03 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وضعیت امنیتی ولایت فراه مورد ارزیابی قرار گرفت

وضعیت امنیتی ولایت فراه مورد ارزیابی قرار گرفت

کابل باختر 3دلو جلسه‌ای به‌منظور بررسی همه‌جانبه وضعیت امنیتی ولایت فراه،...

نتایج تحقیقات "مدیریت منابع طبیعی در آغاز عصر تحول" ارائه شد

نتایج تحقیقات "مدیریت منابع طبیعی در آغاز عصر تحول" ارائه شد

3 دلو کابل باختر اورځلا نعمت رئیس نهاد واحد تحقیق و...

پیام تسلیت و همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

پیام تسلیت و همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل3/11/1396 باختر با اندوه اطلاع یافتم که انجنیر شهاب الدین احمدی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکمیسیون شکایات انتخاباتی : حکومت برای برگزاری انتخابات از حرف بعمل رو آورد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 28/ ثور
کمیسیون شکایات انتخاباتی که حکومت تاکنون برای برگزاری انتخابات کار عملی و مشهودی انجام نداده و باید ازحرف بعمل رو آورد.
به گزارش آژانس باختر ، کمیسیون یاد شده دیروزبا انتشار اعلامیه یی گفته است با توجه به افکارعامه در رابطه به وضعیت عمومی کشور طور اخص روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها که ازمنظر قانون اساسی ، نظام سیاسی کشور را به چالش مواجه ساخته و این یک واقعیت غیر قابل انکار است که تداوم این وضعیت از لحاظ سیاسی باعث آشفتگی بیشتر درکشور میگردد.
همچنان طبق احکام قانون اساسی کشور، انقضای زمان دوره ای نمایندگی ، وکلای شورای ملی و عطف به اهمیت تدویر انتخابات برای شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها به منظور تکمیل و تحکیم پایه های نظام دموکراتیک درکشور، با درک اینکه حکومت برای تدویرانتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها اقدامات که درخور اهمیت باشد، هرچند تا هنوزمنجر به کدام نتیجه مشهودی که روند انتخابات را ازحرف به عمل عبوردهد، کاری صورت نگرفته است . زیرا ، زمینه های تدویر انتخابات طبق صراحت مواد 2-9 -26-35و36 قانون انتخابات که بیشتر به امنیت سرتاسری و تأمین بودجه آن که جز مکلفیت های دولت بوده تا هنوزمیسر نگردیده است.
کمیسیون انتخابات با نشر اطلاعیه های مبتنی براجراات شان ازطریق رسانه ها ، طرح برنامه های حوزوی ، آمادگی های عملیاتی و طرح های مرتبط به استفاده از تکنالوژی درانتخابات ، توأم برآورد های بودجوی را به اختیار حکومت قرارداده است که بدین وسیله مردم شریف افغانستان را ازاجراات و آمادگی های خویش ، قسماً مطلع ساخته است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی با درک مسوولیت وظیفوی خویش درقبال ماموریت بزرگ و با اهمیت ملی دراین شرایط دشواری که برمردم افغانستان مستولی است ، اوضاع و اجراات جوانب ذیربط درامور انتخابات بادقت تحت نظر داشته و با نگرانی از کندی روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات اعلام میداردکه :
1-حکومت وحدت ملی با تمرکز توجه به اهمیت انتخابات درشرایط کنونی کشور، رعایت احکام قانون اساسی ، تحکیم پایه های نظام دموکراتیک درکشور منحیث مرجع مسوول به ایفای مکلفیت های قانونی خویش طبق برنامه ها وطرح های کمیسیون انتخابات در مواقع معین قانونی اقدام نموده و ازضیاع وقت وتراکم مسوولیت ها درقبال انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها ، پیشگیری نماید.
2-کمیسیون انتخابات با درک اهمیت وظیفوی ، طبق صراحت ماده 19 قانون انتخابات ، با حفظ صلاحیت ها و استقلالیت کاری خویش ، منحیث یک ارگان با اقتدار قانونی در عرصه انتخابات با تعقیب برنامه های ارایه نموده خویش، پروسه انتخابات را مدیریت نموده و مراجع ذیصلاح حکومت را طبق احکام ماده 9 قانون انتخابات به ایفای نقش مثبت و به موقع قانونی شان ، متوجه سازد.
3- کمیسیون شکایات انتخابات از همه جوانب خصوصاً کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان متوقع است تا از کندی روند وعدم ایفای نقش مثبت شان درقبال انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به مردم افغانستان توضیحات لازم ارایه نموده ومردم را ازدلایل ، عوامل و اسباب تعلل وتعویق روند انتخابات درکشور مطلع سازند و به بن بست کنونی درروند انتخابات خاتمه دهند.
4- کمیسیون شکایات انتخاباتی استفاده از سیستم الکترونیکی و یا هروسیله دیگری که برای شفافیت پروسه انتخابات موثرواقع شود ، حمایه نموده تاکید می روزد که نظریات ، سفارشات ونیازمندی های ارایه شده ازسوی جوانب دخیل درپروسه را درنظرداشته ، مراجع مربوط ، درخصوص الکترونیک سازی انتخابات ، اقدامات لازم را روی دست گیرند.
5- درصورتی که حکومت درشرایط امنیتی کنونی کشور و یا هم عدم امکان تدارک بودجه مورد نیاز و دلایل موجه دیگر برای تعویق انتخابات داشته باشد ، با صراحت کامل مردم را درجریان قرار دهد ، زیرا مردم افغانستان حالت آشفته و شرایط ناگوارحاکم درکشور را که ناشی از ناهنجاری های داخلی و عوامل خارجی میباشد ، درک می نمایند ، ولی آنچه از نگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی حایز اهمیت است ، شفافیت اجراات و ایفای مکلفیت ها درقبال انتخابات بوده که فعلاً با بن بست مواجه است ، دلایل آن با عامه مردم افغانستان شریک ساخته شود.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.