22 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حمله های هوایی به افراد ملکی در بدخشان آسیب وارد کرد

حمله های هوایی به افراد ملکی در بدخشان آسیب وارد کرد

فیض آباد/ ۲۲ میزان/ باختر باشندگان وردوج بدخشان مدعی اند که...

 ده طالب مسلح در هلمند کشته شدند

ده طالب مسلح در هلمند کشته شدند

شهرلشکرگاه ۲۲ میزان باختر ده طالب مسلح درحمله های نظامیان در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتاستاد دانش از بررسی های دادگاه عالی در خصوص قضایای خشونت علیه زنان ابراز خرسندی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر ۱۴ سرطان
جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس این کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باخترْ: گزارش محاکم در خصوص رسیدگی به قضایای تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷، گزارش اجراآت دیوان‌های دادگاه عالی، محاکم ابتدایی و استیناف مرکز و ولایت ها از ربع چهارم سال ۱۳۹۷ و موضوغ جلوگیری از بی حرمتی در قبال شعایر اسلامی در حین استفاده از نشان ملی، از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که در هریک از این موارد تصمیم لازم از سوی کمیته اتخاذ شد.
نخست نماینده دادگاه عالی در خصوص رسیدگی محاکم ابتدایی و استیناف مرکز و ولایت ها در مورد قضایای تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ به جلسه گزارش داد که براساس آن، به سبب اهمیت موضوع، قضایای تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان به صورت مستقل بررسی شده است و در مورد هریک آمار جداگانه ارائه شده است.
درگزارش آمده است که در مورد ۳۱۴ قضیه تجاوز جنسی فیصله صادر شده است و از مجموع فیصله‌های صادر شده ۷۷ تن به حبس دوامدار، ۱۰۶ تن به حبس طویل، ۸۸ تن به حبس متوسط ، 48 تن به حبس کوتاه و سه تن نیز به جریمه نقدی محکوم شده اند. گزارش افزوده است که به تعداد ۷۱ تن از متهمان نیز پس از بررسی قضایی، بری الذمه شناخته شده اند.
مطابق گزارش دادگاه عالی، در بخش قضایای خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۲۷۲ قضیه در محاکم ابتدایی و استیناف مرکز و ولایت های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه‌ این بررسی‌های قضایی به تعداد ۱۱ تن از عاملان خشونت محکوم به اعدام، ۹۵ تن محکوم به حبس دوامدار، ۱۶۶ تن محکوم به حبس طویل، ۱۵۷ تن محکوم به حبس متوسط، ۴۸۸ تن محکوم به حبس کوتاه و ۳۹۷ تن محکوم به جرایم نقدی شده اند و به تعداد ۳۸۶ تن نیز برائت گرفته اند.
استاد دانش معاون دوم رییس جمهور از بررسی‌های انجام شده توسط دادگاه عالی در خصوص قضایای خشونت علیه زنان ابراز خرسندی کرد؛ اما تأکید کرد که لوی سارنوالی برای پیگیری اتهامات جرایم جنسی در ادارات دولتی به صورت جدی اقدام کند.
کمیته عدلی و قضایی دراین زمینه فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی به ریاست کمیسیون حقوق بشر با حضور نماینده وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، لوی سارنوالی، دادگاه عالی و وزارت عدلیه، آمار موجود را تحلیل و توحید کند و نتیجه آن را جهت تصمیمگیری نهایی به کمیته عدلی و قضایی ارائه کند.
اعضای جلسه نیز فیصله کردند که لوی سارنوالی اتهامات مربوط به جرایم جنسی زنان را در ادارات دولتی مورد پیگیری جدی قرار دهد.
در این جلسه در خصوص سارنوالی‌ها و محاکم‌منع خشونت علیه زنان در ولایت های که تاهنوز تکمیل نشده، نیز تأکید شد که این روند باید با جدیت تمام پی‌گیری شود.
اجراآت دیوان‌های دادگاه عالی، محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز وولایت ها از بابت ربع چهارم سال ۱۳۹۷ نیز از جانب نماینده دادگاه عالی در جلسه گزارش شد. براساس این گزارش، در ربع چهارم سال ۱۳۹۷ در دیوان‌های دادگاه عالی از مجموع قضایای واصله، برای ۳۶۸۶ قضیه، حکم اتخاذ شده است.
طبق این گزارش از مجموع قضایایی واصله در دیوان‌های محاکم استیناف و مرکز ولایات برای ۷۱۷۵ قضیه نیز حکم اتخاذ شده است. گزارش می افزاید که از مجموع قضایای واصله در محاکم ابتدایی برای ۱۵۲۸۲ قضیه نیز حکم صادر شده است. حبیب سادات 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.