03 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزیر دولت در امور صلح با سفیر ترکمنستان دیدارکرد

وزیر دولت در امور صلح با سفیر ترکمنستان دیدارکرد

کابل/ 3 دلو /باختر در ادامه سلسله نشست‌های مشورتی با سفارت‌ها...

وزیر دولت در امور صلح با سفیر هسپانیا دیدارکرد

وزیر دولت در امور صلح با سفیر هسپانیا دیدارکرد

کابل/ 3 دلو /باختر عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رییس‌جمهور و وزیر...

وزیر دولت در امور صلح با سفیر روسیه در افغانستان دیدار کرد

وزیر دولت در امور صلح با سفیر روسیه در افغانستان دیدار کرد

کابل/ 3 دلو /باختر عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتدرجلسه شورای عالی ستره محکمه به محاکم هدایت داده شد که ارزش های قانون اجراات جزایی را مطمح نظر داشته و مرعی بدارند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/19 قوس/ باختر 
شورای عالی ستره محکمه به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه امروز برگزار شد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر شورا نخست درمورد ارزش احکام  جزایی در پیشگاه محاکم مدنی واحوال شخصیه و ارزش احکام محاکم مدنی وا حوال شخصیه  درپیشگاه محاکم جزایی کشور بحث کردند و در روشنی  مصرحات مواد 298-299و300 قانون اجراات جزایی به محاکم مدنی و جزایی هدایت داد تا احکام مواد فوق را حین اجراات مطمح نظر داشته و مرعی بدارند.
سپس پیرامون استهدائیه های وا صله ازمراجع قضایی در خصوص رسید گی یکعده از قضایای خیانت به وطن منسوبان نظامی ازجانب دیوان های جرایم علیه امنیت که احکام صادره آنها بعداً در مرحله فرجامی مواجه به مشکل شده است ،  نحوه تصحیح وثایق درحالیکه از مسیر اصلی آنها منحرف نشود  و چگونگی اجرای وثایقی که آویز تحویل محصول آنان یکبار تزویری بودولی مجدداً  محصولات قانونی شان تحویل بانک شد ، در پرتو احکام قوانین نافذه و مصوبات شورای عالی ستره محکمه رهنمایی لازم شد .
متعاقباً  شش درخواست تجدید نظر قضایای جزایی درموارد قتل ، سرقت مسلحانه وسایط نقلیه و سرقت و مجروحیت  با حضور مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ، څارنوالان مربوط و اقارب ووکلای مدافع یکعده از محکومان جزایی مورد رسید گی قرارگرفته است  و درهرمورد بادرنظرداشت شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی تصامیم مقتضی اتخاذ شد .
برعلاوه یک تقاضای تجدید نظر مدنی ، شماری ازدرخواست های تبدیلی محکمه قضایای جزایی و پیشنهادهای  مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجندا بود که پیرامون هرموضوع تصامیم لازم گرفته شده است و همچنان بنابر تقاضای اداره لوی  څارنوالی صلاحیت رسید گی به  27 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات خوست و ننگرهار تفویض شد .ماری

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.