03 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمحمد اشرف غنی رئیس جمهور: طرح مشخص به‌خاطر حل مشکل ترافیک کابل تا دو هفتۀ دیگر ترتیب شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 17 جدی
جلسۀ شورای عالی اقتصادی امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،دراین جلسه، روی گزارش پروژۀ تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی  ولایت قندهار، گزارش کانال زمین‌داور ولایت هلمند و طرح مشارکت عامه و خصوصی در مورد ایجاد توفقگاه‌های کنار جاده در شهر کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها و امان الله غالب رئیس برشنا شرکت در خصوص گزارش تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی در ولایت کندهار صحبت کردند.
رئیس برشنا شرکت گفت که بیش از ۳۰ شرکت علاقمندی شان را به این پروژه اظهار نمودند که براساس ارزیابی تخنیکی آفرهای ارائه شده و پرپوزل مالی، دو کمپنی از لحاظ الزامات تخنیکی، مالی و اسناد تدارکاتی، واجد شرایط شناخته شدند.
دراین جلسه، مصطفی مستور وزیر اقتصاد و محمدحمید طهماسی وزیر ترانسپورت، درخصوص استفادۀ مؤثر از پروژۀ برق آفتابی، به گونۀ جداگانه صحبت کردند.

رئیس‎جمهور کشور در این‌مورد بیان‌داشت که باید پالیسی واحد برای استفاده از سولر ایجاد گردد تا نیاز به بحث و فیصلۀ جداگانه بالای هر پروژه نباشد. وی تأکید کرد که بحث استندرد تخنیکی سولرها مهم می‌باشد و باید جزء پالیسی قرار گیرد.
رئیس جمهور افزود که وزارت انرژی و آب بنابر داشتن تخصص در این بخش، مسوولیت را به عهده گیرد و معیارهای تخنیکی را نیز تعیین نماید. وی علاوه کرد که باید برای تطبیق پروژه‌های سولر، مسالۀ امنیت در اولویت قرار گیرد. طرح متذکره پس از بحث‌های همه‌جانبه تصویب گردید.
در ادامه، گزارش کانال زمین‌داور ولایت هلمند از سوی انجنیر قاضی زاده یک‌تن از مسوولین وزارت انرژی و آب به جلسه ارائه گردید. وی افزود که اعمار کانال زمین‌داور هلمند یکی از خواست‌های اساسی مردم آن ولایت می‌باشد که در قسمت احداث بخش دوم بند کجکی نیز تأثیر مثبت دارد.
قاضی زاده همچنان گفت: کانال زمین‌داور که از بند کجکی شروع به طول ۵۰ کیلومتر امتداد میابد و با تطبیق این طرح، ۱۶۴۰۰ هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد.
داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها گفت که باید کانال زمین‌داور همزمان با کار بخش دوم بند کجکی آغاز و عملی گردد که می‌تواند باعث بهبود وضعیت زراعتی شود.

الهام‌عمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی و خالد پاینده معین وزارت مالیه در مورد موضوع متذکره صحبت کردند و تأکید ورزیدند که مطالعۀ امکان‌سنجی هرچه زودتر صورت گیرد و کار آن آغاز شود.
رئیس‌جمهور در این‌خصوص گفت که پروژه‌های انکشافی روی تأمین امنیت تأثیر بسزای دارد و با تطبیق کار پروژۀ زمین‌داور، امنیت ولایت هلمند نیز بهبود قابل ملاحظۀ خواهد یافت و تأکید کرد که باید کار آن به زودی آغاز گردد.
جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه فیصله کرد که وزارت زراعت و مالداری، مطالعات امکان‌سنجی پروژۀ مذکور را شروع کند و کارها را در این زمینه تسریع ببخشد.
متعاقباً، عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل در مورد طرح مشارکت عامه و خصوصی پیرامون ایجاد توقفگاه ‌های کنار جاده در شهر کابل، به جلسه توضیحات مفصل ارائه کرد.
وی، هدف از طرح مذکور را بهبود حساب‌دهی و تأمین شفافیت، ایجاد سهولت ترانسپورتی و رشد اقتصادی، تطبیق مطمئن و با کیفیت پروژه ها و حمایت و ارتقای میتودهای انکشافی عاری از آلودگی‌های محیط زیستی عنوان کرد.
سرپرست شاروالی کابل اضافه کرد که طرح متذکره می‌تواند در ایجاد توقفگاه‌های میعاری، مصوونیت وسایط نقلیه، جلوگیری از ازدحام، جلوگیری از فساد مالی و ایجاد چشمۀ عایداتی به دولت، مؤثر واقع گردد.

وی تصریح کرد که با تطبیق این طرح، شهر کابل صاحب یک سیستم منظم و میعاری توقفگاه‌ها خواهد شد و دولت از این طریق، سالانه ۱.۳ میلیون دالر به صورت مستقیم عواید به دست خواهد آورد.
وزرای فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی، اقتصاد، زراعت و مالداری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، معین وزارت مالیه، نمایندۀ خاص رئیس‌جمهور در امور انسجام مردمی، رئیس ادارۀ احصائیه مرکزی، رئیس برشنا شرکت، رئیس ادارۀ نورم و استندرد، قدرت الله ذکی نماینده ولسی جرگه و معاون اتاق تجارت و صنایع در مورد موضوع، دیدگاه‌ها و نظریات شان را شریک ساختند.
رئیس‌جمهور در این خصوص تأکید کرد که قراردادها باید به اساس مناقصه انجام پذیرد تا زمینۀ رقابت برای همه کمپنی‌ها به گونۀ یکسان فراهم گردد و نیز از کارهای موازی ادارات جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور کشور بر وجود یک پالیسی واضح در بخش معلومات و تکنالوژی تأکید کرد. وی همچنان گفت که کمیتۀ فرعی در چوکات شورای عالی اقتصادی ایجاد گردد تا پیشنهادها را مورد بررسی قرار داده و موثریت پروژه‌ها را برجسته سازد.
وی خطاب به سرپرست شاروالی کابل گفت: مردم کابل برنامه‌های عملی برای رفع مشکلات ترافیکی می‌خواهند  و هدایت داد تا طی دو هفته، طرح مشخص را با قید زمانی پیرامون حل مشکل ترافیک کابل ترتیب و ارائه نماید تا مردم از مشکلات ترافیکی رهایی یابند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان ساخت که اقداماتی روی‌دست است که ۳۴ ادارۀ دولتی به منطقه دارالامان انتقال یابند که می‌تواند ازحام ترافیکی را در شهر کابل کاهش دهد. وی به ادارۀ مستقل زون پایتخت هدایت داد که بررسی واضح را روی دریای کابل آغاز نماید تا دو طرف این دریا، به فضای سبز مبدل شود.
رئیس‌جمهور کشور در مورد طرح ایجاد توقفگاه های کنار جاده در کابل گفت: هنوز در مرحلۀ تصمیم گیری قرار نداریم و باید نمونه‌های مختلف در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرند.#  نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.