محمد اشرف غنی: تیم مذاکره کننده از سوی دولت انتخاب و این روند با نظارت مردم انجام می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۳۰دلو/باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقومندان اعلی قوای مسلح، امروز در سومین نشست مشورتی در رابطه به صلح، با قومندانان امنیۀ ولایات در قصر چهارچنار ارگ دیدار کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد٬ در این دیدار که داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور و رهبری بخش امنیتی و دفاعی نیز حضور داشتند، رییس جمهور خطاب به پولیس ملی، گفت: شما حمایت من، مردم، نظام و جامعه بین المللی را باخود دارید؛ مردم بالای قهرمانی ها و فداکاری های شما افتخار می کنند؛ نیروهای امنیتی و دفاعی ما حمایت بی‌پیشنۀ ملت را در طول تاریخ با خود دارند.
رییس جمهوری اکیداً به رهبری بخش امنیتی و دفاعی هدایت داد که به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و زخمی‌های آنان رسیدگی صورت گیرد.
رییس جمهوری گفت که ما به مرحلۀ جدید تاریخ که برای اولین‌بار طالبان به کاهش بنیادی خشونت که به آتش بس منجر خواهد شد موافقت کرده اند، داخل می شویم.
وی افزود که در این مرحله اردوی ملی باتوجه به فرصت ها و خطرات، آمادگی کامل داشته و همچنان پولیس ملی در خط نخست تامین امنیت قرار خواهد داشت.
رییس جمهور کشور خطاب به قومندان‌های امنیه، گفت که شما در کنار تامین امنیت مردم، شاهراه‌ها و بخش خصوصی، به عنوان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مسوولیت دارید تا با مردم از نزدیک در تماس باشید و با پاسخ دادن به نگرانی های آنان، رضایت شان را به دست آورید.
رییس جمهور گفت که در تمویل و تجهیز قوای امنیتی و دفاعی هیچ تغییر نمی آید، توافقات انجام شده در این بخش با متحدین بین المللی به خصوص ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای عضو ناتو و تعهدات آنان، به جای خود باقی است.
رییس جمهور غنی خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گفت که مبارزه شما به خاطر رضای خداوند متعال، برافراشته بودن بیرق ملی و دفاع از مردم است. از برکت قهرمانی ها و فداکاری های شما، زمینه صلح فراهم شده است و باید با دقت زیاد از این فرصت استفاده اعظمی صورت گیرد.
رییس جمهور گفت که در سال‌های گذشته، پولیس ملی از وظیفۀ اصلی خویش که حاکمیت قانون، کشف جرایم و تطبیق فیصله های محاکم می باشد، به سوی جنگ سوق داده شده بود، اما در این اواخر، آنان به انجام وظیفۀ اصلی خویش مسوول و متمرکز شده اند.
رییس جمهور تصریح کرد که حدود تیم مذاکره کننده از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب می شود و این روند با نظارت، حمایت و توافق مردم انجام می شود. شما نهاد ملی هستید و از تمام افغانستان نمایندگی می کنید، هیچ معاملۀ بالای شما قابل قبول نیست و ما با قوت از این آزمون موفقانه بیرون خواهیم شد.
سپس سترپاسوال عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و سمونمل امین‌الله احمدزی قومندان امنیۀ غور به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و به رییس جمهور کشور اطمینان دادند که نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص پولیس ملی، آمادۀ عملی‌ کردن هدایات مقام عالی و رهبری بخش امنیتی و دفاعی اند. همچنان در راستای دفاع، حفاظت و خدمت به مردم و کشور، از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی کنند.
محمد اشرف غنی با ابراز تشکر از سخنرانان، گفت: امیدواریم اطمینانی را که برای من دادید، به مردم عام هم بدهید، در همکاری و هماهنگی نزدیک با مردم، سوالات شان را پاسخ و نگرانی های شان رفع کنید.

رییس جمهور کشور از قومندانان امنیه ولایات خواست که دیدگاه‌های شان را بدون کدام ملحوظ شریک کنند و مسوولان وزارت امور داخله در گزارشی که با ریاست جمهوری شریک می کنند، از آن دیدگاه ها نیز ذکر شود. وی اطمینان داد که بالای نظریات و دیدگاه های شما غور صورت می گیرد.
وی خطاب به قومندانان امنیه ولایات، گفت که کامیابی شما، کامیابی افغانستان است، پس با مسوولان و منسوبان در سطوح مختلف مشوره کنید و دیدگاه صلح دولت افغانستان را برای شان انتقال دهید.
رییس جمهوری با اشاره به دیدارهایش با مقامات و نمایندگان کشورهای مختلف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، گفت که دنیا از قهرمانی ها و دستآوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی ما قدردانی می کند. وی افزود که شما نمایندگان ماحول جدید هستید، پس باید نبض و نگرانی مردم را درک کنید.
محمد اشرف غنی با اشاره به هماهنگی و همکاری میان رهبری ارگان های امنیتی و دفاعی کشور، گفت که هماهنگی در سطح ولایات نیز باید ایجاد و تقویت شود. وی افزود که در آیندۀ نزدیک، علمای افغانستان و پاکستان در کنفرانسی در مکه معظمه، فتوای شان را در رابطه رسیدن به صلح، صادر خواهند کرد.# عبدالخالق

back to top