12 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهوری با والیان ولایت های زون شرق در رابطه به تدابیر مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد

رییس جمهوری با والیان ولایت های زون شرق در رابطه به تدابیر مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد

کابل/ 12 حمل /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغاانستان...

حسینه صافی : همه دروقایه و جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا با دولت و مردم همنوا و همکار باشند

حسینه صافی : همه دروقایه و جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا با دولت و مردم همنوا و همکار باشند

کابل/ 12 حمل /باختر حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمردم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

توافقنامه تجهیز وتوسعه واحد های سیستم مدیریت قضایا امضأ شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 7 حوت
توافقنامه تجهیز وتوسعه واحد های سیستم مدیریت قضایا درهشت ولایت میان ستره محکمه  و برنامه حمایت سیستم عدلی ( جی اس اس پی) به امضا رسید 
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درمراسمی که به همین منظور امروز درمقر ستره محکمه تدویر یافته بود پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و ویلیم بویال معاون ریاست بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قوانین سفارت امریکا درحا لیکه آمرعمومی اداری قوه قضائیه ، رحیم الله مجددی رئیس عمومی برنامه حمایت بخش عدلی و هیئت همراه شان حضورداشتند ، این توافقنامه را به امضا رسانیدند .
درین مراسم  نخست درمورد پیشرفت  پروژه سیستم مدیریت قضایا که به همکاری برنامه حمایت بخش عدلی درجریان است ، صحبت صورت گرفته  ، و قاضی القضات ایجاد یک بانک معلوماتی درخصوص قضایا راکه  نشاندهنده وضعیت قضایا در مراحل مختلف تحقیق ، تعقیب و محاکمه میباشد ، بیانگر شفافیت اجراات این نهاد ها دانسته و تصریح کرد ، در شرایط فعلی که تکنالوژی معلوماتی سهولتهای زیادی رادرهر بخش ایجاد کرده است ، ضرور است تا با استفاده ازین زمینه و فرصت دسترسی مردم به روند رسیده گی قضایا درتمامی مراحل محا کماتی فراهم گردد که همکاری رهبری برنامه بخش عدلی درین راستا مورد رضائیت قرارداشته و ما امید وار هستیم تااین برنامه با جدیت هرچه تمام تعقیب گردیده و به تمامی ولایات کشور توسعه یابد قاضی القضات هم چنان ضمن صحبت  مختصر درمورد برنامه های ارتقای ظرفیت قوه قضائیه روشنی انداخته و پیرامون حضور و مشارکت زنان در قوه قضائیه در مناصب مختلف قضایی ،  برنامه های اعزام قضات به خارج ازکشور به هدف اموزشهای مسلکی ، مشاهداتی و اگاهی از سیستم های حقوقی و قانونی ووضعیت محاکم کشور های جهان ، ایجاد مرکزتعلیمات قضایی که ازهمه سهولتهای آموزشی و شعبات ترجمه ، زبان و کمپیوتربرخوردار بوده و تعمیر اساسی آن زیر ساختمان است  و همچنان از طرح ایجاد مرکز معلومات قضایی که دسترسی به نحوه رسیده گی به قضایا در محاکم را میسر مینماید ، معلومات لازم ارائه داشتند .
بعداً  ویلیم درمورد جزئیات برنامه های مربوط صحبت کرده ، از توسعه دفاتر سیستم مدیریت قضایا و نیز ایجاد بخش جدید درچوکات برنامه حمایت بخش عدلی به منظور ارتقاء ظرفیت ارگانهای عدلی و قضایی خبر داد .
دراین ملاقات برمبنای تفاهم قبلی  ، پیشرفت درمورد ایجاد واحد های سیستم مدیریت قضایا درولایات وردک ، لوگر ،  پکتیا ، خوست ، پنجشیر ، لغمان ، کنر و غزنی مورد بحث قرارگرفته و جانب برنامه حمایت بخش عدلی درخصوص اکمال تجهیزات دفتری ، کمپیوتری و تکنالوژی برای وا حد های سیستم مدیریت قضایا درولایات یاد شده یکبار دیگر ابراز تعهد نمود .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.