28 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

درلیسه ملکه ثریا رایدهندگان از کمبود کارمندان شاکی اند

درلیسه ملکه ثریا رایدهندگان از کمبود کارمندان شاکی اند

کابل باختر/ 28/ میزان روند رایدهی درمرکز رایدهی لیسه ملکه ثریا...

انتخابات ولسی جرگه در باد غیس  در موعد مقرر آغاز شد

انتخابات ولسی جرگه در باد غیس در موعد مقرر آغاز شد

قلعه نو 28 میزان باختر مسوولان محلی باد غیس گفتند...

مرکز رایدهی لیسه قیوم وردک بسته شد

کابل باختر/ 28/ میزان مرکز رایدهی لیسه قیوم وردک واقع ارزان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتجلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 24 قوس
جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز پنجشنبه 23 قوس در ارگ دایر گردید.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر داد، در این جلسه، روی طرح انکشافی شاروالی بامیان، طرح تکمیلی شهرک رهایشی سنایی غزنوی، سرمایه گذاری در سکتور ساختمان های تجارتی و برنامه احداث و احیای زیربناهای ترانسپورتی شهر کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمد امان "امان" شاروال بامیان در رابطه به طرح انکشافی شاروالی بامیان از جمله دستآوردها، برنامه ها، چالش ها و پیشنهادات معلومات داده گفت: شاروالی بامیان در عرصه حکومت داری خوب و تعمیم مشارکت عامه، خدمات رسانی و پروژه ها و همچنان افزایش عواید، دستآورد های خوبی داشته است.
وی چالش های شاروالی بامیان را در عرصه های مختلف از جمله نبود سیستم کانالیزاسیون شهری، خطر تخریب محیط زیست و آّب های زیر زمینی، کمبود دسترسی مردم به تسهیلات عامه، تهدید ساحات باستانی و آثار تاریخی، کمبود ماشین آلات سنگین جهت عرضه خدمات زیربنایی، عدم همکاری نهادهای مربوطه، دخالت افراد غیر مسئول و کمبود بودجه انکشافی، بیان کرد.
شاروال بامیان پیشنهادات خویش را در زمینه اعمار سیستم کانالیزاسیون شهری، استملاک مسیر عبور سرک ها، اعمار بندهای برق آبی، تصفیه زمین های ساحات تاریخی، تخصیص بودجه برای قیمت زمین و محصول صفایی ادارات دولتی و ادامۀ برنامه های حمایوی موسسات همکار، به جلسه ارائه نمود.
سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، از کارکردهای مثبت شاروالی بامیان تشکر کرده گفت که ما باید توجه خویش را در راستای جذب سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرها  معطوف نمائیم و روی پلان بند امیر، سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد.
وی افزود که در رابطه به کانالیزاسیون بامیان، داکتر محمدهمایون قیومی در شورای عالی زیربناها کار می کند.
بعداً داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، عبدالباقی پوپل معاون اداره مستقل ارگان های محل، انجنیر یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی، جامی زاده و شاه زمان میوندی رئیس اداره محیط زیست در رابطه به مسایل آبرسانی، ماستر پلان، مسایل محیط زیستی و برق بامیان به تفصیل صحبت کردند.
رئیس جمهور ضمن اینکه از اقدامات شاروالی بامیان تشکر کرد، گفت که تحرکِ که در شاروالی ها بوجود آمده، مثبت است و باید یک بسته ضرورت شهرها در بخش زیربناها در نظرگرفته شود تا بتوانیم در همه شهرها از استفاده کنیم.
رئیس جمهور غنی افزود: پول های را که ادارات از شاروالی ها بدهکار اند، از بودجه عمومی ادارات مربوطه وضع گردیده، به حساب شاروالی ها منتقل شود.
وی تاکید کرد که باید پلانگذاری برای جذب توریزم در بامیان صورت گیرد و همچنان به شاروال بامیان گفت: در رابطه به اینکه چه برنامه های برای افزایش عواید دارد و هنگام رسیدن برق به آن ولایت چه کارهای قابل اجراست، یک دیدگاه بلند مدت داشته باشد.
رئیس جمهور به ادارۀ اراضی هدایت تا زمینه تصفیه و پلانگذاری زمین در بامیان را روی دست گیرد و استملاک به صورت اساسی در نظر گرفته شود.
متعاقباً طرح تکمیلی شهرک رهایشی سنایی غزنوی از سوی احمد ذکی سرفراز سرپرست ریاست شهرسازی به جلسه ارائه شد.
احمد ذکی در رابطه به شهرک سنایی معلومات داده گفت که این شهرک در ۲۱۹،۴ جریب زمین در دو بخش در ناحیه ۱۵ شهر کابل، اعمار می گردد و دارای ۲۸ بلاک ده منزله و ۳۱ بلاک شش منزله بوده که ۱۵ بلاک تحت اعمار قرار داد و تا کنون ۶۶ درصد کار آن تکمیل شده است. وی همچنان نواقص و مشکلات شهرک مذکور را در قسمت طرح اولی، از بعد تخنیکی بیان کرد.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که این طرح مورد بازنگری قرار گرفته، تکمیل گردد و به جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه شود.
سپس طرح سرمایه گذاری در سکتور ساختمان های تجارتی از سوی عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل به جلسه مطرح شد و وی خواستار تخفیف در قسمت فیس گردید.
جلسه شورای عالی توسعه شهری فیصله کرد تا فیس بر اساس فیصله قبلی اخذ گردد و برای تایید به کابینه ارائه شود.
بعداً برنامه احداث و احیای زیربناهای ترانسپورتی شهر کابل توسط شیخ احمد متین مشاور ارشد و مسئول وارسی از معینیت ترانسپورت عامه، به جلسه ارائه شد.
وی در رابطه به وضعیت موجود جاده های شهر کابل، طول جاده ها، ارزش پروژه های تکمیل شده، ارزش پروژه های تحت کار، ارزش پروژه های تحت تدارکات، ارزش پروژه های پلان شده، خصوصیات جاده ها، زیربناهای ترانسپورتی عامه، ارزیابی و اقدامات اصلاحی، انکشاف ظرفیت ها و پروژه ها، نظارت از پروژه و تضمین کیفیت و مدیریت دارایی ها معلومات داد و چالش ها فراراه برنامه احداث و احیای زیربناهای ترانسپورتی شهر کابل را بیان نمود.
رئیس جمهور ضمن تشکر از ایجاد ظرفیت و نوع مدیریت بوجود آمده، گفت که میزان نیازمندی شاروالی کابل برای خرید قیر مشخص باشد تا بتوانیم این معامله را دولت به دولت انجام دهیم.
رئیس جمهور غنی تاکید کرد که طرح مودل تخنیکی مشخص در این خصوص به جلسه ارائه شود. وی افزود که مدیریت عواید باید منسجم شود و یک مرکز خاص عواید ایجاد گردد.
رئیس جمهور تصریح کرد که مدیریت املاک مهم است و از املاک بحیث منبع عواید استفاده صورت گیرد.# عبدالخالق

Last modified on جمعه ، 24 قوس 1396 ، 13:02

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.