رئیس جمهور کرزی بخاطر مقاومت در برابر فشار های خارجی، تهدید میشود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

كابل 24 سرطان باختر

نشریه امریکائی شیکاگو تریبیون در مقاله ای تحت عنوان "حکایت طویل از افغانستان" نوشته است که رئیس جمهور اوباما طرح صفر یا خروج تمامی نیروهای خود از افغانستان را تنها به هدف تهدید رئیس جمهور کرزی مطرح کرده است تا به این ترتیب "کرزی فقط یک گزینه داشته باشد، یا حضور نیروهای بین المللی پس از سال 2014 را بپذیرد، و یا حکومت او به دست طالبان سقوط داده خواهد شد."

این نشریه می افزاید که "کرزی به یادآوری تازه نیاز ندارد، چون چندی قبل فقط چند ساعت پس از آنکه مذاکرات صلح در قطر از هم پاشید، طالبان حمله ایرا بر قصر ریاست جمهوری سازماندهی کردند."

در قسمت دیگری از این نشریه همچنان آمده است که کرزی با وجود همه تهدیدات "میخواهد زنده بماند و به همین دلیل به توافقنامه امنیتی با امریکا موافقه خواهد کرد."

قابل یادآوری است که چندی قبل نیز، بعد از آنکه رئیس جمهور کرزی در برابر طرح های خارجی ها در روند صلح صدا بلند کرد، مقاله های چاپ شده از رسانه هاي پاکستان و امریکا او را تهدید کردند و او را مانع بزرگ در راه تحقق اهداف خود عنوان کردند. در این مقاله ها حتی امنیت جسمی رئیس جمهور کرزی نیز تهدید شده بود.

back to top