29 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بازداشت ده ها تن به ظن  مواد مخدر دریک ماه اخیردر ننگرهار

بازداشت ده ها تن به ظن مواد مخدر دریک ماه اخیردر ننگرهار

شهرجلال آباد/ ۲۹ میزان/ باختر ده ها تن درجریان یک ماه...

نشست پیرامون قانون تنظیم امور شورا های محلی پنجشیروکاپیسا

بازارک/ ۲۹میزان/ باختر دریک نشست مشترک پیرامون قانون تنظیم امور...

نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی در عربستان سعودی آغاز شد

کابل/ ۲۹ میزان/ باختر نخستین نمایشگاه فرآورده های زراعتی افغانستان در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 20 میزان / باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه جلسه کرد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر٬ شورا نخست با توجه به نتایج تفتیش های  عادی و اقتضایی ازاجراات محاکم ، که  اکثر تخطی های وظیفه یی قضات و محرران  ، عدم رعایت تقیدات لازم قانونی و احکام تعلیماتنامه های تحریر واشباه وثایق و متحد المالهای رهنمودی شورای عالی ستره محکمه در راستای اجرای وثایق مختلف النوع ،  تشخیص شده است ، به ریاست تعلیمات قضایی ستره محکمه وظیفه سپرد که به منظور تنظیم و تطبیق برنا مه های اموزشی وتوضیحی اختصاصی برای قضات ، تدابیر لازم به اجرا بگذا رد .
سپس درحالیکه څارنپوه دکتورغلام حیدرعلامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ، څارنـوالان مربوط و اقارب ووکلای مدافع برخی از محکومان حضورداشتند ، (9) تقاضای تجدید نظر محکومان جزایی در قضایای فرار از صحنه محاربه  ، تجاوز جنسی ،  قتل ، فریبکاری ، خرابکاری و اختطاف درپرتو شرایط حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور ورسید گی قرارگرفت و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .
شورا همچنان با درنظرداشت احکام قانون اجراات جزایی ، درموردشماری از دوسیه های جــزایی نیز رسید گی کرد .ذبیح علم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.