23 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ساختار تشکیلاتی وزارت اطلاعات وفرهنگ موردبحث قرارگرفت

ساختار تشکیلاتی وزارت اطلاعات وفرهنگ موردبحث قرارگرفت

کابل/ 23 سرطان باختر/ محمد طاهر زهیرسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ واحمد...

وزرای امور خارجۀ افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان تماس ویدیویی برقرارکردند

وزرای امور خارجۀ افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان تماس ویدیویی برقرارکردند

کابل/23 سرطان/ باختر محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور،...

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری به ریاست رئیس جمهور برگزار شد

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری به ریاست رئیس جمهور برگزار شد

کابل/ 23 سرطان/ باختر جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مشرانوجرگه ، اظهارات ترامپ را تقبیح کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل اول اسد باختر
مشرانوجرگه شورای ملی با تاکید برتعهدات افغانستان وامریکا، اظهارات اخیر رییس جمهوراین کشور را در قبال افغانستان، غیرمسؤلانه وخلاف اصول دپیلماتیک دانستند .
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر:  این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزدیارنایب اول برگزارشد، سناتوران روایاتی را مبنی براظهارات دونالد ترامپ که درنشست خبری مشترک با عمران‌خان نخست وزیرپاکستان گفته است " می‌تواند جنگ افغانستان را درده روزخاتمه دهد دراینصورت اینکشورده میلیون تلفات میدهد وازنقشه جهان حذف می‌شود که این کار را نمی کنم،  یک سخن احساساتی وخارج ازتعهدات رسمی دوکشور وخلاف اصول دپیلماتیک دانست باصدور اعلامیه یی، آنرا تقبیح کردند.
درمباحث آزاد، بعضی سناتوران ازافزایش نا امنی‌ها درکشوربه ویژه سقوط ولسوالی ستراتیژیک کران ومنجان ولایت بدخشان به دست هراس افگنان وتأثیرات منفی آن بالای ولایت ها همجوارابرازنگرانی کردندو گفتند: فساد گسترده درقول اردوها وناکارایی ها دررهبری وزارت دفاع ملی، وضعیت جنگی را بحرانی ساخته است ونیزنگرانی شانرا ازتلفات افراد ملکی درحملات تروریستی وبمباردمان هوایی ابرازداشتند وگفتند به تازگی درلوگردراثربمباردمان چندین فرد ملکی جان‌های شانرا ازدست داده اند که همه اینها ازضعف رهبریت سکتور دفاعی وامنیتی می باشد که باید به آن توجه شود.
همچنان شماری ازاعضأ  پیرامون اظهارات حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن که گفته است طالبان به انتخابات باورندارند ومی‌خواهند پس ازخروج نیروهای امریکایی، با زورافغانستان را بگیرند نیزمباحثی صورت گرفت وازسیاسیون کشورخواستند نظربه وضعیت کنونی درقبال قضایای جاری موضع مشترک اتخاذ کنند تا آینده کشوربه خطرات جدی روبرو نشود .
مشکلات مردم از ازدحام ترافیکی درخیرخانه شهرکابل به نسبت کندن کاری جاده ها، کندی کاراعمارپروژه وزیرآباد شهرکابل، تروریکتن ازعلمای دینی مدرسه سلمان فارس درکاپیسا، انتقاد ازبرخورد دوگانه وزارت مالیه به خاطردرجریان قرارندادن سناتوران بدخشان حین امضای تفاهم نامۀ برق رسانی ولایت مذکور واعماربند برق شیوه، قطع شبکه های مخابراتی دربلخ، تاکید بربرسی اظهارات عطا محمد نوروالی پیشین بلخ درمورد براندازی حکومت، بی کفایتی سفیرافغانستان درلندن وفساد گسترده دراین نهاد دپیلماتیک، شکایات معلولان کلی اردوی ملی از رهگذر ناکافی بودن حقوق مادی ومعنوی شان، اظهارخوشبینی ازتأمین بودجه انتخابات ازعواید داخلی وشماری مسایل دیگرمطرح شد.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، نیز اظهارات ترامپ را تقبیح کرد و گفت وی در زمان حاکمیت اش نتوانست چند گروه دهشت افگن را نابود کند پس مهال خواهدبود که افغانستان را در ده روز ازنقشه جهان حذف کند.
رییس مجلس گفت، افغانستان به حیث کشورمستقل دارای پیمان امنیتی باواشنگتن است ودرآن مکلفیت های هردوجانب، درج است مردم افغانستان که با هم روابط مختلف کاری ودوستی دارند امید میرود که کانگرس امریکا مانع اینگونه سرکشی‌ها شود زیرا او علاوه ازتحقیرافغانستان قربانی‌های امریکاییان را در تلفات جانی ومالی در برابر تروریزم، نیز زیرسوال برده است.
رییس مشرانوجرگه خطاب به طالبان گفت اکنون که نخست وزیرپاکستان تضمین به پای مذاکره کشانیدن شما را داده است شما یک گروه مستقل به حساب می آید یا آله دست پاکستانی ها؟ بهتراست ازلجاجت دست برداشته وارد مذاکرت مستقیم باحکومت افغانستان شوید تا دست به دست هم داده این سرزمین را ازتوطیه های بزرگ وصحنه رقابت های ناسالم کشورها بیرون کنیم.
مسلم یارهمچنان ازسیاسیون خواست ازآنجایکه برنامه های آمریکاییان روشن نیست ایجاب می نماید مخالفت‌های داخلی را کنارگذاشته برای حفظ وبقای کشور درکنارمردم وحکومت قرارگرفته وبرای تدویرانتخابات ریاست جمهوری همکاری لازم کند.
سپس درجلسه، فشرده ازفعالیت های اجلاس اول سال اول دوره هفدهم تقنینی مشرانوجرگه توسط مولوی عبدالله قرلق وداکترفیصل سمیع منشیان مجلس ارائه شد. که طی این مدت 26 جلسه عمومی،255جلسه کمیسیونها و9 جلسه کمیتۀ رؤسا برگزارشده است  ودوعنوان قانون و پنج عنوان معاهدات، میثاق های بین المللی، پروتوکول ها وموافقتنامه ها تصویب وتاییدشده است. همچنان دراین مدت 340 بارمسوولان به شمول وزرا وسایرمقامات درجلسات عمومی وکمیسیونها مورد استجواب قرارگرفته اند وبه صدها عرایض وشکایات مردم وادارات حکومتی، رسیده گی شده است؛ طبق این گزارش، مجلس سنا درموارد مختلف 29مورد پیام، اعلامیه وقطعنامه ها را صادرکرده است  وچهاربارهیئت های مجلس ازولایت ها وادارات شهرکابل نظارت به عمل آورده اند.
درختم مجلس؛ گزارش کاری کمیسیون سمع شکایات؛ ازسوی گل احمداعظمی معاون کمیسیون ارائه شد. نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.