14 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

  تعمیر لیسه دخترانه ده دانای شهرکابل افتتاح شد

تعمیر لیسه دخترانه ده دانای شهرکابل افتتاح شد

کابل/14 سرطان /باختر تعمیر لیسه دخترانه ده دانا درمربوطات حوزه...

انفجارماینی جان سه سربازپولیس را درهرات گرفت

هرات 14 سرطان باختر سه سربازپولیس درنتیجۀ انفجارماینی امروز درهرات جان...

ولسوال خودخواندۀ طالبان برای خواجه عمری غزنی کشته شد

غزنی 14 سرطان باختر نواب مشهوربه احمد ضیاء ولسوال خودخواندۀ طالبان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

به اساس حکم رئیس جمهور، اداره بازرس چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه با ویروس کرونا را بررسی می کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 10 سرطان باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بازرسی شکایت ها و گزارش های مربوط به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه باشیوع ویروس کرونا، حکمی در هفت ماده‌ صادر کرد.
به اساس ماده اول این حکم، جهت حصول اطمینان از تطبیق درست تعهدات حکومت به منظور حاکمیت قانون، شفاف سازی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ادارت دولتی ذیربط در راستای مبارزه موثر با شیوع ویروس کرونا باتوجه به وظایف، صلاحیت ها، اجراات، فعالیت ها و ارائه خدمات شان، موارد آتی منظور است:
ماده دوم حکم متذکره، اداره بازرس را موظف کرده است
که شکایات و گزارش های معطوف به موارد فساد اداری مرتبط به موضوع این حکم را با رعایت فرمان شماره(۳) مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بازرسی کند.
در روشنایی بند اول ماده سوم حکم رئیس جمهور، اداره بازرس، شکایات و گزارش های مرتبط به موضوع این حکم را از مجرای اشخاص حقیقی، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، مراکز تحقیقاتی و علمی و سایر اشخاص حکمی دریافت و بازرسی می کند. همچنان به اساس بند دوم این حکم، شکایات و گزارش ها به صورت حضوری، ایمیل، تلیفون و یا توسط سایر وسایل ممکن، قابل دریافت است.
ماده چهارم این حکم در مورد عملکرد اداره بازرس حکم می کند که این اداره جهت وضاحت موضوع، شکایات و گزارش ها، اسناد و مدارک حمایوی لازم را مطالبه می کند.
(۲) اداره بازرس بالاثر نتایج بررسی های خویش، مواردی را که ماهیت جرمی و جزایی داشته باشد، به مراجع ذیربط عدلی ارجاع می کند.
(۳) اداره بازرس پیرامون سایر مواردی که شامل فقره(۲) این ماده نباشد، سفارش ها وتوصیه های اصلاحی خویش را به آدرس مسوولان ادارات بازرسی شده، اصدار می کند.
(۴) اداره بازرس با رعایت احکام قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، از شاکی یا اطلاع دهنده حمایت می کند.
(۵) اداره بازرس در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات، گزارش اجراات خویش را غرض آگاهی عامه نشر می کند.
ماده پنجم این حکم در رابطه به مکلفیت های ادارات حکم می کند: (۱) تمام ادارات دولتی و اشخاص مکلف اند که در موضوع مرتبط به این حکم با ادارۀ بازرس همکاری همه جانبه کنندو اسناد و مدارک مورد ضرورت آن اداره را در اختیار شان قرار دهند.
(۲) مسوولان ادارات تحت بازرسی مرتبط به این حکم با رعایت ماده اول و فقره(۱) ماده هفتم  فرمان شماره ۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ و همچنین فرمان شماره ۵۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ مکلف اند در صورت درخواست اداره بازرس، در میعادی که از جانب آن اداره تعیین می شود، حضور بهم رسانند.
همچنان در روشنایی ماده ششم این حکم رئیس جمهور، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مکلف است که منابع و امکانات مورد نیاز ادارۀ بازرس مرتبط به این حکم، به شمول نحوۀ تامین امنیت و حفاظت آن اداره را فراهم کندو در اختیار شان قرار دهد.
در روشنایی ماده هفتم این حکم رئیس جمهور، اداره بازرس موظف است که گزارش اجراات و فعالیت های مرتبط به این حکم را به صورت ماهوار ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال کند.#

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.