حامدکرزی اظهارات ترامپ را با شدید ترین الفاظ تقبیح کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ اول/ اسد
حامدکرزی رییس جمهور پیشین افغانستان اظهارات اخیر دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا را که در دیدار با صدراعظم پاکستان ابراز کرده است با شدید ترین الفاظ تقبیح کرد.
به گزارش آژانس باختر، ترامپ دردیدار با نخست وزیر پاکستان گفته است اگر من بخواهم می توانم جنگ درافغانستان را ظرف یک هفته ببرم اما من نمی خواهم ده میلیون انسان را بکشم .
اگر من می خواستم جنگ افغانستان را ببرم ، می توانستم و این کشور را ظرف ده روز از کره زمین محو کنم.
دفترمطبوعاتی رییس جمهورپیشین این اظهارات را توهین به مردم افغانستان دانسته است و اعلامیه یی دراین مورد نشرکردکه حامدکرزی این اظهارات راتوهین بزرگ به مردم افغانستان می داند و آن را به شدیدترین الفاظ تقبیح می کند.
حامدکرزی گفت: این اظهارات ترامپ بازتاب مکنونات درونی رهبری امریکا در قبال مردم و کشور ماست و نشان می دهد که اینان به زندگی و کرامت انسانی هیچ احترامی قایل نیستند دو سال قبل حکومت امریکا با استعمال بزرگترین بمب غیر اتومی در خاک افغانستان نبود حسن نیت خود را درقبال مردم افغانستان، حاکمیت ملی ما و ارزش های بشر دوستانه به نمایش گذاشت .
رییس جمهور پیشین همچنان افزود: مردم افغانستان از معاملات نهانی ایالات متحده با پاکستان از زمان زیادی بدینسو و به خصوص پس از شروع روند صلح نگرانی داشتند و ابراز نظرهای اخیر ترامپ در حضور صدراعظم پاکستان نشان می دهد که نگرانی مردم افغانستان دراین راستا کاملاَ برجا و برحق بوده است .ختم/ نالان

back to top