30 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یک ذخیره گاه بزرگ جنگ افزار هراس افگنان در شهر هرات کشف شد

یک ذخیره گاه بزرگ جنگ افزار هراس افگنان در شهر هرات کشف شد

هرات 30 دلو باختر یک ذخیره گاه بزرگ نگهداری سلاح و...

حضور زنان درجامعه، یک نیازمندی جدی است

حضور زنان درجامعه، یک نیازمندی جدی است

کابل- باختر 30 دلو نادیده گرفتن حقوق زنان، تنها تعرض به...

تاکید معین جوانان برحفظ محیط زیست ازسوی خانواده ها وجوانان

تاکید معین جوانان برحفظ محیط زیست ازسوی خانواده ها وجوانان

کابل باختر/30/ دلو معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ازخانواده ها...

Youtube Player

khantry design

اعلاناترئیس ستره محکمه: استقلال قوه قضائیه مورد حمایت رهبران حکومت قرار دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 25 دلو
قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه ، امروز با خانم هولیس هولزر مشاور مبارزه علیه فساد اداری و هماهنگ کننده کمک های اداره انکشاف بین المللی  ایا لات متحده امریکا درافغا نستان ملاقات کرد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین ملاقات نخست خانم هولزر از فرصت مساعد شده ابراز امتنان کرده و اظهار علاقمندی نمود تا بخاطر هماهنگی  بهتر همکاری ها  ،  از دستاور ها و چالشهای قوه قضائیه اگا هی حاصل نماید .
رئیس ستره محکمه متقابلاً وضعیت نظام قضایی کشور را توضیح نموده ،  استقلال قوه قضائیه را که مورد حمایت جدی رهبران حکومت وحدت ملی قراردارد ، ازمهمترین دستاورد های قوه قضائیه دانست وبایاد اوری از پیشرفت ها در انتظام بهتر امور اجرایی و قضایی قوه قضائیه افزود که قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اداری اقدامات مهمی را از طریق تامین فعالیت مطمئن محاکم اختصاصی و عادی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری و نیز فعالیت اداره مراقبت قضایی در صفوف قوه قضائیه انجام داده و بالاثر ان  فساد اداری نسبت به گذشته کاهش یافته است .
رئیس ستره محکمه همچنان درمسیر اصلاحات وجابجایی کادرها علاوه کرد که با تغییر و تبدیل تعداد بیشتر قضات طی سه سال گذشته زمینه بهتر ارائه خدمات قضایی فراهم شده وقضات بارعایت استقلال قضایی وبدون تاثیر پذیری بیرونی درراستای تامین عدالت و حاکمیت قانون که نقش به سزایی در تامین ثبات و امنیت دارد ، کوشا اند و نیز حضور و مشارکت زنان درامور قضایی و اداری را که درسطح منطقه بی بدیل است ، نمایانگر پالیسی قوه قضائیه نسبت به زنان تلقی کرد .
رئیس ستره محکمه به همین ترتیب برخی از چالشهای فرا راه قوه قضائیه را بر شمرده و اظهار داشت که قوه قضائیه با تحلیل و ارزیابی واقعی از وضعیت ، پلان تطبیقی  اصلاحات قضایی را طی پنج سال آینده ترتیب نموده که انشاء  الله با تطبیق ان درعمل دستگاه قضایی در وضعیت مطلوبی قرارخواهد گرفت که بدون شک کمک مادی و تخنیکی جامعه جهانی منجمله کشور دوست ایا لات متحده امریکا درین مسیر قابل توقع  است .
دراخیر خانم هولزر به نماینده گی از اداره انکشافی ایالات متحده و بخشی ازجامعه جهانی ابراز داشت که هماهنک کننده خوب کمک ها خواهد بود و به همین منظور برنامه عمل قوه قضائیه را  مطالعه کرده تلاش مینماید تا با بذل کمک های لازم مادی و تخنیکی عملیه اجرای ان را تسریع بخشد . نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.