08 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیست وهفت مورد جدیدویروس کرونا درپنجشیربه ثبت رسید

بیست وهفت مورد جدیدویروس کرونا درپنجشیربه ثبت رسید

بازارک ۸جوزا باختر با ثبت بیست وهفت مورد جدید مبتلا به...

پیام تسلیت و همدردی اتحادیه سرتاسری استادان پوهنتون های افغانستان

پیام تسلیت و همدردی اتحادیه سرتاسری استادان پوهنتون های افغانستان

کابل/ 8 جوزا/ باختر پیام تسلیت و همدردی اتحادیه سرتاسری استادان...

باشندگان نادارشهرکابل، از پرداخت یک دوره از بل های برق وآب آشامیدنی، معاف می شوند

باشندگان نادارشهرکابل، از پرداخت یک دوره از بل های برق وآب آشامیدنی، معاف می شوند

کابل/ 8 جوزا/ باختر کمیته اضطرار کابل، یک دوره میترخوانی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

جلسه مشرانو جرگه برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۱۶میزان/باختر
    درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، علاوه ازاستماع گزارش هیئت مشرانوجرگه ازکشورقزاقستان، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارائه شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به مشرانو جرگه٬دراین جلسه رییس وسایراعضای مجلس سنا، حمله شب گذشته انتحاری به موترحامل افراد تازه استخدام شده دراردوی ملی درشهرجلال آباد که درآن شماری ازافراد نظامی وملکی شهید شدند وانفجارپیش ازچاشت امروز درپوهنتون ولایت غزنی را شدیداً نکوهش کردند و با ابرازتسلیت به بازماندگان شهدا وشفای عاجل برای مجروحان، تاکید کردند که نهاد های کشفی وامنیتی تلاش‌های شانرا به خاطرمهارهمچو رویدادهای غیراسلامی وغیرانسانی بیشترکنند.
    درجلسه باردیگرازدستاوردهای نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرپاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان در تخاروبدخشان وتأمین امنیت انتخابات یاد آوری شد، اما ازوضعیت ناگوار امنیتی درولسوالی درزاب جوزجان و شماری مناطق ارزگان که درآن شماری از منسوبان نظامی درمحاصره دشمن قراردارند ابرازنگرانی گردید وتاکید شد که نهاد های مسوول درموارد یاد شده وپاکسازی مناطق خوستک وشیوه در بدخشان توجه جدی کنند.
عده یی ازاعضای مجلس، باردیگر درمورد روند انتخابات ریاست جمهوری نظریاتی ارائه کردند و  پافشاری کردند که نامزدان ریاست جمهوری ازپیش داوری پرهیزکنند، منتظراعلان نتایج ازمجاری قانونی آن باشند ودرضمن گفته شد که کمیسون شکایات انتخاباتی وکمیسیون مستقل انتخابات فیصله مشترک  دیروزی شان درمورد چگونگی بررسی آرا  را تطبیق کنند، همچنان درپیوند به مسایل انتخاباتی اعلامیه دیروز شورای نامزدان ریاست جمهوری از طرف سناتوران مورد نکوهش قرارگرفت واظهارشد که این اعلامیه به نفع کشور نیست.
     همینگونه درجلسه گفته شد ارگ  وسپیدار در رابطه به موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه که درمورد مذاکرات صلح دراسلام آباد ارائه کرده بود تصامیم متضاد گرفته است وهیاهو برپا کردند اما درمورد نتایج این مذاکرات که نتیجه آن  رهایی یازده طالب خطرناک از زندان بگرام است واکنش نشان ندادند وسکوت اختیار کرده اند که این رهایی بدون فیصله وهماهنگی با دولت، اقتدار، حاکمیت ملی و استقلال کشور را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و باید هردو نهاد  به مردم پاسخ دهند.
    همین ترتیب داکترزلمی زابلی سناتور زابل گزارش مختصر سفرخویش را ازآن ولایت ارائه کرد و گفت انفجار بزرگی که به تاریخ 28 سنبله درزابل رخ داد علاوه ازتلفات سنگین انسانی، شفاخانه ولایتی را کاملاً ازبین برده است ودراین مدت برخی نهادهای داخلی وخارجی کمک‌های را انجام داده اند ولی زیان‌های مالی بیشتر می باشد که باید رییس جمهورکشور و وزارت صحت عامه توجه ویژه کنند، ضرویات شفاخانه را که نیاز اساسی مردم می باشد مرفوع کنند که درزمینه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، اطمینان داد تا این تقاضای باشندگان زابل را با رییس جمهوری شریک خواهند کرد تا اقدامات عاجل صورت گیرد.
    ازدحام پیش ازحد ترافیکی درشهرکابل به ویژه مربوطات جاده شهید مزاری به نسبت ضعف مدیریت مسوولان، اعماربلند منزل های خود سر وغیرقانونی درمحلات رهایشی و مسایل دیگر نیزازمواردی بودند که ازسوی سناتوران ارائه شد.
     درجمع بندی موارد مطروحه، فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه از اعمار بلندمنزل‌های خودسر درشهرکابل انتقاد کرد و ازشاروالی کابل خواست تابه مکلفیت‌های خود رسیدگی  کند جلو اشخاص که دست به چنین اقدامات می زنند را بگیرد ونیز به کمیسیونهای مربوط وسناتور کابل وظیفه سپرد تاروی طرح کارکنند که درآن راه های بیرون رفت این معضل مشخص شود.
   رییس مجلس درمورد انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد، امیدوارست که فیصله های کمیسیونهای انتخاباتی حقوقی ومسلکی باشد، اما ازآنان خواست تا مطابق به فیصله های خویش با درنظرداشت مشکلات مردم عمل کنندعدالت راتأمین کنند ودربرابر تقلب کاران بایستند ، همچنان اظهارداشت به  آنانیکه از انتخابات بهره برداری سیاسی می کنند و می گویند که مجلس سنا در انتخابات مداخله می کند اجازه این کار داده نخواهد شد زیرا موقف این مجلس همواره برمنافع ملی کشور استوارمی باشد.
   مسلم یار علاوه کرد قانون اساسی درمورد ترکیب مشرانوجرگه وضاحت لازم دارد ونیز وظایف هردو اتاق شورای ملی درآن مشخص است بناءً ایجاب می کند که اعضای شورای ملی به وظایف اساسی خویش بپردازند ودرضمن تاکید کرد که مشرانوجرگه  و ولسی جرگه لازم وملزوم یکدیگراند وکار مشترک می تواند به کارهای اساسی شورای ملی که همانا قانونگذاری است سرعت بخشیده شود.
   رییس مجلس درمورد رهایی یازده تن از اسیران گروه طالب گفت ما با تبادله  ورهایی زندانیان مخالف نیستیم ولی هرگونه عملکرد باید مطابق قوانین نافذه کشورصورت گیرد وایجاب می کند که مقامات ذیربط دراین زمینه وزندان‌های امریکایان درنقاط مختلف کشوروضاحت دهند که این کارروی کدام راهکار صورت گرفته است، زیراکه فیصله یک جانبه ونا هماهنگ ازجانب امریکا برای ملت قابل قبول نیست.
     دراخیرجلسه، گزارش اشتراک هیئت مشرانوجرگه درچهارمین دورنشست رؤسای پارلمان‌های آسیا واروپا تحت عنوان(اعتماد، گفت وگو ومشارکت بین کشورهای یورو ایشیا) که درکشورقزاقستان برگزارشده بود ازسوی داکترمحمدسمیع فیصل نایب منشی مجلس ارائه شد.
   درگزارش آمده بود دراین نشست هیئت های پارلمانی 65کشور شرکت نموده ورییس هیئت مشرانوجرگه بیانیه را نیز درآن  ایراد کرد که درقسمت ازآن آمده است تحکیم مناسبات وهمکاری بین دولت‌ها باعث شناخت ملت‌ها ازهمدیگرمی شود ونیازاست باایجاد فضای تعامل وسرمایه گذاری درحوزه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی واجتماعی به ارتقای مستقیم سطح همکاری توجه شود.
داکترفیصل افزود هیئت مجلس در حاشیه این نشست بامعاون مجلس سنای قزاقستان پیرامون مبارزه باتروریزم، توسعه وگسترش روابط به ویژه روابط پارلمانی میان دوکشور وبرخی مواردذیعلاقه بحث وتبادل نظرکرد./نالان

Last modified on ?? ???? ، 16 ????? 1398 ، 12:40

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.