21 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مسوول جدید برنامۀ ملی میثاق شهروندی پنجشیر به‌کارش آغاز کرد

مسوول جدید برنامۀ ملی میثاق شهروندی پنجشیر به‌کارش آغاز کرد

بازارک/ ۲۱ اسد / باختر انجنیر محمد رفیع سنگی امروز به‌حیث...

سی و چهار کیلوگرام چرس درپنجشیر ضبط شده است

بازارک ۲۱اسد باختر پولیس سی وچهار کیلوگرام چرس را درجریان یک...

کمیته ولایتی مبارزه با مواد مخدر در پنجشیر جلسه کرد

کمیته ولایتی مبارزه با مواد مخدر در پنجشیر جلسه کرد

بازارک ۲۱اسد باختر کمیته ولایتی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

جلسۀ فوق العادۀ کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، نامۀ خبرنگاران به رئیس جمهوررا بررسی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 17 سرطان /باختر
در جلسه فوق العاده کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته، محتوای نامۀ شماری از خبرنگاران به رئیس جمهور در مورد پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، اشتراک کنندگان نظرات شان را در مورد محتوای این نامه و ادعای عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران مطرح کردند و نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز گزارش های شان را در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ارائه کردند.
اخیرا به تعداد دوصد و چهار تن از خبرنگاران در نامۀ سرگشاده عنوانی رئیس جمهور خواستار خاتمه دادن به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده بودند که جلسۀ امروز کمیته به بررسی این نامه سرگشاده اختصاص داشت.
در آغاز جلسه، استاد دانش، معاون رئیس جمهور، از نامه خبرنگاران به رئیس جمهور استقبال کرد. وی در پیوند به این نامه و متحوای آن گفت که حکومت افغانستان به حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها همچنان متعهد است و در این مورد هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد.
به گفتۀ معاون رئیس جمهور، کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که از حدود سه سال پیش ایجاد شده است، تاکنون در راستای تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران و رسانه ها، پی گیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران از طریق نهادهای عدلی و قضایی، حمایت از حقوق خبرنگاران و حل مشکلات حقوقی، قانونی و مالی آنان دستاورد های ارزشمندی داشته است.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که از زمان ایجاد این کمیته، تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سال 1381 به بعد مورد بررسی قرار گرفته است و هیچ قضیه یی باقی نمانده است که به آن رسیدگی نشده باشد.
معاون رئیس جمهور افزود که در تهیۀ نامۀ خبرنگاران به رئیس جمهور اما از دقت کافی و لازم کار گرفته نشده است و به معلومات و گزارش هایی که قبلا کمیته مشترک حکومت و رسانه ها در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران منتشرکرده است، توجه نشده است.
در این جلسه، نماینده فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان گفت که آنان با محتوای نامه یی که به رئیس جمهور فرستاده شده است،موافق نیستند و ممکن است تهیه کنندگان آن در خلای معلوماتی قرار داشته باشند و یا بر اساس یک سوء تفاهم این نامه را تهیه کرده باشند.
در همین رابطه نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان نیز گفتند که تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کمیته مصئونیت حکومت و رسانه ها به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری، رسیدگی شده است و از زمان ایجاد این کمیته، خشونت علیه خبرنگاران به میزان قابل توجه کاهش یافته است.
در این جلسه همچنین نهادهای عدلی و قضایایی کشور از رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران که در 19 سال اخیر اتفاق افتاده است، با جزئیات و به تفصیل گزارش دادند.
نماینده وزارت امور داخله گزارش داد که از زمان ایجاد کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها به بعد، 170 قضیه خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است و 33 قضیه به لوی څارنوالی ارجاع داده شده است.
به گفته وی، از سال 1381 به بعد 119 قضیۀ قتل خبرنگاران اتفاق افتاده است که 9 قضیه آن تاکنون تحت کشف است، دو قضیه در خارج از کشور رخ داده است و به سایر قضایا رسیدگی شده است. او افزود که عاملان 28 قضیه بازداشت شده اندو به څارنوالی معرفی شده اند، عاملان 24 قضیه در نتیجه در گیری کشته شده اندو به تعداد 55 تن از خبرنگاران در نتیجۀ حمله های انتحاری و انفجاری جان باخته اند که مسئولیت آن متوجه گروه طالبان است و در طول یک سال گذشته به تعداد 17 قضیه قتل و خشونت علیه خبرنگاران به لوی څارنوالی فرستاده شده است.
نمایندۀ وزارت امور داخله گفت که تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران که از سال 2001 به این طرف اتفاق افتاده است، مورد بررسی قرار گرفته است و هیچ قضیه یی بدون بررسی باقی نمانده است.
در این جلسه همچنین سخنگوی اداره لوی څارنوالی کشور در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران با جزئیات گزارش داد. سخنگوی لوی څارنوالی گفت که تاکنون 69 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به این اداره رسیده است که شامل 31 مورد قتل بوده است.
به گفته سخنگوی لوی څارنوالی، به تمام این قضایا رسیدگی صورت گرفته است، اما در شماری از موارد، یا متهمان قضایا فوت شده اند، یا قضیه شامل قاعده حقوقی مرور زمان شده است و یا متضرر قضیه از پیگیری عدلی منصرف شده است و به همین دلیل برخی از قضایا از روند بررسی خارج شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی نیز در این زمینه گزارش داد و گفت که این ریاست یک مرکز ویژۀ حمایت از خبرنگاران و رسانه ها ایجاد کرده است و همواره به زودترین وقت به تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه ها، رسیدگی کرده است.
استاد دانش، از نهادهای عدلی و قضایی کشور برای پی گیری و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تشکر کرد و گفت که کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها، تهدیدها و خشونت علیه خبرنگاران را به صورت روز مره تعقیب می کند و روند اجراآت این کمیته با جدیت بیشتر از قبل ادامه خواهد یافت.
در ذیل بحثی که توسط اعضای کمیته در رابطه به نامۀ سرگشادۀ خبرنگاران به رئیس جمهور و در کل قضایای خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفت، معاون رئیس جمهور هدایت داد که برای بررسی بیشتر و روشن شدن روند اجراآت حکومت در امر رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، یک کمیتۀ تخنیکی مشترک متشکل از نمایندگان اداره های ذیربط دولتی، نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها و نیز نمایندۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، ایجاد شودو ظرف یک هفته دیگر به کمیته مشترک حکومت و رسانه ها گزارش دهد.
بر اساس فیصله جلسه، این کمیته به مسئولیت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت و عضویت نمایندگان وزارت امور داخله، اداره لوی څارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، دو نفر نماینده از فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها، نماینده نهاد حمایت از خبرنگاران آزاد افغانستان (نی)، نمایندۀ کمیته مصؤنیت خبرنگاران و نمایندۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، ایجاد می شود و در یک هفته آینده با استفاده از اسناد و شواهد، تمام گزارش ها در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را بررسی می کند و گزارش نهایی خود را با رسانه ها و مردم افغانستان شریک می کند.
###

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.