03 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وضعیت امنیتی ولایت فراه مورد ارزیابی قرار گرفت

وضعیت امنیتی ولایت فراه مورد ارزیابی قرار گرفت

کابل باختر 3دلو جلسه‌ای به‌منظور بررسی همه‌جانبه وضعیت امنیتی ولایت فراه،...

نتایج تحقیقات "مدیریت منابع طبیعی در آغاز عصر تحول" ارائه شد

نتایج تحقیقات "مدیریت منابع طبیعی در آغاز عصر تحول" ارائه شد

3 دلو کابل باختر اورځلا نعمت رئیس نهاد واحد تحقیق و...

پیام تسلیت و همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

پیام تسلیت و همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل3/11/1396 باختر با اندوه اطلاع یافتم که انجنیر شهاب الدین احمدی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشماری ازمعلولان مشکلات شان را بارئیس مجلس سنا مطرح کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل28 حوت باختر
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه در نشستی خواستهاومشکلات شماری ازمعلولین رااستماع نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،دراین نشست آنان ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان، خواهان تطبیق قانون حقوق وامتیازات معلولان و رعایت کنوانسیون جهانی معلولیت که افغانستان به آن الحاق گردیده است، بورسیه های تحصیلی وبرخی موارددیگرشدند.
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، توجه به قشرمعلول جامعه راازمکلفیت های مسوولین حکومتی ونهادهای ذیربط دانسته،علاوه کرد که مجلس سنا باتوجه به قشرآسیب پذیرجامعه وبه منظوررسیدگی بهتربه مشکلات وخواستهای معلولین و بازماندگان شهدا،کمیسیون امورمعلولین را بنام کمیسیون امور معلولین وبازماندگان شهدا،رفاه عامه ،منابع طبیعی ومحیط زیست ،صحت،کاروکارگر،تربیت بدنی وسره میاشت مسمی نموده که در آن مشکلات معلولان وورثه شهدارا در ساحات کارِی دیگرِیکه با این کمیسیون ادغام نموده است ،با قوت بیشتربر آورده خواهند ساخت.
مسلم یارمتعهدگردید که درچوکات صلاحیت های قانونی خویش همواره از قشر معلول کشور حمایت نموده ومی نماید ونیزابرازامیدواری نمودکه رهبران حکومت وحدت ملی توجه بیشترشان را به ایشان معطوف دارند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.