانسته شود درچندین دورمذاکرات ایالات متحده امریکا وطالبان چه تعهداتی به یک دیگر سپرده اند.
رییس مشرانوجرگه تدویرانتخابات شفاف وسرتاسری را خواست مهم مردم دانست و گفت‌باید انتخابات در موقع معین آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزارشود وحکومت افغانستان همراه با دونرها ، بودجه مورد نیاز کمیسیون های انتخاباتی را دراختیار آنان قراردهد.سید حبیب سادات

back to top