18 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

کابل /18 حمل /باختر جلسه بورد ملی تخم‌های اصلاح ‌شده ...

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

بغلان / 18 حمل /باختر پولیس راننده یی را ازچنگ مردان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

رییس مشرانوجرگه: جنگ راه حل نیست

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 24 جوزا

 فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروزبا اکمل الدین  احسان اوغلو منشی عمومی سازمان همکاری های کشورهای اسلامی  وهیئت همراه   ملاقات کرد.

     به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، رئیس مشرانوجرگه از پیوند های مستحکم  معنوی جهان اسلام ، ازکمکهای آن سازمان دربخشهای زراعت،  احداث خط آهن وپروژه های دیگرقدردانی نموده گفت جای افتخاراست که افغانستان درسالهای قبل ،عضویت این سازمان را کسب نمود واین کشور درطول اضافه از سه دهه جنگهای تحمیلی وتجاوزقوای شوروی سابق ، نیروی بشری واکثر زیربناهای اساسی خویش را ازدست داد که درحال اعمارمجددآنها قراردارد ولی باوجود تلاشها ،هنوزهم درکشورماجنگ های تحمیلی جریان داشته پاکستان وایران که عضوء این سازمان اند در بی ثباتی افغانستان دست دارند وپاکستان عملآ به حملات راکتی خویش به کشور ما ادامه میدهد وایران مشکل دیگری میآفریند.

    رئیس مشرانوجرگه افزود که  جنگ راه حل اساسی نبوده در حالیکه پروسه صلح وانتقال مسوولیتهای امنیتی جریان دارد مردم ماازسازمان همکاری کشورهای اسلامی  می خواهد که درپروسه صلح افغانستان همکاری و دربخشهای معارف، تحصیلات عالی، انرژی، صحت وزیربناهای اساسی همکاری های مؤثری  نمایند وکشور های عضوء این سازمان همچنان در افغانستان حضور یابندو سرمایه گذاری کنند.   

   درمقابل  احسان اوغلوضمن ابراز علاقه مندی این سازمان به افغانستان گفت که منشور سازمان اسلامی درسال 2008 امضا گردیده ولی تاکنون درپارلمان افغانستان طی مراحل نگردیده که باتصدیق آن بسیاری پروژه های موثر دیگربه مرحله اجرا قرارخواهند گرفت ودروازۀ افغانستان به سوی 56 کشور اسلامی باز خواهد شد و ازرئیس مشرانوجرگه خواست تا درطی مراحل آن توجه مبذول گردد .

رئیس مشرانو جرگه ابراز آماده گی نمود که در زمینه مساعی همه جانبه به خرچ  می دهد ودرختم ملاقات تحفۀ مشرانو جرگه به هیئت مهمان تقدیم گردید.

طبق یک خبر دیگر، از 24 جوزا روزفرخندۀ مادر ازسوی مشرانوجرگه درشورای ملی طی محفلی گرامیداشت به عمل آمد.

در آغازفضل هادی مسلم یاررئیس  مجلس سنا ، ضمن تقدیم تبریکات خود واعضای جرگه به تمام مادران کشور پیرامون مقام ارزنده ووالای مادر، متکی به آیات  قرآنی واحادیث نبوی صحبت نموده گفت :مادریگانه هدیه بزرگیست که خداوندمتعال برای بنده گانش ارزانی فرموده ودرآیات متبرکه احترام به والدین واطاعت ازاوامرآنان تاکیدشده است وهمچنان در بسا احادیث نبوی(ص)،امت مسلمه به خدمتگذاری والدین  وخصوصاً مادرمکلف  گردیده است .مسلم یار همه اکتشافات وپیشرفت ها ی اجتماعی را مرهون احسان مادران خواند واز نقش مادر تمجید نمود.

سپس حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مجلس سنا ، نیزباابرازتبریکی، نقش مادران رادرتربیه فرزندان شان بیان نموده گفت که دامان پرعطوفت مادربهترین مکتب بوده ومادران انبیا ، اولیا، شخصیتهای علمی ،سیاسی جهان وقهرمانان حماسه ساز را می پروراندواحترام وحرمت مادر به همگان واجب است.

همچنان خانم صدیقه بلخی رئیسۀ کمیسیون امورزنان وجامعۀ مدنی ضمن  تمجید ازشهامت وفداکاری های مادران افغان گفت مادران افغانستان الگوی شجاعت ،صبر و فداکاری درجهان اند که باوجود تحمل مصایب وناملایمات روزگار،درآموزش وپرورش فرزندانشان دریغ نکرده اند. به همین ترتیب پیام مشرانوجرگۀ شورای ملی به مناسبت روز مادر  توسط سناتورزهراشریفی قرائت وزرمینه نجیم رئیس شورای زنان دارالانشای مشرانوجرگه  سرگذشت واقعی یک مادر رنجدیده را به خوانش گرفت.دراخیرتحایفی که از سوی مشرانو جرگه و بنیاد بیات تهیۀشده بود، توسط  رئیس مشرانو جرگه،نایب دوم آن جرگه ومحمد اسمعیل معاون بنیاد بیات به سه تن کار کنان خدماتی دارالانشاء هریک  خانم نازنین، خانم سنگی ومهتاب نامان به حیث مادران ورزیده، کارا وپرتلاش و سایرین اهداگردید.

همینگونه  بنابه هدایت رئیس مشرانوجرگه  ،شكایات استادان پوهنتون کابل در خصوص منازل مسکونی شان،توسط داکتر زلمی زابلی رئیس وبرخی  اعضای کمیسیون سمع شکایات به بررسی گرفته شد.

   استادان پوهنتون مدعی اند که حکومت فشاروارد نموده است تا بلاکهای رهایشی شان واقع جمال مینه وزمین سفید ملکیت پوهنتون کابل كه درجواراین بلاك ها موقعیت دارد را به آقا خان فوندیشن تخلیه نمایند و هوشداردادنداگر این اقدام عملی شود،شماری ازاستادان ازوظایف شان مستعفی شده وتظاهرات گستردۀمحصلین پوهنتون راه اندازی خواهندشد. در جلسه بعدازاستماع شكایات استادان پوهنتون اذعان گردید كه جهت ارجگذاری به مقام والای استادان وحمایت ازسكتورتحصیلات عالی،حكومت بایدبرای تطبیق پروژه مذکورمحل دیگری تدارك نماید ویا ازاعمارآن درشرایط كنونی صرف نظرشود ونیزقرار شد که این موضوع هرچه عاجل با مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری مطرح شود تا درزمینه تجدید نظرصورت گیردونیزهیئت مشرانوجرگه به روز شنبه به معیت استادان مذکور ازآن ساحه بازدیدخواهندكرد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.