11 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

روزنامه گاردین: خط سرخی را که کرزی برای داخل نشدن امریکائی ها به خانه های افغانها کشیده است، منطق دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 14 قوس
روزنامه مشهور گاردین چاپ لندن در سرمقاله روز پنجشنبه خود مطلبی را در مورد تقابل کرزی با امریکا روی امضای سند امنیتی به نشر رسانده است.
روزنامه نوشته است که کرزی از دوازده سال روابط پرخم و پیچ  با امریکا، آموخته است که چگونه در برابر امریکابیاستد و امریکائی ها را مجازات کند.
آژانس باختر به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش میدهد، در حالیکه اقدام اخیر رئیس جمهور کرزی برای تاخیر در امضای قرارداد امنیتی خیلی زشت می نماید، اما در عقب عملکرد وی حکایتی نهفته است. تنش در روابط میان دو کشور چیزی تازه نیست و اقدام اخیر کرزی در واقع پیامد راهکار نادرست سیاسی و نظامی ای امریکا بوده که با او  و مردم اش همواره حاشیه ئی برخورد کرده است. پس، در حالیکه کرزی به یک درد سر تبدیل شده است، اما پافشاری های وی بدون منطق نیست.
در بخشی از مقاله گاردین آمده است که مقامات امریکائی ادعا دارند کهطالبان مسئول بیشترین تلفات ملکی در افغانستان اند، اما افزایش تعداد نیروهای جنگی امریکائی و افزایش عملیات نظامی آنها نیز موجب کشتار زیادی از افغانها شده است.ایالات متحده طرح ستراتیژی نظامی برای افغانستان و فراهم آوری وسایل تکتیکی برای تحقق این ستراتیژی  را محور توجه اش قرار داد، اما هیچگونه راهکار سیاسی را برای رفع پیامد های این ستراتیژی در نظر نگرفت. امریکائی ها نتوانستند قناعت کرزی را حاصل نمایند، بنا تلاش کردند با او روز گذرانی کنند و یا هم او را نادیده بگیرند.
روزنامه می افزاید که در نهایت، واضح شد که امریکا افغانستان را فقط از دریچه کوچک مبارزه با تروریزم می نگرد و یگانه نگرانی اش از بین بردن پناگاه القاعده و تروریستان است. اوباما در سخنرانی 2009 خود به صراحت اعلام کرد که تنها بخاطر افغانستان در این کشور حضور ندارند، بلکه بخاطر تحکیم منافع امنیتی امریکا حضور دارند.
گاردین همچنان می نویسد که این ذهنیت و برداشت به گونه آشکار امنیت امریکائی ها را بر امنیت افغانها ترجیح میداد. حتی بخاطر تامین امنیت کشور شان، امریکائی ها امنیت افغانستان را به خطر انداختند. به همین دلیل اداره رئیس جمهور اوباما راهکار سیاسی را که از مذاکرات با طالبان متصور بود کنار گذاشت و در عوض گزینه های نظامی را ترجیح داد.

در بخش دیگر مقاله گاردین چنین آمده است:کرزی به این باور است که بار اصلی مبارزه با تروریزم را مردم افغانستان به شانه کشیده اند. کرزی میگوید پس از آنکه القاعده از افغانستان در سال 2001 رانده شد، کشورش دیگر پناگاه تروریستان نیست. او استدلال میکند که جنگ با تروریزم در خانه ها و قریه های افغانستان نیست. این استدلال کرزی یک حقیقت تلخی را ثابت می سازد که سیاست گزاران امریکائی همواره نادیده گرفته اند. بنابرین، خط سرخی را که کرزی برای امریکائی ها کشیده است و آن داخل نشدن به خانه های افغانها است، منطق دارد.
گاردین همچنان می افزاید که چرا کرزی این بازی خطرناک را براه انداخته است؟ کرزی به این باور است که امریکا شاید هیچگاهی افغانستان را ترک نخواهد کردو اظهارات امریکائی ها دیگر برایش مهم نیست، چون اوحالا اعتمادش به ایالات متحده را از دست داده است.
این مقاله در نتیجه می نویسید که با درنظرداشت این همه حقایق و پیشینه ناخوش آیند در روابط دو کشور، امضای این سند شاید در کوتاه مدت بتواند از عواقب ناگوار در برابر افغانستان جلوگیری کند، اما این امیدواری که این سند موجب پایان جنگ چندین دهه در افغانستان شود خیلی اندک است.

بنابرین، در حالیکه کرزی موقف اش را شدید ساخته و در یک تقابل شدید با امریکا قرار گرفته است، رهبران و مقامات امریکائی نیز باید سر در گریبان کرده و یکبار خود را در آینه حقایق ببینند و ملامتی را به یک جانب نیاندازند.
 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.