ولسي جرگه قانون ثبت احوال نفوس را تصویب كرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 24 سرطان  باختر

ولسی جرگه، ضمن بحث پیرامون مسائل مختلف، قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر،در جلسه ای که به ریاست میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه برگزار گردید، وکلاء در وقت امتیازی روی وضعیت امنیتی کشور، مصرف نشدن بودجۀ انکشافی از سوی واحدهای بودجوی، مشکلات بی برقی و آب آشامیدنی در ولایات جوزجان، هلمند و نیمروز و عدم توجه در رابطه به ساخت بندکمال خان، بلند بودن قیمت تکت شرکت هوایی افق شرق به بامیان، اظهارات مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری در رابطه به چگونگی روند صلح، افزایش نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی و طرح سهمیه بندی کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی صحبت نموده، دیدگاه ها، نظریات و پیشنهادات شان را ارائه کردند.

تعدادی از وکلاء ضمن ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی و اقتصادی، اظهار داشتند که همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نرخ مواد اولیه و نفتی در کشور افزایش یافته و از سویی دیگر فقر و بیکاری و عدم کنترول بازار از سوی حکومت باعث نگرانی بیشتر مردم شده است.

 

 

 به گفتۀ وکلاء، یکی از علت های اساسی افزایش سرقت ها در شهر کابل، بیکاری و فقر اقتصادی می باشد.

وکلاء، خواستار ارائۀ توضیحات مسئولین امنیتی در رابطه به اوضاع امنیتی کشور شدند.

بر اساس اظهارات وکلاء، حکومت در نظر دارد که به خاطر تصمیم گیری در مورد امضای پیمان امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا لویه جرگۀ فرمایشی را در ایام تعطیلات تابستانی شورای ملی دایر کند.

اعضای ولسی جرگه تصمیم حکومت در مورد برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی را خلاف قانون دانسته، تأکید کردند که شرایط برگزاری لویه جرگه مطابق قانون اساسی کامل نمی باشد و هرگونه تصمیم در رابطه به مسائل ملی باید از سوی شورای ملی به عنوان مظهر ارادۀ مردم، اتخاذ گردد.

شماری از اعضای ولسی جرگه، برگزاری این لویه جرگه را تلاش حکومت به خاطر تعدیل برخی از ماده های قانون اساسی به نفع خود دانسته، از هیئت اداری و اعضای ولسی جرگه خواستند که از اشتراک در این لویه جرگه خودداری ورزند.

برخی وکلاء از ایجاد کلیساها توسط شماری از افغان ها در شهر دهلی کشور هندوستان به شدت انتقاد نموده، تأکید کردند که این اقدام آنان حکم ارتداد را دارد و دولت افغانستان باید آنان را مطابق شریعت مقدس اسلام مرتد شمرده، حین بازگشت شان به کشور، مجازات نماید.

 

در همین رابطه به کمیسیون امور بین المللی وظیفه سپرده شد تا از طریق وزارت امور خارجه، موضوع را پیگیری نماید.

در جلسه، روی وضعیت امنیتی صفحات شمال کشور هم صحبت شد و خاطرنشان گردید که در شماری از ولایات شمالی به خصوص ولایت كندز افراد به گونۀ زنجیره یی به قتل می رسد و زمین های آنان  غصب می شود و به یک قوم خاص در ادارات محلی سهم داده نمی شود؛ موضوعی که برخی وکلاء آن را رد کردند.

در جلسه، به کمیسیون امور داخلی، امنیت ملی، تحکیم سرحدات و ادارۀ محلی وظیفه سپرده شد تا با اعزام هیئت، موضوع را از نزدیک بررسی کند.

اعضای ولسی جرگه، از افزایش فساد اداری در نهادهای دولتی به خصوص مشکلات شرکت هوایی آریانا یادآوری نموده، از بی کفایتی بانک مرکزی در پائین آوردن نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی انتقاد کردند.

وکلاء، با اشاره به نوسانات پولی در کشور، اظهار داشتند، در حالی که کارمندان دولت معاش ثابت اخذ می کنند، نرخ ها در بازار رو به افزایش است و دولت باید تدابیری را اتخاذ نماید تا جلو این مشکل گرفته شود.

در ادامۀ جلسه، مطابق آجندا هیلی ارشاد رئیس کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی گزارش نشست جلسۀ مشترک وکلاء با وزیر تحصیلات عالی در رابطه به طرح سهمیه بندی کانکور را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی گفت که مطابق طرح سهمیه بندی کانکور وزارت تحصیلات عالی معیار راه یافتن به کانکور شصت و پنج فیصد نمرۀ سه سالۀ دورۀ ثانوی در نظر گرفته شده است و محصلان بر اساس تعداد فارغان مکاتب ولایات، به مراکز تحصیلات عالی راه می یابند.

در جلسه، برخی ها از طرح سهمیه بندی کانکور حمایت کرده، اظهار داشتند که این طرح زمینۀ دسترسی عادلانۀ تمام ولایات به تحصیلات عالی را فراهم می کند؛ اما در مقابل شماری از وکلاء با انتقاد از این طرح، تأکید کردند که این معیار زمینۀ فساد و زورگویی را در مکاتب آماده می سازد و در صورتیکه استعداد و شایسته گی در کانکور معیار قرار داده نشود، نظام تحصیلات عالی کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.

در همین حال، تأکید به عمل آمد که به خاطر جلوگیری از فساد اداری و به منظور برگزاری امتحان کانکور شفاف، طرح جداگانه یی از سوی وزارت های معارف، تحصیلات عالی و کار و امور اجتماعی و مجلسین شورای ملی تدوین گردیده، به جلسه ارائه شود.

در بخش دوم آجنداء، مسودۀ طرح صلح توسط داکترعبدالقیوم سجادی عضو کمیسیون امور بین المللی ارائه گردید و فیصله شد که تمام کمیسیون ها این طرح را مورد تدقیق و مطالعۀ بیشتر قرار دهند تا یک طرح جامع برای برقراری صلح در کشور، تدوین شود.

در اخیر، قانون ثبت احوال نفوس در هفت فصل و سی و نه ماده به طور کل، به رأی گیری گذاشته شد و تصویب گردید.

 

هرچند شماری از وکلاء به خاطر عدم ذکر نام قوم در تذکرۀ برقی جلسه را به رسم اعتراض ترک کرده، خواستار درج آن مطابق نظریۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که آوردن نام قوم را مخالف قانون اساسی ندانسته است، شدند؛ اما رئیس جلسه، با اشاره به آرای به کار برده شده از سوی وکلاء، اعلام نمود که قانون ثبت احوال نفوس تصویب شد.

Last modified on ?????? ، 24 ????? 1392 ، 13:25
back to top