03 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

واشنگتن/ وی اوای/۲ عقرب/باختر ادارۀ غذا و دوای امریکا دیروز...

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

مزارشریف/ ۲ عقرب/ باختر طالبان امروزهفت کارگریک شرکت خصوصی سرک سازی...

 ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

بامیان/۲ عقرب/ باختر ششمین دور رقابت های ماراتن کشور،امروزبا شرکت حدود۵۰۰...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

قاضی القضات خواستار ادامه کمک های یوناما با بخش قضایی شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/9میزان/باختر
قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات ورئیس ستره محکمه امروز با روناما شوایگر رییس بخش حاکمیت قانون یوناما ملاقات کرد .
ریاست نشرات ستره محکمه با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است، در این ملاقات شوایگر  درموردفعالیت های مربوط در ساحات تدوین و تنظیم نظریات تکمیلی درخصوص کود جزاء ، همکاری در تنظیم اولویت ها درامر مبارزه با فساداداری با دولت و حمایت از سیستم محاکمه آنلاین معلومات داد و ادامه همکاری های تخنیکی و نیز تداوم برگزاری برنامه های اموزشی کود جزاء برای قضات  محاکم ولایت ها را که به اثر وضعیت  کوید نزده  متوقف شده بود ، وعده داد .
سپس قا ضی القضات بررسی چالش های تطبیقی کود جزاء توسط سمینار اختصاصی درمقر ستره محکمه را که قضات با استفاده از تجارب عملی توانستند آن را دریابند ودرین زمینه طرح های تعدیلی و توضیحی لازم آماده شده است ، 
قاضی القضات همچنان سیستم محاکمه آنلاین از راه دور را در بخش های جزایی و ارائه خدمات  بهتر قضایی که با تصویب یک طرزالعمل جامع ازجانب شورای عالی ستره محکمه هدایت داده شده است ، موفقیت خوبی در تاریخ نظام قضایی کشور تلقی  کرد  وخواهان کمک های تخنیکی ازجانب نهاد های بین المللی منجمله دفتر یوناما در راستای نهادینه شدن این سیستم شد . جاوید

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.