کنفرانس مبارزه با هراس افگنی در قزاقستان برگزار می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 30 سرطان باختر
کنفرانس مبارزه با مواد مخدر و مبارزه برضد هراس افگنی به اشتراک مقام های ارشد کشورهای قلب آسیاه، فردا در مرکز قزاقستان برگزار می شود.
به گزارش آژانس باختر، وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه یی در این مورد می گوید، ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست به نمایندگی از افغانستان شرکت می کند و پیرامون دست آوردهای افغانستان درامر مبارزه با این دو پدیده، چالش های مربوط و نقش کشورهای منطقه سخنرانی خواهد کرد.
این نشست که توسط وزارت خارجه کشور در چارچوب روند قلب آسیاه/ استانبول روی دست گرفته شده است، برعلاوه نماینده افغانستان، نمایندگان ارشد کشورهای قلب آسیاه و شماری از سازمان های جهانی نیز شرکت می کنند. شمس

back to top