28 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

8 اعشاریه  8  ملیون نفربه خاطررای دادن در انتخابات ولسی جرگه  ثبت نام کرده‌اند

8 اعشاریه 8 ملیون نفربه خاطررای دادن در انتخابات ولسی جرگه ثبت نام کرده‌اند

کابل باختر 28 میزان روند انتخابات ولسی جرگه کشور ساعت...

مراکز رایدهی عایشه درانی ، صوفی اسلام وزرغونه باز نشده اند

مراکز رایدهی عایشه درانی ، صوفی اسلام وزرغونه باز نشده اند

کابل باختر/ 28/ میزان ساعت 35/7 صبح را نشان میدهد شماری...

روند برگزاری انتخابات در سمنگان به وقت معینه آن آغاز شد

روند برگزاری انتخابات در سمنگان به وقت معینه آن آغاز شد

ایبک 28 میزان باختر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناترئیس مشرانوجرگه کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر اول قوس
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش،کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، در ملاقات رئیس مشرانوجرگه طی صحبتی برنامه ها وسیاست های مالی وزارت مالیه را ارزنده تلقی نموده ؛افزود که زحمات وکارکردهای خستگی ناپذیراکلیل حکیمی وهمکارانش را درراستای توسعه اقتصادی،کنترول قانونی مصارف وتأدیات دولت،جمع آوری عواید دولتی ،تنظیم امورگمرکی وطرح وتطبیق پالیسی های مالی ستوده و این جرگه ازآن حمایت می نماید .
در ملاقات فضل هادی مسلم یارخاطر نشان ساخت مشرانوجرگه درجلسه عمومی دیروزی مصوبه ولسی جرگه درخصوص وضع مالیات صدفیصد بر واردات محصولات تنباکو را که خلاف منافع کشور دانسته؛به اتفاق آرا آن رارد نموده ،گفت افزایش عواید داخلی از تعهدات حکومت میباشد و باید به اقدامات متوسل نشویم که هم منابع عایداتی کاهش یابند وهم کمک های جامعه جهانی متضررگردد.
سپس وزیرمالیه درصحبت خویش ضمن ابراز امتنان از دید وسیع وملی مشرانوجرگه ،افزود تأکید رهبری حکومت برتقویت عواید داخلی وخودکفایی اقتصادی بوده ودراین عرصه گامهای ثمربخش برداشته خواهدشد.
دراخیر فضل هادی مسلم یار تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه را  به  اکلیل حکیمی وزیر مالیه اهدانموده خواهان موفقیت ها ودست آوردی های بیشتر وی وتیم همکارش گردید.
طبق یک خبر دیگرفضل هادی مسلم یار امروز شکایت های خانم حمیراحقمل ،معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی را استماع کرد.
دراین نشست خانم حقمل از رفتارتبعیض آمیز،خودکامه گیها،سواستفاده ازصلاحیت های وظیفوی،قانون شکنی ها،عدم توجه به فرامین ریاست جمهوری وموجودیت فساد درکمیسیون شکایات انتخاباتی یاد آوری نموده خاطرنشان ساخت یکعده کارمندان دارالانشای کمیسیون خلاف قوانین ومقررات ازوظایف سبکدوش وبه مراجع عدلی وقضایی معرفی گردیده اند.
خانم حقمل علاوه کرد اگرمقامات دولتی به این بی نظمی ها توجه جدی ننمایند ،کمیسیون بارکود مواجه ومردم امید هایشانرا نسبت به نهادهای انتخاباتی بیشتر ازدست خواهند داد.
فضل هادی مسلم یار طی صحبتی هرگونه کشمکش وتشنج میان کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی را ضربه زدن به دموکراسی وخلاف منافع ملی دانسته ،خاطرنشان نمود که دراین موارد ازجوانب ذیدخل نیزتوضیحات مطالبه خواهد نمود.ذبیح علم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.