05 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رئیس جمهور از چگونگی پیشرفت کار اعمار شهرک پیروزی دیدن کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور از چگونگی پیشرفت کار اعمار شهرک پیروزی دیدن کرد

کابل باختر 4 جوزا محمد اشرف غنی رئیس ‏جمهوری اسلامی افغانستان...

وزير ماليه موافقتنامه پنجاه و چهار اعشاريه پنج ميليارد افغانى را  به امضاء رسانيد

وزير ماليه موافقتنامه پنجاه و چهار اعشاريه پنج ميليارد افغانى را به امضاء رسانيد

کابل باختر 4 جوزا اكليل حكيمى، وزير ماليه دیروز موافقتنامه مالی...

جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور در فرودگاه هرات

جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور در فرودگاه هرات

شهرهرات 4 جوزا باختر سیزده تن که می خواستند هشت کیلوگرام...

Youtube Player

khantry design

اعلاناترسیدگی به قضایا متهمان و مظنونان مواد مخدر که از میدان هوایی کابل گرفتار می شود به محاکم اختصاصی مواد مخدر تفویض شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 25 دلو
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی عمیق را نسبت به شهداء ومجروحان حوادث انتحاری اخیر در برابر درب ورودی ستره محکمه  ونوی کابل بانک ولایت هلمند ابراز داشته با تاکید بر تشدید تدابیر امنیتی توسط نهادهای امنیتی کشور،  از بارگاه ایزد متـعال استدعا کرد تا به شهدای حوادث فوق بهشت برین ، به مجروحان صحتمندی کامل و به خانواده های آنان صبر جمیل عنایت فرماید .
سپس با تاکید بر حفظ استقلال قوه قضائیه وبا توجه به نگرانی در یکی از ولسوالی های ولایت قندهاراحساس گردیده ، یکبار دیگر اعلام گردید که براساس قانون اساسی کشور، قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده وهیچ نهاد غیر قضایی درحالیکه حق مداخله درامور قضایی را ندارد ، نمیتواند به توظیف قضات به ویژه درولسوالی ها درترکیب هیئت مختلط به منظور بررسی موضوعات غیر قضایی و یااصلاح میان اطراف دعاوی اقدام نمایند .
بعداً شورای عالی به منظور ایجاد سهولت وجلوگیری از سرگردانی متقاضیان تفریق به سبب ضرر که محاکم محل اقامت  بدلیل عدم سکونت شوهران شان درمحل ، از پذیریش عرایض آنان امتناع کرده و قرارعدم صلاحیت رسیده گی صادرمینمایند ، تفــــــویض صلا حیت کرد تا پس ازاین محاکم مربوط به محل اقامت فعلی  زنان ، خود  به رسیده گی  ادعا های آنان پرداخته و از اصدار قرار های عدم صلاحیت  و اعتراض در زمینه احتراز نمایند .
به همین ترتیب بنابر پیشنهاد لوی څارنوالی و به هدف انجام اقدامات لازم کشفی و تحقیقی درعرصه کشف شبکه های قاچاقچیان مواد مخدر که مظنونین و متهمین این قضایا ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی دستگیر میشوند، صلاحیت رسیدگی به این قضایا را بدون درنظرداشت مقدار مواد مخدر بدست امده از نزد آنان ، به محاکم  اختصاصی ابتدائیه و استیناف مواد مخدر تفویض کرد .
همینطور درراستای رسیدگی به یک تعداد استهداات واصله،  پیرامون استهدائیه ریاست حقوق وزارت دفاع ملی درمورد چگونگی پرداخت  پول جبران خساره سلاح  یکتن ازمحکومین  که پرداخت ان به پول رایج سابق حکم گردیده، رهنمایی بعمل امد که درمورد فتوای ریاست دارالافتا که قرار مصوبه  شماره 187 مورخ 4ر9ر1382 شورای عالی ستره محکمه مورد تایید قرارگرفته ، صراحت تام دارد ، میتواند درروشنی ان تحصیل دین مورد نظر صورت گیرد .
به همینگونه در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کاپیسا درخصوص صدور یک قرار قضایی دیوان استیناف امنیت عامه ان محکمه که بدون تقییدات قانونی صورت گرفته ، رهنمایی صورت گرفت تا قرار مصدوریه به منظور رسید گی فرجامی به دیوان ستره محکمه ارجاع  گردد تا با لغو قرار استیناف به دیوان جزاء مربوط تفویض صلاحیت رسید گی صورت گیرد .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی  5 تقاضای تجدید نظر مدنی با حضور اصحاب دعاوی ونیز 18 درخواست تبدیلی محکمه طبق مطالبه لوی څارنوالی مورد غور قرارگرفته و درموردهریک انها تصامیم مقتضی اتخاذ گردید . 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.