01 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتجلسه شورای عالی ستره محکمه برگزارشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۲۳میزان باختر
جلسه شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قا ضی القضات و رییس ستره محکمه برگزارشد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آّژانس باختر، شورا نخست ارزیابی مثبت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری را ازچگونگی پیشرفت پلان تطبیقی برنامه عمل قوه قضائیه در سال 1397 ، بااهمیت تلقی کرد و به آمریت عمومی اداری قوه قضا ئیه هدایت داد تا انعده از شاخصهای زیر بنایی برنامه عمل راکه بارمالی دارد و تا اکنون  تحقق نیافته است ، با پیش بینی مصارف آنها بر طبق سفارش شورای عالی حاکمیت قانون غرض غورکابینه جمهوری اسامی افغانستان به ریاست عمومی اداره امور ارسال کند ، همچنان هدایت داده شد تا  گزارش فعالیت محاکم ابتدایی و استیناف کشور دررابطه به رسید گی به قضایای غصب املاک دولتی به غرض ارائه به شورای عالی حاکمیت قانون ، آماده شود .
بعد طبق اجنداء استهداات واصله از محکمه استیناف  بدخشان  در خصوص فروش زمین های مزروعی و رهایشی که  بنابر ادعای ریاست عمومی قضایای دولت ، ملکیت عامه تثبیت می شود و چگونگی استرداد محصول به محکوم علیه که در محکمه بعدی به محکوم له تغییر موفف می دهد ،  مورد غور قرارگرفت و در پرتو احکام قوانین نافذه و مصوبات شورای عالی ستره محکمه رهنمایی و تصامیم لازم اتخاذ شد . همچنان به منظور حل معضل مربوط  به تحصیل محصول فیصله ها و قرار های نهایی و تحت دوران محاکم  به حسابات عادی و امانت ستره محکمه ، حذف فقره 3 ماده 29 قانون طرز تحصیل  حقوق و ایزاد دوفقره درین ماده تصویب و هدایت داده شد تا موضوع به انستیتوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه ارسال شود .
سپس یک تقاضا ی تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت به ارتباط حقوق عامه با حضور رییس عمومی قضایای دولت ، څارنوال مربوط ، نماینده اداره موکل وطرف قضیه  درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسید گی قرار گرفت .
برعلاوه درجلسه  شماری ازتقاضا های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و پیشنهاد های مربوط به ارتقای درج کادر قضایی نیز جزء اجنداء بود که درهر مورد تصمیم گرفته شد و همچنان بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی صلاحیــت رسید گی (70) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت هاکاپیسا ، ننگرهار ، سمنگان ، پکتیا ، غزنی ، لغمان و بادغیس تفویض شد . احمد ضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.