31 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ

اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل باختر 31 ثور اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ معینیت امور...

وزارت دفاع ملی استفاده از بمب های لایزری  موثراست

وزارت دفاع ملی استفاده از بمب های لایزری موثراست

کابل 31ثور باختر وزارت دفاع ملی مدعی شده که به خاطر...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشورای عالی ستره محکمه تشکیل جلسه داد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 31 اسد
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس  ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورای عالی نخست از رئیس جمهوری اسلامی افغا نستان  که باوجود مصروفیت های جدی ، فارغان سی ومین دور ستاژ قضایی را  به حضور پذیرفته  و ضمن اجرای مراسم تحلیف آنان ، با ایراد بیانیه رهنمودی، آنان را متوجه ا جرای رسالت خطیر قضایی ساخت و نیز با صدور حکمی ، اعضای شورای عالی ستره محکمه را به پاس تلاش شان در آوردن و اصلاحات قضایی ، به اعطای تقدیر نامه درجه اول افتخار بخشید ،  تشکر کرد و یکبار دیگر به تعهد قوه قضائیه درامر تامین حاکمیت قانون و تطبیق عدالت تاکید ورزید .
بعداً متکی به حکم ماده بیست و پنجم قانون اساسی اذعان گردید که برائت ذمه حالت اصلی است و متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت  محکوم علیه قرار نگیرد ، بی گناه شناخته میشود و بارعایت همین اصل به محاکم کشور هدایت داده  شد تا حین رسیده گی قضایا ،  به منظور تامین حقوق اساسی اتباع  حالات پیش بینی شده درحکم ماده 235 قانون اجرا ات جزایی را جداً مد نظر گرفته و درزمینه رعایت حقوق اساسی آنان که برائت ذمه یکی از آنهاست ، تلاش مجدانه نمایند .
متعاقباً بر بنیاد گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی برخی از تخطی های قضایی مورد غور قرارگرفته  و بعداز تشخیص تخطی ها ، به رئیس محکمه درز آب ولایت جوزجان  بدلیل انجام تخلفات دسپلینی و اداری و نیز به هفت تن از قضات محکمه استیناف ولایت تخار به دلایل التوا در رسیده گی دوسیه ها و نیز عدم رعایت تقییدات قانونی دراجرای وثایق شرعی در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
به همین ترتیب درجلسه شورای عالی  ضمن رسیده گی به یک تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درخصوص یک قرارداد تجارتی  ، باتوجه به مندرجات قرارداد  دوجانبه که بر مبنای ان باید منازعات از طریق حکمیت حل میگردید و نباید به محکمه ارجاع میشد ، فیصله های صادره را باطل و منازعه به میان امده را از طرف مراجع ذیصلاح پیشبینی شده در قرار داد منعقده میان طرفین  قابل رسیده گی دانست  و همچنان  یک تقاضای تجدید نظریکتن از اصحاب دعوی را  بدلیل مطابقت مندرجات ان با شرایط پیش بینی شده  ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد تایید قرارداده و به لغو فیصله صادره درزمینه حکم کرد .
برعلاوه درجلسه امروزی ، رسیده گی بر ده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی که ازجانب اداره لوی څارنوالی مطرح گردیده بود نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.# احمد ضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.