محمدعمرداوودزی نمایندۀ رییس جموردرامورپاکستان مقررشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)


کابل /16 سرطان / باختر
محمدعمرداوودزی نمایندۀ پیشین رییس جمهوردرامورمنطقه یی برای اجماع صلح ،به حیث نمایندۀ خاص رییس جمهوردرامورپاکستان مقررشد.
محمد عمرداوودزی گفت که او به فرمان رییس جمهوری اسلامی افغانستان،به حیث نمایندۀ خاص رییس جمهوری درامورپاکستان تقررحاصل کرده است.
/////////

back to top