رییس اجراییه کشور به مزار قهرمان ملی کشور اکلیل گل گذاشت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بازارک ۱۹سنبله باختر
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور امروز به پنجشیر رفت و به مزار قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، اکلیل گل گذاشت و به روی آن شهید اتحاف دعا کرد.
در این سفر رییس اجراییه کشور را انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر، محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت، روسای ادارات، قومندانان جهادی و امنیتی و متنفذان قومی همراهی می کردند.
داکترعبدالله حین گذاشتن اکلیل گل به مرقد قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود بر روان همه شهدای کشور اتحاف دعا کرد.
حبیب سادات

back to top