ترکیه با نهاد عدلی و قضایی افغانستان همکاری خواهد کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۳۱سنبله /باختر
قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه قبل امروز ( اوگوزان ایرتوگرول) سفیر کبیر جمهوری ترکیه درافغانستان ملاقات کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر٬ درین ملاقات نخست سفیر ترکیه  درمورد پیشینه روابط  تاریخی افغانستان وترکیه که با دوستی شاه امان الله و مصطفی کمال اتاترک بیشتر استحکام یافت و در دو دهه اخیر انکشاف مزید کسب کرده است ، صحبت کرد  و ازهمکاری های ان کشور باافغانستان در صد سال گذشته درعرصه های عسکری ، معارف ، صحت ،  فرهنگ ، اعطای بورس های تحصیلی  و سایر بخشها یاد کرد و افزود که مردم و دولت ترکیه به همکاری های شان با افغانستان همچنان ادامه میدهند و دولت ترکیه مصمم است تا این همکاری ها در بخش های  عدلی و قضایی نیز توسعه دهند .
بعدً قاضی القضات و رییس ستره محکمه با توضیح روابط و همکاری های دوجانبه  ، کشور ترکیه  را دوست خوب مردم افغانستان و شریک در مصایب و آلام یکدیر دانست و افزود که افغانستان فراتر از روابط سیاسی ، با کشور دوست ترکیه روابط تاریخی ، برادری و ازخود گذری دارد و به این روابط ارج میگذارد . قاضی القضات با اظهار امتنان ازهمکاری های این کشور درتمامی عرصه ها  ،اظهار امید واری کرد تا روابط وزارت عدلیه ان کشور با قوه قضائیه افغانستان رشد کند وفرصت  آموزشهای قضات افغانستان دراکادمی ملی عدالت ترکیه فراهم شود و درین زمینه تاکید کرد تا تفاهم نامه جدیدی که دربرگیرنده تمامی نیازمندیهای اموزشی و تبادل تجارب باشد ، تهیه و به امضا برسد  .
سفیر ترکیه همچنان  از روابط قوه قضائیه باوزارت عدلیه کشورش استقبال کرد  ووعده سپرد که در زمینه با توجه به سابقه این روابط و تفاهماتی که درحاشیه کنفرانسهای بین المللی میان قاضی القضات افغانستان ووزیر عدلیه ورییس ستره محکمه بخش جزائی آنکشور صورت گرفته  ، موضوع را با مقامات کشورش مطرح کند  و تلاش   می کند تا فرصت همکاری های جدید را فراهم کند .
طرفین درین ملاقات درمورد تسریع طی مراحل پروتوکول های دولتین درخصوص همکاری های عدلی و قضایی بویژه درعرصه انتقال محکومان واعاده مجرمان نیز تبادل نظر کردند. نالان

back to top