بیانیه داکتر زلمی رسول، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست وزرای خارجه ناتو

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بروکسل- 15 قوس 1391
كابل باختر 16 قوس
جناب سرمنشی آقای راسموسن،
جلالتمآبان، خانم ها و آقایان:
اجازه دهید تا با ابراز تشکر از جناب سرمنشی به خاطر دعوتشان از من به این نشست وزرای خارجه ناتو به منظور تشریک دیدگاه دولت افغانستان با شما، صحبت های خود را آغاز نمایم. جای بسیار خرسندی است که یکبار دیگر در جمع دوستان و هم پیمانان افغانستان قرار دارم.
یازده سال قبل، افغانستان از یک عصر تاریک و مخرب بیرون آمد و سفرش را به سوی صلح، شگوفایی، دموکراسی و عدالت آغاز نمود. در طی دهه گذشته، ما به دستاوردهای بزرگی نائل آمده ایم که در آنها تمام کشورهایی که امروز در این اتاق حضور دارند شجاعانه و سخاوتمندانه سهیم بوده اند و شایسته است که از این بابت احساس افتخار نمایند.
ما در افغانستان از تحولاتی که از طریق فداکاری های مردم افغانستان و کمک شما، به آنها دست یافته ایم احساس افتخار میکنیم. ما به دموکراسی جوانمان افتخار میکنیم. امروز ما دارای یک رئیس جمهور منتخب،  یک پارلمان منتخب و شورا های ولایتی منتخب در هر یک از 34 ولایت مان هستیم.
بیش از هشت میلیون تن از اطفالمان به مکاتب میروند که 40 فیصد آنها را دختران تشکیل میدهند. ده ها هزار تن  از مردان و زنان جوان ما در سرتاسر کشور  در پوهنتون ها اشتراک مینمایند. امروز اکثریت مردم ما از خدمات حفظ الصحه برخوردار میباشند. ما قسمت های مهمی از زیربناهای مان به شمول هزاران کیلومتر از جاده ها و پل ها را  بازسازی نموده ایم.
ما همچنان پیشرفتهایی را در قسمت بازسازی نهادهای دولتی مان به شمول اردوی ملی و پولیس ملی افغان که از حمایت و اعتماد  قوی و روزافزون  نفوس برخوردار میباشند، داشته ایم. پولیس و اردوی ملی ما که به شکل روز افزون توانا و مسلکی میگردند، یکجا با هم پیمانان مان در مقابل تروریزم و افراط گرایی در منطقه، که دائماً خطر های جدی را برای مردم افغانستان، منطقه و جهان ایجاد مینماید، مبارزه نموده اند.
خانم ها و آقایان:
مردم افغانستان  از نگاه تعداد و کیفیت زندگی، بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند.  در مبارزه مان علیه ظلم و ستم، تروریزم و افراطگرایی، دهها هزا تن از مردان، زنان و اطفال بیگناه اکثراً از اثر بمب ها و مرمی های تروریستان  جانهای خویش را از دست داده اند، اما تعداد دیگر از  افراد ملکی در مبارزه با تروریزم تلفات داده اند. در این نبرد سربازان و پولیس افغان، بیشترین خسارات را متحمل شده اند. در نبرد فعلی مان با تروریزم و برای امنیت کشورمان تنها امسال تا کنون بیش از 2100 سرباز، پولیس، و پرسونل های دیگر امنیتی افغان جانهایشان را از دست داده اند و بیش از 4600 تن  متحمل جراحت های جدی شده اند.  درنبرد مشترکمان، کشورهای ائتلاف در افغانستان نیز فداکاری های زیادی را هم از نگاه جانی و هم از نگاه سرمایه یی  انجام داده اند. اجازه دهید این موضوع را بار دیگر در اینجا بیان نمایم: ما به فداکاریهای شما ارج می نهیم، ما این دوستی شما را به یاد خواهیم داشت، و از شما به خاطر ایستادن در کنار ملت افغانستان در این مرحله مهم از تاریخش، همچنان  سپاس گزاریم.
ما همچنان به کمک همدیگر، طیف وسیعی از تدابیر را جهت جلوگیری از تهدیدات داخلی ایجاد نموده ایم که این تدابیر منتج به کاهش چشمگیری در حملاتی که اکثراً از سوی دشمنان انجام میگردند، گردیده اند.
خانم ها و آقایان،
امروز همکاری ما مستحکم است. و به لطف کار هوشیارانه و خستگی ناپذیری که انجام داده ایم، انتقال مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغان در جریان است و قبل از موعد معین به خوبی در حال پیشرفت میباشد. در نتیجه آن، پروسه انتقال در سطوح استراتیژیک و تاکتیکی مؤفق بوده است. مردم افغانستان پروسه انتقال را منحیث یک ضرورت استراتیژیک پذیرفته اند، و نیروهای امنیتی ملی ما به سرعت آن را در حال تطبیق میباشند. امروز، امنیت بیش از 75 فیصد از نفوس افغانستان توسط سربازان و افسران پولیس افغان تأمین میگردد نه توسط نیروهای خارجی. خشونت در ولایات و ولسوالی هایی که تحت پروسه انتقال قرار  گرفته اند در مقایسه با شاخص های زمانِ قبل از پروسه انتقال، در بعضی مناطق حدود بیست فیصد کاهش داشته است. برای من جای خرسندیست تا به اطلاع همه شما برسانم که رئیس جمهور کرزی در اواخر ماه روان، مرحله چهارم از پروسه انتقال را که شامل انتقال مسئولیت های امنیتی در تعدادی از مشکلترین و چالش برانگیزترین مناطق کشور میباشد، اعلام خواهد نمود. 
خانم ها و آقایان،
پروسه انتقال یک بخش کلیدی از همکاری هایي در حال تکامل میان یک افغانستان مستقل و با حاکمیت و همکارانمان در جامعه جهانی، محسوب میگردد.
ما از تمام کشورهای عضو ناتو و آیساف و نیز کشورهایی که عضو ناتو و آیساف نمیباشند، به خاطر تعهد قابل توجه و درازمدتشان مبنی بر کمکهای مالی سالانه 4.1 میلیارد دالر امریکایی برای تمویل، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی ملی افغان بعد از سال 2014، سپاسگزاریم. افغانستان به صورت پیوسته سهم  خویش را از مقدار مجموعی سالانه 500 میلیون دالر امریکایی به نقطه ای که مارا قادر سازد تا به صورت کامل ضروریات امنیتی و دفاعی مان را از عایدات داخلی که تا سال 2024 تعیین شده است تمویل نماییم، افزایش خواهد داد.
ما معتقدیم که هم اکنون زمان مناسبی است تا وارد بحث جامع در مورد میکانیزمی برای اینگونه کمک ها گردیم. من میتوانم به شما اطمینان دهم که این یک اولیت برای ما در افغانستان میباشد.
اجازه دهید تا مجدداً بر تعهد کامل  افغانستان به اصول مهمی همچون  شفافیت و مسئولیت پذیری تأکید نمایم.
اما ما به خصوص در زمینه  روابط در حال تکامل میان افغانستان و جامعه جهانی، امیدواریم این مسئله واضح باشد که  مهمترین اصل در این زمینه همانا باید حاکمیت افغانستان باشد، و  افغانستان باید مالکیت کامل تمام میکانزیم هایی را که از این گفتگو های ما حاصل میگردد، داشته باشد. علاوه بر اصل بنیادین احترام به حاکمیت افغانستان، مالکیت افغانستان، از مصارف این وجوه مالی به صورت مؤثر، کارآمد و پایدار اطمینان میدهد و  در عین حال امکان ظرفیت سازی بیشتر را در نهادهای ملی افغان فراهم میسازد.
ایجاد نیروهای مسلکی امنیتی ملی افغان که از احترام ملی برخوردار بوده و به صورت دموکراتیک مسئولیت پذیر میباشند و نیز ایجاد بنیاد یک افغانستان با ثبات، امن و دموکراتیک،  از مهمترین کمک هایست که جامعه جهانی  به افغانستان نموده است. با در نظر داشت آینده نیروهای امنیتی ملی افغان، علاوه بر اطمینان از برخورداری از حمایت بین المللی در جهت تمویل و حفظ آنها، برای مردم افغانستان داشتن یک حس مالکیت در قبال نیروهای امنیتی شان، یک امر مهم به شمار می آید. بناً به منظور تقویت اعتبار و مشروعیت آنها، ما باید اطمینان حاصل نماییم که ساختارها و پروسه هایی که به انکشاف آینده نیروهای امنیتی ملی افغان کمک میکنند، تحت مالکیت و رهبری دولت ا فغانستان قرار دارد.
البته، در عرصه های مورد توافق ما مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی افغان فاقد ظرفیت برای  تحقق مالکیت کامل افغانستان هستند، ما باید یکجا با هم در جهت ایجاد آن ظرفیت ها تا سال 2014 و پس از آن، کار نماییم. 
در این زمینه، دیدگاه دولت افغانستان اینگونه است، بودجه ملی که توسط میکانیزمهای پشتیبانی کننده مناسب بین المللی ، به شمول بودجه های مجموعی پیشنهاد شده، مورد حمایت قرار میگیرد، یکی از کارآمدترین، اقتصادی ترین، و  مسؤلیت پذیرانه ترین ابزارها برای  حمایت و انکشاف نیروهای امنیتی ملی افغان، به شمول هدایت نمودن حمایت های دونرها به نیروهای امنیتی ملی  افغان، خواهد بود.
اطمینان دهی از اینکه دولت افغانستان اولویت ها را ایجاد، پلان ها را انکشاف، وجوه مالی را تخصیص و تصامیم مربوطه را که با نحوه شکل گیری و تجهیز نیروهای امنیتی ملی افغان مرتبط میباشد، اتخاذ خواهد نمود، نیز از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
برعلاوه، همچنان که ما  این گفتگوها را به پیش میبریم، توجه ما به این مسئله که، کمیت نیروهای امنیتی ملی افغان بعد از سال 2014 باید از طریق شرایط موجود در آن زمان تعیین گردد نه محدودیت های مالی، بسیار مهم خواهد بود.
خانم ها و آقایان:
تکمیل پروسه انتقال امنیتی همزمان خواهد بود با یک انتقال تاریخی سیاسی که برای ثبات و توسعه یک افغانستان دموکراتیک حائز اهمیت میباشد. در ماه آپریل سال 2014( حمل 1393)، افغانها برای انتخاب رئیس جمهور آینده شان به  حوزه های رأی دهی خواهند رفت. دولت افغانستان جهت حصول اطمینان از برگزاری انتخابات منصفانه، همه شمول و شفاف و نیز انتقال مسالمت آمیز قدرت به رئیس جمهور آینده، در حال انجام هر اقدام ممکن میباشد. ما متکی  به حمایت دوستان بین المللی مان  جهت مساعدت به ما برای مؤفقیت در این نقطه عطف حساس، و مهمتر  از همه، برای حصول اطمینان از اینکه پروسه انتخابات آزادانه و بدون مداخله خارجی انجام میگردد، خواهیم بود.
خانم ها وآقایان: 
ما به تحکیم همکاری مان با ناتو متعهد بوده و در این زمینه چشم براه مشورت های مفید در مورد تعیین حوزه و مأموریتِ حضور ناتو و مشارکتش با افغانستان  پس از سال 2014، هستیم
همانطور که آگاهی دارید، دولت افغانستان  امسال با تعدادی از هم پیمانان کلیدی اش به شمول ایالات متحده امریکا، آلمان، هندوستان، استرالیا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا، مؤافقتنامهای همکاری های استراتیژیک دراز مدت دوجانبه امضاء نمود.
ما موافقتنامه های مشابهی از  همکاری را با ناروی، اتحادیه اروپا، ترکیه، دنمارک، فنلند، پولند و امارات متحده عربی، تکمیل نموده و یا هم اکنون در حال مذاکره در مورد آنها میباشیم. من همچنان خرسندم تا به اطلاع شما برسانم که به تاریخ 15 نوامبر( 25 عقرب)، ما مذاکرات رسمی مان را با ایالات متحده امریکا در مورد مؤافقتنامه دوجانبه امنیتی در کابل آغاز نمودیم.  این موافقتنامه، با احترام کامل به تمامیت ارضی افغانستان، همکاری های دفاعی آینده را میان دو کشور به شمول امکان حضور پرسونل نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان پس از سال 2014 را تعیین خواهد نمود.
خانم ها و آقایان:
پروسه صلح همچنان منحیث یک اولویت عاجل برای دولت افغانستان باقیست و ما در حال تعقیب آن با یک نیروی تازه هستیم. نتایج سفر هیئت عالی صلح در اواسط ماه نوامبر و نیز سفر اینجانب به اسلام آباد در هفته گذشته، به تلاشهای صلح ما نیروی تازه ای بخشیده است. همانطور که من به همکاران پاکستانی مان گفتم، هم اکنون زمان یک  اقدام عملی در مورد پروسه صلح است. در هفته ها و ماه های پیش رو، ما چشم براه گام های مستحکم تر در نقشه راه پروسه صلح که ما آنرا با جمهوری اسلامی پاکستان شریک ساخته ایم هستیم، که این منجر به آزادی تمام زندانیان طالبان در پاکستان، تسهیل ارتباطات مستقیم با سران طالبان، مسیر امن برای مذاکره کننده گان طالبان و در نهایت، یک دوره ای از مذاکرات متدوام صلح میان دولت افغانستان، طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح، خواهد گردید.
ما همچنان در حال گفتگو با شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم تا اطمینان حاصل نماییم که قطعنامه بازنگری شده کمیته تحریمات  علیه طالبان، منجر به ایجاد یک اقدام جوابگو، مؤثر و انعطاف پذیر تر در مورد تقاضاهای دولت  افغانستان برای حذف از لیست تحریمات و معافیت از تحریم سفر طالبان، خواهد گردید.  اینگونه تغییرات به نظام موجود به طور مثبت به تلاشهای صلح کمک خواهد نمود و یک پیغام قوی مبنی بر حمایت کلی جامعه جهانی از پروسه صلح را میرساند.
همانطور که ما در گذشته نیز تکرار نموده ایم، دولت افغانستان به اصول و موازین پروسه صلح به شمول احترام به قانون اساسی مان، حفظ دستاوردهای دموکراتیک دهه گذشته، حقوق شهروندان به شمول حقوق زنان افغان و قطع ارتباط با تروریستان بین المللی، پایبند خواهیم ماند.
خانم ها و آقایان:
ما در افغانستان مسیر طولانی را پیموده ایم. همچنان که ما گام های استواری را به سوی تطبیق کامل آجندای پروسه انتقال و دهه تحول بین سالهای 2015 تا 2024، برمی داریم، تلاش خواهیم نمود تا دستاوردهای تاریخی مان را حفظ نموده و آنها را افزایش دهیم، سیستم دموکراتیک خویش را بهبود بخشیم و همکاریمان را با جامعه جهانی منحیث یک ملت مستقل و دارای حاکمیت، توسعه دهیم. من بر این باورم که این بهترین شیوه تکریم از فداکاریهای ملت هایمان در تلاش برای نیل به این هدف ناب میباشد.  با تشکر

back to top