30 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملا برادراز زندان در پاکستان آزاد شد

ملا برادراز زندان در پاکستان آزاد شد

اسلام آباد – دی نیوز انترنشنل – 30 میزان –...

 درگیری مسلحانه میان نامزدان انتخابات در کاپیسا رخ داد

درگیری مسلحانه میان نامزدان انتخابات در کاپیسا رخ داد

محمود راقی باختر 29 میزان یک سرباز پولیس شام...

نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ 30/ میزان شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشماری ازمعلولان مشکلات شان را بارئیس مجلس سنا مطرح کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل28 حوت باختر
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه در نشستی خواستهاومشکلات شماری ازمعلولین رااستماع نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،دراین نشست آنان ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان، خواهان تطبیق قانون حقوق وامتیازات معلولان و رعایت کنوانسیون جهانی معلولیت که افغانستان به آن الحاق گردیده است، بورسیه های تحصیلی وبرخی موارددیگرشدند.
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، توجه به قشرمعلول جامعه راازمکلفیت های مسوولین حکومتی ونهادهای ذیربط دانسته،علاوه کرد که مجلس سنا باتوجه به قشرآسیب پذیرجامعه وبه منظوررسیدگی بهتربه مشکلات وخواستهای معلولین و بازماندگان شهدا،کمیسیون امورمعلولین را بنام کمیسیون امور معلولین وبازماندگان شهدا،رفاه عامه ،منابع طبیعی ومحیط زیست ،صحت،کاروکارگر،تربیت بدنی وسره میاشت مسمی نموده که در آن مشکلات معلولان وورثه شهدارا در ساحات کارِی دیگرِیکه با این کمیسیون ادغام نموده است ،با قوت بیشتربر آورده خواهند ساخت.
مسلم یارمتعهدگردید که درچوکات صلاحیت های قانونی خویش همواره از قشر معلول کشور حمایت نموده ومی نماید ونیزابرازامیدواری نمودکه رهبران حکومت وحدت ملی توجه بیشترشان را به ایشان معطوف دارند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.