24 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر تجلیل به عمل آمد

کابل/ 23 عقرب /باختر وزارت صحت‌عامه ،از روز جهانی مبارزه با...

میرانوکلی ولسوالی اچین ازوجود افراد داعش پاکسازی شد

شهرجلال آباد/ ۲۳ عقرب/ باختر ساحه ستراتیژیک میرانو کلی در ننگرهار...

یک صدوبیست ودوملیون افغانی عاید بیست ودو روزه گمرک تورخم

شهرجلال آباد/ ۲۳ عقرب/ باختر گمرک تورخم درننگرهار درشرق کشور دربیست...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتاعضای روند مردمی مبارزه با فساد اداری: نتیجه بررسی ها از ادارات را با رسانه ها شریک میسازیم

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 16 سنبله
نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در دیدار با اعضای روند مردمی مبارزه با فساد اداری روی برنامه آنها که درچند وزارت درحال تحقیق است به بحث پرداخت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به آژانس باختر، اعضای روند مردمی مبارزه با فساد اداری بیان داشتند مشکلات موجود در ادارات دولتی در بررسی آنان شناسایی شده است، وزارت های که شامل بررسی آنان بوده از جمله وزارت تحصیلات عالی، وزارت انرژی و آب، وزارت داخله، وزارت تجارت وصنایع، وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، وزارت عدلیه، لوی څارنووالی، اداره سرمایه گذاری های افغانستان، وزارت معارف، وزارت معادن و پطرولیم، می باشد که در موارد زیاد فساد در این ادارات وجود دارد.
سیما غنی مسئول این روند بیان داشت: اگر رهبری وزارت خانه ها و ادارات دولتی به پیشنهادات آنان در امر مبارزه با فساد توجه نکنند ناگزیر خواهند شد تا نتیجه بررسی های شان را با رسانه های شریک سازند.
اعضای روند مردمی مبارزه با فساد اداری از احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور خواهان در نظر گرفتن اصل مکافات مجازات شده گفتند: اگر مجازات برای فساد پیشه ها در نظر گرفته نشود بدون هراس دست به فساد گسترده خواهند زد و مجازات نیاز جدی در امر مبارزه با فساد است.
احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور بعد از شنیدن پیشنهادات اعضای روند مردمی مبارزه با فساد اداری بررسی های آنان را در امر مبارزه با فساد قابل تقدیر دانسته گفت: بخاطر مبارزه با فساد نیاز به تغییر ساختارهای اداری درکشوراست و باید رهبران حکومت و رهبری وزارت خانه معتقد به این تغیر در ساختار های اداری باشند.
وی بیان داشت: حکومت داری الکترونیکی یکی از مواردیست می تواند زمینه های این تغیر را مساعد ساخته و بسوی از میان برداشتن پروسه های مغلق رفته شاهد یک اداره مدرن باشیم.
او به اعضای روند مردمی مبارزه با فساد اداری گفت: پیشنهادات شما را با وزرا و کمیسیون اصلاحات اداری و کمیته اصلاحات اداری شریک خواهد ساخت.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.