06 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز نیروهای ویژۀ پولیس خوست هدف انفجار موتربمب قرار گرفت

مرکز نیروهای ویژۀ پولیس خوست هدف انفجار موتربمب قرار گرفت

خوست/ 6 عقرب/ باختر مرکز نیروهای ویژۀ پولیس خوست صبح امروز...

سیصد ذخیر‌گاه‌ پیاز دربلخ به زودی آمادۀ افتتاح می شود

سیصد ذخیر‌گاه‌ پیاز دربلخ به زودی آمادۀ افتتاح می شود

مزارشریف/۵عقرب/باختر کار ساخت سیصد ذخیرگاه‌ جدید پیاز در بلخ تا ۲۰...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مشرانو جرگه فرمان رییس جمهوری درمورد ایجاد اداره ملی امتحانات راتصویب کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 8 میزان /باختر
مشرانو جرگه در نشست عمومی امروز فرمان رییس جمهوری در مورد ایجاد اداره ملی امتحانات تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،فرمان شماره رییس جمهوری درمورد ایجاد اداره ملی امتحانات ازسوی رییس و یک عضو کمیسیون امورتقنینی، عدلی و قضایی به جلسه پیشکش شد که به اکثریت آرای اعضای تصویب شد وتصویب این قانون استقلالیت کاری وصلاحیت‌های اداره ملی امتحانات را تسجیل می کند.
سپس عبدالقدیرخموش رییس اداره ملی امتحانات هدف ازایجاد این اداره را تعداد بیشترداوطلبان، تعدد امتحانات نهادهای ملکی ونظامی وعدم توانایی اخذ امتحانات ازسوی نهادهای دیگر و نیز موجودیت ظرفیت و امکانات بهتر این اداره دانسته گفت بعد از اینکه اداره ملی امتحانات درسال 1397 توانست برای حدود پنجصد هزار داوطلب بست‌های ملکی و نظامی، امتحانات جمعی برگذارنماید، انگیزه ایجاد اداره ملی امتحانات به میان آمد و حکومت به ایجاد آن اقدام کرد. عبدالقدیرخموش هرگونه دخالت انسانی درسیستم امتحانات را رد نموده، این روند را شفاف وعادلانه دانست ونیزگفت سهمیه بندی درکانکور وجود نداشته است ، اما ازسوی وزارت تحصیلات عالی یک روندرقابتی دیگرکه بتواند کادرهای ولایتی را دریکی ازپوهنتون‌های نزدیک به هر زون جذب کند به راه انداخته شده و آن طوری است که سیت‌های محدود در آن مدنظرگرفته می شود وبعد از اخذ امتحان، یک‌تعداد واجدین شرایط پذیرفته می‌شوند و این یک برنامه کوتاه مدت بوده تازمانیکه رشد متوازن معارف درکشور به میان آید.
بعد از ارائه توضیحات موصوف؛ فرمان شماره 49 رییس جمهوری درمورد ایجاد اداره ملی امتحانات ازسوی رییس و یک عضو کمیسیون امورتقنینی، عدلی و قضایی به جلسه پیشکش شد که به اکثریت آرای اعضای حاضرتصویب شد وتصویب این قانون استقلالیت کاری وصلاحیت‌های اداره ملی امتحانات را تسجیل می کند .
در این نشست  فرمان تقنینی شماره 308 در رابطه به ایزاد درماده 350 قانون اجراآت جزایی و فرمان تقنینی شماره 359 درمورد تعدیل شماری از مواد قانون هوانوردی ملکی معرفی و غرض مطالعه به کمیسیون‌های اختصاصی ارجاع شدند.
درجلسه، مجلس سنا از ده تن اشتراک کننده امتحان کانکور۱۳۹۹ که بلند ترین نمرات را کسب کرده بودند با اهدای تقدیرنامه‌ها تمجید به عمل آورد و با تبریکی این موفقیت به نمایندگی از آنان شمسیه علی‌زاده ونعمت الله که مقام‌های اول ودوم را درسطح کشور کسب کرده اند از تقدیرمعنوی مشرانوجرگه ابراز امتنان کرد و آن را برای رشد استعدادهای بهتر جوانان با اهمیت دانستند.
همچنان درجلسه از رییس اداره ملی امتحانات، عبداللطیف نهضت یار رییس کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی و شماری ازسناتوران دیگر سوالات شان را در رابطه به ضرورت ایجاد اداره ملی امتحانات، دست آوردهای کاری این اداره، تعداد اشتراک کنند‌گان کانکور وسرنوشت اشتراک کنند گان بی نتیجه و شماری موارد دیگر مطرح کردند .
در این جلسه رییس مشرانوجرگه به کمیسیون اموردینی، فرهنگی ومعارف مجلس وظیفه سپرد تا درهمآهنگی با وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات روی میکانیزم کار کنند که به اساس آن داوطلبان آزمون کانکور که بیش‌تر از250 نمره درامتحان اخذ کرده اند و درحالت بی سرنوشتی قرار داشته باشند را جهت ادامه تحصیلات عالی به پوهنتون‌های دولتی معرفی کنند
درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران درمورد سفر داکترعبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه به جمهوری اسلامی پاکستان گفتند انتظارمی رود که این‌بار پاکستان صادقانه گام برداشته، درسیاست‌هایش درقبال افغانستان تغییرآمده باشد و به وعده‌های که با رییس شورای عالی مصالحه کرده است جامعه عمل بپوشاند ونیزگروه طالبان را وادارسازد تا درگفت و گوهای صلح، ازخواست‌های فرا قانونی خود داری ورزیده به آتش بس و صلح تن دهد .
اعضای مجلس از کندی روندگفت وگوهای صلح انتقاد کردندوگفتند شهروندان انتظاردارند که تیم‌های گفت و گو کننده در دوحه ازحوصله‌مندی کارگرفته بالای یک راهکارمؤثر به تفاهم برسند و طرفین به خاطربه نتیجه رسیدن روند صلح، ازخود نرمش نشان دهد.
شماری ازسناتوران ازافزایش خشونت و بد رفتاری‌های ظالمانه علیه زنان، شدیداً ابرازنگرانی کردندو گفتند به تاز گی دوخانم درولایت کاپیسا ازسوی چند مرد مسلح مورد تجاوزجنسی قرارگرفته اند که باید عاملان این جنایت نابخشودنی، مطابق شریعت اسلامی وقوانین نافذه کشورطورعلنی اشد مجازات شوند وافزودند نهاهای مسوول مکلف اند که بدون وابستگی ونپذیرفتن فشارهای احتمالی به این جنایت ورویداد مشابه چندی قبل علیه یک دخترخانم درولسوالی میوند کندهار رسیدگی عاجل کنند .
درجلسه بعضی ازسناتوران وضعیت امنیتی کابل را نگران کننده تلقی کردندو گفتند همه روزه شهروندان کابل گواه رویدادهای مختلف به شمول قتل، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه وسایرجرایم جنایی می‌باشند که این وضعیت، زندگی را به مردم به ویژه تجاروسرمایه گذار، دشوارکرده است که باید ارگان‌های مسوول به خاطرمهاراین حالت تدابیرمؤثر وقابل قبول اتخاذ نمایند.
در نشست تاکید برپی‌گیری این قضیه، گفت موقف مجلس سنا درقبال قضایای خشونت به ویژه علیه زنان نیز آشکار بوده ودربرابراعمال خلاف قانون جداً می‌ایستد وافزود تجاوزجنسی بالای دوخانم درکاپیسا یک ظلم وگناه نا بخشودنی می‌باشد ومجلس سنا درکناربانوان متضرر قرارداشته ازارگان‌های عدلی وقضایی و رییس جمهور می‌خواهد که عاملین آنرا جداً مجازات کند.
رییس مجلس درسخنانش وضعیت امنیتی کابل وسایرمناطق را قابل درک وتشویش دانست واطمینان داد که این مسایل درنشست کمیتۀ رؤسا با سرپرستان وزارت امورداخله وریاست عمومی امنیت ملی وسایرافراد ذیربط پی‌گیری خواهند شد.
مسلم‌یار با اشاره به گفت و گوهای صلح قطرگفت: رسیدن یه این آرمان با در نظر داشت جنگ‌های طولانی درکشور به فرصت بیش‌ترنیاز دارد و ایجاب می‌کند که تیم‌های گفت و گوکننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان ازراه تفاهم وحوصله مندی به این قضایا بپردازند زیرا موارد قابل بحث آنقدرجدی نیست که راه حل نداشته باشد وباید طرفین به اساس واقعیت‌های جامعه عمل کنند.
رییس مشرانوجرگه با اشاره به سفر داکترعبدالله عبدالله به پاکستان گفت ما ازنیت ظاهری وپذیرایی گرم اسلام آباد ازرییس شورای عالی مصالحه کشور، استقبال می‌کنیم و انتظارداریم که این‌بار پاکستان با نیت نیک وارد قضایای افغانستان شده است  وبه وعده‌های خویش که با رییس شورای عالی مصالحه درجریان این سفرانجام داده اند صادقانه عمل کنند، زیرا برقراری صلح درافغانستان به نفع کشورهای منطقه، جهان وبه سود خود پاکستان می‌باشد. بهزاد

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.