معین سیاسی با سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح دیدارکرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل ۲۵سرطان باختر
ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با تعدادی از سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح دیدار کرد.
این دیدار توسط موسسه میدیوتیک افغانستان تنظیم شده بود، به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر: معین سیاسی پیرامون سفر  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به پاکستان، روند صلح به رهبری و مالکیت مردم و دولت افغانستان، گسترش و تحکیم روابط مردمان دو کشور و نقش برجسته سفیران جوان صلح در این مورد،  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین آن و اهمیت صلح در گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور صحبت کرد.
در اخیر معین سیاسی به سوالات اشتراک کنندگان نیز پاسخ داد.  نالان

back to top