اعلامیۀ ریاست جمهوری در پیوند به گزارش سیگار از پیشرفت حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 17 عقرب/ باختر
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نشر گزارش اخیر ادارۀ بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) در مورد پیشرفت حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، استقبال می کند.
در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در عملی کردن معیارهای استراتیژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده است، اما هنوز هم چالش های جدی در این زمینه وجود دارد.
گزارش می افزاید که حکومت افغانستان از ۷۶ شاخص مبارزه با فساد اداری، ۵۷ شاخص آن را برآورده کرده است.
حکومت افغانستان تلاش های زیادی در خصوص مبارزه با فساد اداری انجام داده است و به پیشرفت های خوبی نیزدر این عرصه نایل آمده است.
چنانچه جان ساپکو سرمفتش خاص ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در ۲۳ میزان سال جاری در دیدارش با محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور نیز از پیشرفت های خوبی در عرصه مبارزه با فساد اداری در افغانستان ابراز خوشبینی کرده بود.
به همین ترتیب، رییس جمهوری کشور در مراسم تحلیف خویش، تعهد راسخش را در امر مبارزه با فساد اداری ابراز کرده بود و حکومت در پنج سال گذشته بسترهای مناسب حقوقی به منظور مبارزه با فساد فراهم کرد و اصلاحات در نهاد های عدلی و قضایی و تعدیلات در قوانین را به میان آورده است.
حکومت افغانستان در زمینۀ خشکانیدن ریشه های فساد و از بین بردن موانع در برابر تطبیق قانون، تلاش های جدی و مؤثری انجام داده است که می توان از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و ادارۀ بازرس افغانستان نام برد.احمد ضیا احمدی

back to top