تفاهمنامه های ۵ پروژه از سلسلۀ پروژه های انکشافی هندوستان به افغانستان، امضا شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /15 سرطان/ باختر
وزیر اقتصاد، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، معین وزارت معارف وسفیر هندوستان مقیم کابل، تفاهمنامه های ۵ پروژه از سلسلۀ پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی کمک کشور هندوستان برای افغانستان را امروزامضاءکردند.
این تفاهمنامه ها در حضور نمایندگان بدخشان، کاپیسا، فراه و نورستان؛ در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، امضا شد.
به گزارش آژانس باختر؛درمراسم امضای این تفاهمنامه ها
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد گفت: ارزش مجموعی این ۵ پروژه ۲.۶ میلیون دالر است که به وزارت های معارف وتحصیلات عالی مربوط می شود.
او افزود: سه پروژه یی که به وزارت معارف ار تباط می گیرد، شامل اعمار ساختمان دو مکتب در ولسوالی ماه می بدخشان واعمار ساختمان یک مکتب در مرکز نورستان است.
وزیر اقتصاد همچنان گفت دو پروژه از مجموع 5 پروژه یی که مربوط  وزارت تحصیلات عالی می شود، شامل اعمار تعمیر تدریسی موسسۀ تحصیلات عالی فراه و اعمار سرک های داخلی پوهنتون البیرونی کاپیسا است.
عبدالتواب بالا کرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی وعبدالسبحان رووف، معین مالی واداری وزارت معارف با سپاسگزاری از کمک های هندوستان به ویژه در بخش های تحصیلات عالی ومعارف، تعهد کردند که در راستای نظارت از تطبیق به موقع این ۵ پروژه تلاش می کنند.
در همین حال وینی کمار، سفیر هندوستان مقیم کابل از پروژه های اعمار ساختمان پارلمان افغانستان، بند سلما وساخت سرک ها به عنوان مهمترین کمک های این کشور به افغانستان یاد آوری کرد وافزود که اکنون تمرکز این کشور به تمویل پروژه های کوچک با تاثیرات بلند اجتماعی است.
در همین حال، انجنیر میر حیدر افضلی، نماینده مردم کاپیسا و عبداللطیف مراد، والی کاپیسا به نمایندگی از اعضای ولسی جرگه و والیان، ازهمکاری های هندوستان در بخش های انکشافی، اقتصادی وظرفیت سازی در افغانستان سپاسگزاری کردند.
به گفته وزیر اقتصاد، هندوستان در ۱۹ سال گذشته، بالاتر از دومیلیارد دالر در بخش های انکشافی واقتصادی به مردم افغانستان کمک کرده است.
او افزود که این کشور به سلسله همکاری هایش در بخش های انکشافی واقتصادی به افغانستان، حدود ۱۲۰ میلیون دالر را در سه مرحله از طریق وزارت اقتصاد تحت نام پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی، کمک کرده است که این پول در قالب ۵۸۷ پروژه تنظیم شده است و تا کنون حدود هشتاد درصد این پروژه ها در ۳۴ ولایت افغانستان و بیشتر ولسوالی ها  تطبیق شده است.

back to top