06 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جشن دهقان در بغلان برگزار شد

جشن دهقان در بغلان برگزار شد

پلخمری 6 حمل باختر جشن دهقان امروز در ولایت بغلان برگزار...

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

کابل باختر6 حمل شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمشرانو جرگه وزیر مبارزه علیه مواد مخدر را استجواب کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 21 حمل
درجلسه امروز مشرانوجرگه ازوزیرمبارزه علیه مواد مخدروسایرمسئولان مربوطه در خصوص افزایش تعداد معتادان، کشت قاچاق مواد مخدر استجواب به عمل آمد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول این جرگه تدویریافته بود ازمسوولان مذکوردرحالیکه معین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت، سناتوران نثاراحمد حارس، محمدهاشم الکوزی وسایراعضا، سوالاتی را مبنی برنگرانی مجلس ازافزایش تعداد معتادان، کشت ، قاچاق وفروش علنی آن به خصوص در چندین ساحۀ شهرکابل، وضعف پولیس درجلوگیری ازفروش مواد مخدر، تجمع بیشترمعتادان درتپۀ بادام باغ وپل سوخته و ارایه گزارش چشم دید هییت مجلس از وضعیت معتادین ازساحات مذکور ، مزاحمت وآزار باشندگان ازسوی آنها دراین محلات، نبود احصایه دقیق ازارقام معتادین، کمبود مراکزدرمانی وضرورت تداوی معتادان به پیمانۀ وسیع تر، نبود شغل برای معتادان بعد ازبازتوانی، نگرانی ازافزایش تقاضای مواد مخدردرمارکیت های بین المللی وتلاش‌ها برای قاچاق آن درسطح جهان وناتوانی حکومت افغانستان درامرمبارزه با فساد ومواد مخدرکه مکمل همدیگرند وبرخی مسایل دیگری مطرح شد.
      سپس خانم سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر درپاسخ هایش گفت با توشیح قانون مبارزه بامواد مخدر زمینه های حقوقی فراهم شده است که درهماهنگی بانهادهای مرتبط دیگرتلاش خواهدشدتا در مبارزه علیه مواد مخدر گام های برداشته شود و نهایی شدن برنامه جدید( پلان عمل )علیه مواد مخدر وپالیسی‌های کاهش وکشت بدیل نیز زمینه ها را در راستای این مبارزه مساعد ساخته است.
     خانم عظیمی خاطرنشان ساخت که در۲۴ولایت کشور در۳۲۸هزارهکتار زمین موادمخدر کشت می شود وسالانه حدود9هزار متریک تن تولید می گردد که ۵۰درصد آن درولایت هلمند کشت می شود و افغانستان نمیتواند به تنهایی دربرابر این معضل جهانی موفق شود بلکه به همکاری صادقانه شرکای بین المللی نیاز است.
     وی افزود که حدود یکصد مرکزتداوی برای مداوای چهل هزار معتاد دریکسال موجود است در حالیکه بیش ازیک اعشاریه پنج میلیون معتاد به تداوی نیاز دارند که به هیچ عنوان بسنده نبوده و به ظرفیت های بیشتری نیاز است.
      پس ازوزیرمبارزه با مواد مخدر، داکتراحمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، فقر، نبود امنیت مطمین، کمبود شغل، دسترسی آسان به مواد مخدر را ازعوامل عمده اعتیاد درکشورعنوان نموده گفت تنها درکابل حدود سه صدهزارمعتاد به مواد مخدروجود دارند وظرفیت این وزارت بخاطرمداوای معتادان به مراتب کمتر می باشد وباید بخاطرحل بنیادی این معضله اجتماعی، از سوی حکومت تدابیر مقتضی اتخاذ شود.
       موصوف گفت درکل وزارت صحت عامه سالانه ظرفیت تداوی بیش ترازچهل هزار معتاد را درسراسرکشورداشته وبخاطر مداوای معتادین، معیاد تداوی را از۹۰ روزبه نصف کاهش داده تا تعداد بیشتر معتادین تحت تداوی قرارگیرند .
    همچنان معین وزارت صحت عامه به پاسخ سوالی درمورد چگونگی نظارت ازشفاخانه های خصوصی روشنی انداخته گفت یک نهاد ثالث که دربخش صحت عامه کار می نماید ارزیابی های آن نشان می دهد که وضعیت صحی درکشور رو به بهبود می باشد ونیزاطمینان داد که به پیشنهاد مجلس سنا ، درمورد اعزام داکتران متخصص به ولایات دوردست ترتیب اثرخواهند داد.
      دراخیرمل پاسوال محمد داوود امین سرپرست قوماندانی زون ۱۰۱آسمایی کابل خاطرنشان ساخت که منسوبین این قوماندانی طی یک ماه درجریان عملیات‌ها ۲۴۳ مظنون فروش مواد مخدر را دستگیر و۱۳۴۵ معتاد را ازمناطق مختلف جمع آوری وبه تداوی سوق نموده وبرای جمع آوری بیشترآنان مشکلی نیست اما محل بودباش مناسب برای آنان موجود نمی باشد.
    وی ازتلاش های مزید برای مبارزه باجرایم جنایی نیز معلومات ارایه نمود.  پس از ارایه معلومات ازسوی مسئولین فوق رییس جلسه، از مسوولین مذکور خواست تا برای عملی نمودن برنامه‌ها ی مبارزه علیه مواد مخدر، تلاش ورزند ودربرابر جمع آوری وتداوی معتادین ازپایتخت کشور، چاره اندیشی نمایند وجلو گشت وگذارموترهای شیشه سیاه را درشهرکابل بگیرند.
اما درمباحث آزاد جلسه، ضمن یاد آوری ازپیشرفت‌ها درروند برگزاری انتخابات، ازکمرنگ بودن نقش زنان بحیث کارمندان انتخاباتی ونبود امنیت مطمین درسراسرکشور وچالش ها درروند توزیع تذکره هویت ابرازنگرانی گردیده، تاکید به عمل آمد که ارگان‌های مسوول این نقایص را مرفوع سازد.
همچنان درجلسه ازخشکسالی وتأثیرات اولیه آن به خصوص درولایات شمال وکم آبی درولایت نیمروز شدیداً ابرازنگرانی گردید که ازاثراین آفات طبیعی کشت، زراعت ومواشی مردم درحال نابودی قرارگرفته وحکومت باید جداً متوجه این مساله حیاتی گردیده، تدابیرلازم وقناعت بخشی را اتخاذ نماید.
درجلسه باردیگرعدۀ ازاعضأ درمورد آمدن صدراعظم پاکستان به افغانستان وعدم صداقت آنکشور درپروسه صلح، یاد آوری نموده گفتند رفت وآمد مقامات پاکستانی جزاغفال ذهنیت جامعه جهانی وتشدید جنگ درافغانستان چیزدیگری نیست، بهتر است که حکومت افغانستان باب گفتگو را با پاکستان مسدود و ازسایرممالک به شمول عربستان سعودی واندونیزیا طالب همکاری شود.
برخی سناتوران سفرنخست وزیرترکیه را به کابل یک گام نیک تلقی نموده، ابرازامیدواری نمودند که با آمدن موصوف مساله جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری وچالش‌های موجود در بخش مکاتب افغان - ترک حل گردد.
تاکید برتشدید عملیات تصفیه یی بخاطرنابودی هراس افگنان به ویژه درولایت فاریاب، کندی کارپروژۀ بند کمال خان، قرارگرفتن تربیه های معلم تحت اثروزارت تحصیلات عالی ومشکلات ناشی از آن به استادان آن نهادها، استقبال ازتعهد هندوستان مبنی برواگذاری چهارفروند چرخبال جنگی به نیروهای دفاعی کشور، استقبال ازاعزام نیروها وآموزگاران امریکایی به کشور، انتقاد از دادن سهمیه برق ولایت تخار به کابل، انتقال نشدن اجساد یکتعداد افغان هایکه حدود ده روز قبل درحادثه ترافیکی درترکیه، جان‌های شانرا ازدست داده اند وبرخی مسایل دیگرمطرح گردید.
      درجمع بندی موارد مطروحه، محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه با اشاره به اهمیت مردم سالاری درکشورها گفت دیموکرسی ومشروعیت نظام وابسته به انتخابات‌ها می باشد امیدوارم که مسوولان ذیربط نقایص موجود را مرفوع نماید.
       ایزدیار ازروابط دیرینه تاریخی وفرهنگی میان افغانستان وترکیه یاد آوری نموده، ابرازامیدواری کرد که قضیه معاون اول ریاست جمهوری ومشکلات مکاتب افغان - ترک حل گردد وافزود خشکسالی برخی نقاط کشور را تهدید می نماید امیدواریم که کابینه وشورای وزیران دراین زمینه تصامیم مقتضی اتخاذ کند.  موصوف درحالیکه ازاعزام آموزگاران ونیروهای تازۀ نفس امریکایی به افغانستان استقبال می نمود گفت امیدواریم حضورآنها قانونمند ودرچوکات قوانین نافذه کشور باشد، ولی راه حل اساسی اینست که افغانستان درتمام بخش ها به ویژه درعرصۀ نظامی خود کفا شود ونیروهای مسلح با اسلحه مدرن زمینی وهوایی مجهزگردند.
    ایزدیاریکباردیگردرموردچگونگی سفرصدراعظم پاکستان به افغانستان وعدم صداقت آنکشوردرعملکردهای گذشته شان اشاره نموده تاکید کرد که درمذاکرات وگفتگوهای قبلی ضعف ها وکاستی های وجود داشت وباید زمام داران کشور درمیدان سیاست ازاوضاع جاری استفاده بهینه نموده بتوانند، وی دراخیرسایرموارد مباحث آزاد را غرض رسیده گی به کمیسیون‌های ذیربط مجلس سنا ارجاع نمود. ختم/نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.