16 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سه عضو  نیروی خیزش مردمی در کاپیسا به شهادت رسیدند

سه عضو نیروی خیزش مردمی در کاپیسا به شهادت رسیدند

کابل/16 اسد/باختر سه عضو نیروی خیزش مردمی در کاپیسا در نتیجه...

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی

کابل/16 اسد/باختر اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی قرار است به تاریخ...

حمله طالبان بر شاهراه بغلان - سمنگان و آتش زدن دو تانکر تیل

کابل/ 16 اسد/باختر منابع امنیتی می‌گویند که گروه طالبان صبح امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

درجلسه مشرانوجرگه روی اوضاع جاری کشوربحث شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۱۵ سرطان /باختر
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه ، علاوه ازبحث روی اوضاع جاری کشور، به نسبت وفات محمد یوسف غضنفر، ابرازهمدردی عمیق صورت گرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، فضل‌هادی مسلم‌یار وسایراعضا، درگذشت محمدیوسف غضنفر نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهور درامور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر را، دراثربیماری کرونا، یک ضایعه بزرگ دانستند و مراتب تسلیت وهمدردی شانرا به رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، ترک‌تباران کشور وخانواده آن شهید ابرازکردند از وی به عنوان یک شخصیت ملی، حلیم و خیّر نام برده شد وبه روح موصوف وشهدای اخیر به شمول شهید عبدالواسع هجرت، اتحاف دعا کردند .
مسلم‌یاردرسخنانش ازشهادت عبدالواسع انتظارهجرت مدیراجرائیه ولسوالی سرخ رود ننگرهار دراثرماین چسپکی درشهرجلال آباد، معلومات داد،با ابرازتسلیت به خانواده آن شهید، گفت درسال‌های پسین، چند عضو این خانواده در راه حفظ وبقای نظام جمهوری اسلامی افغانستان، به شهادت رسیده اند.
هم‌چنان درجلسه، شماری ازسناتوران ازافزایش نا امنی‌ها وتلفات افراد ملکی ونظامی ابرازنگرانی کردند و گفتند درحالیکه درآستانه گفتگوهای صلح با گروه طالبان قرارداریم ولی تلفات نیروهای مسلح کشور وترورهای مرموز، شدیداً مردم را نگران کرده است که باید نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربه خاطرمهاراین وضعیت، تدابیرقابل قبول ومقتضی اتخاذ و ازحالت تدافعی فعلی بیرون شوند وافزودند صلح یک نیاز و اولویت برای شهروندان می‌باشد وباید جلوکسانیکه مانع این روند می‌شوند، گرفته شود.
درجلسه بعضی سناتوران ازظلم وستم‌های شدید بالای مسلمانان ازسوی دولت چین وخاموشی جامعه جهانی درقبال این مسأله ابرازنگرانی کرد و تاکید کردند که سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری وکنفرانس کشورهای اسلامی به شمول حکومت افغانستان در این مورد، بی تفاوتی اختیار نکنند و صدای شانرا به خاطرجلوگیری ازنقض هم‌چوقضایای حقوق بشری درجمهوری خلق چین، بلند کنند.
هکذا درمباحث آزاد، عدم شفافیت درروند توزیع نان خشک به مستحقان، تاکید برجلوگیری ازحیف ومیل پول مبارزه با ویروس کرونا، درخواست ملاقات مشاورین حقوقی ادارات با معاون دومرییسجمهور، وخیم بودن وضعیت امنیتی ولایت ارزگان وصدورفیصله دراین زمینه بخاطراعزام هیئت، افزایش چوروچپال اموال درشهرکابل، نحوه توزیع نمبرپلیت به وسایط اعضای شورای ملی وبرخی مسایل دیگرنیزمطرح بحث قرارگرفت.
درجمع‌بندی موارد مطروحه، فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه، با ارجاع شماری موارد به کمیسیون‌های ذیربط، ازکارکردهای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به خاطرانجام به موقع تصامیم مجلس تمجید کردو تاکید کرد آن عده کمیسیون‌هایکه برای شان وظایف مشخص ازسوی جلسه عمومی سپرده می‌شود، باید به موقع اجراات کنند .
رییس مجلس سنا درسخنانش ازرییس جمهور وسرپرست وزارت امورداخله به خاطر دریافت یک راه حل قانونی برای وسایط اعضای شورای ملی ابرازتشکر کرد. گفت توزیع نمبرپلیت‌های مشخص برای وسایط نمایندگان مردم یک گام مثبت وضروری می‌باشد.
رییس مشرانوجرگه ازعدم حضور بعضی ازسناتوران درنشست‌های عمومی این مجلس، ابراز نارضایتی کردو گفت این کارآنان باعث شد که درنشست امروزی به نسبت عدم تکمیل نصاب، روی قوانین واصله، کارصورت نگیرد وتاکید کرد که مشرانوجرگه به خاطرتصویب قوانین نشست فوق العاده یی را به روزسه شنبه هفدهم سرطان، برگزارخواهند کرد وهشدارداد هرگاه سناتوران بدون عذرمعقول به جلسه حضورنیابند نام‌های شان از طریق رسانه‌ها اعلان خواهد شد. ن/ش

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.