تحت ریاست رئیس جمهور غنی، نشستی به منظور بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی دایر گردید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 21 اسد
تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر امروز نشستی به منظور بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی، دایر گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست که در ارگ برگزار شد، در آن اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور، کامله صدیقی معین وزارت تجارت، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت، نجیب وردک معین گمرکات وزارت مالیه، کپتان داوود عمر، عبدالرحیم فیضان معاون اتحادیه سرتاسری صنعت کاران، رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات، میر زمان پوپل رئیس توسعه صادرات اتاق تجارت و ضیاالرحمن حلیمی رئیس بودجه وزارت مالیه اشتراک داشتند.
در آغاز نمایندگان بخش خصوصی در مورد مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی، گزارش خویش را به رئیس جمهور ارائه کردند.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت، ضمن اینکه مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی را در مجموع موفق ارزیابی نموده، گفت: کارهای دهلیز هوایی به خوبی پیش میرود، اما بعضی اوقات، تغیر تقسیم اوقات و تاخیر در پروازها، بالای میوه ها تاثیر می گذارد.

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن گزارش و معلومات آنان، به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به منظور تنظیم پروازها، در هماهنگی با بخش خصوصی و مسئولین شرکت هوایی کام ایر، تقسیم اوقات پروازها را ترتیب نمایند و همچنان سکتور خصوصی زمینه صادرات ۸۰ الی ۱۰۰ تن میوه را در هر پرواز آماده سازند.
رئیس جمهور به مسئولین وزارت مالیه و گمرکات دستور داد تا بخاطر تنظیم بیشتر امور دهلیز هوایی، در خصوص تامین بودجه و سهولت های لازم همکاری و اقدام نمایند. وی تاکید کرد که تمام مشکلات مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی بخاطر یافتن راه حل های اساسی، تشخیص گردد.
رئیس جمهور غنی از نمایندگان بخش خصوصی خواست که بخاطر صادرات به موقع میوۀ موسمی افغانستان از میدان های هوایی کابل و قندهار  به هند از طریق دهلیز هوایی، تقسیم اوقات منظم را ترتیب کنند.# احمدضیا " احمدی"   
 

back to top