31 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ

اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل باختر 31 ثور اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ معینیت امور...

وزارت دفاع ملی استفاده از بمب های لایزری  موثراست

وزارت دفاع ملی استفاده از بمب های لایزری موثراست

کابل 31ثور باختر وزارت دفاع ملی مدعی شده که به خاطر...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتطرح قانون جرگه های اصلاحی درمنازعات مدنی تنظیم شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 22سنبله
جلسۀ به منظور بررسی طرح قانون جرگه های اصلاحی در منازعات مدنی به ریاست معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،براساس مصوبه شماره (6) مورخ 4/5 1396 کابینه، وزارت های عدلیه، امور سرحدات و قبایل، امور زنان، نماینده خاص رئیس جمهوری در امور سیاسی، اداره ارگان های محلی و اداره لوی څارنوالی تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف شده بودند، تا به همکاری ستره محکمه طرح قانون جرگه های اصلاحی در منازعات مدنی را طبق تذکر جلسه کابنیه، باز نگری نماید.
به همین منظور، امروز ، جلسۀ  در دفتر قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شده و طرح قانون مذکور مورد بازنگری قرار گرفت.
در این جلسه موضوعاتی چون مرجع ثبت تصمیم جرگه های اصلاحی در منازعات مدنی، موارد ممنوعیت حل و فصل منازعه در جرگه های اصلاحی، شرایط مصلح یا مصلحین، چگونگی تعیین رئیس جرگه اصلاحی، رابطه تصمیمات جرگه های اصلاحی با موازین حقوق بشری و قوانین نافذه کشور به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرانجام در این جلسه فیصله شد که کمیته  مشتکل از نمایندگان ستره محکمه، وزارت امور زنان و وزارت عدلیه این طرح را به منظور تنظیم اصلاحات مطرح شده در جلسه و غنامندی  هرچه بیشتر، یکبار دیگر مورد تدقیق و بررسی قرار دهند.
طرح قانون جرگه های اصلاحی در منازعات مدنی پس از بحث و بررسی های طولانی مدت، به هدف حل و فصل منازعات مدنی از طریق مصالحه و دسترسی مردم به قطع منازعه مدنی با شیوه های آسان و کم هزینه و نیز کاهش تراکم قضایا در مراجع عدلی و قضایی در (4) فصل و (28) ماده تنظیم شده است.
همچنین در این جلسه بر اساس اجندا، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های  همگانی خصوصی نیز به بررسی گرفته شد.
این طرح تعدیل و ایزاد  براساس مصوبه  شماره( 8) مورخ 1/6/1396 کابینه انجام شد که در آن مصوبه، وزارت های عدلیه، مالیه، مخابرات و

تکنالوژی معلوماتی و اطلاعات و فرهنگ  موظف شده بودند که تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری، فیس فریکونسی و فیس  جواز نامه را  در مقرره  طرز تأسیس و وفعالیت های رسانه های همگانی خصوصی بازنگری  نماید.# ماری
 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.