06 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جشن دهقان در بغلان برگزار شد

جشن دهقان در بغلان برگزار شد

پلخمری 6 حمل باختر جشن دهقان امروز در ولایت بغلان برگزار...

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

کابل باختر6 حمل شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتجلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار گردید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل، 28 حمل باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات  ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر ، شورا نخست بر مبنای فیصله شماره اول سال 1397 شورای عالی حا کمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب بعمل اورد تا باتوجه به اهمیت و علاقمندی عامـه به رسیده گی موضوعات جنایی و جزایی ، پس ازین قضایای اختطاف منجر به قتل در مراحل مختلف محاکموی توسط محاکم ودیوانهای  جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورد رسیده گی قرار گیرند .
همچنان برمبنای تصمیم قبلی شورا ، برید جـنرال محمد صابر رئیس حقوق ستردرستیز وزارت دفاع ملی به منظور ارائه توضیحات پیرامون پیشنهاد های مربوط به تایید انسلاک قضایی برخی از کاندیدای پست قضایی محاکم عسکری به مجلس حضور بهم رسانیده ودرزمینه معلومات لازم ارا ئه داشت ،  شورا تصمیم گرفت تا موضوع  ازجانب وزارت وزارت دفاع ملی نخست در کمیته عدلی و قضائی مجلس کابینه مطرح وبعداْ به شورای عالی حاکمیت قانون پیشنهاد گردد تانسبت به حل مشکل رسیده گی و تصمیم لازم قانونی اتخاذ شود
به همین ترتیب  شورای عالی به منظور ایجاد سهولت رسیده گی قسمت حق العبدی قضایای جزایی ، مطابق به مصوبه سیمینار سال 1347 نرخ دیت سالجاری را بر اساس قیمت نقره خالص درهمکاری با د افغانستان بانک و مارکیت های جهانی تثبیت و به دارالانشا ء هدایت داد تا موضوع را  متحد المالاً به منظور رعایت دراجراات به تمامی محاکم کشور اخبار نماید .
متعاقبا ً رئیس اداره مراقبت قضایی ستره محکمه ، گزارش فعالیت های آن اداره طی ماه حمل سالجاری را  ارائه کرد .
بر اساس گزارش درین مدت جمعاً به تعداد ده تن به اتهام جرایم مختلف مرتبط به فساد اداری چون مطالبه و اخذ رشوه ، تزویر و استعمال اسناد تزویری وسو ء استفاده از صلاحیت های وظیفوی بالفعل دستگیر و قضایای شان مورد پیگرد قانونی قرار گرفته که درمیان دستگیر شده گان سه تن ازکارکنان اداری محاکم مربوط ولایات کابل ، ننگرهار و هرات ۲ تن وکیل مدافع و ۵ تن کمیشن کاران نیز شامل اند . شورا اجراات بعمل امده در زمینه را قابل قدر دانست و به اداره مراقبت قضایی به منظورتامین شفافیت و مبارزه بیشتر در راستای مبارزه با فساد اداری رهنمود های لازم داد .
همینطور برخی از تخلفات قضایی قضات مورد رسیده گی قرارگرفته و بر مبنای گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی  به هشت تن از قضات محاکم ولایات سمنگان ، ننگرهار و بلخ که تخطی های وظیفوی شان تشخیص گردیده بود ، در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جرا هاز لازم تادیبی تجویز گردید .
هکذا با توجه به استهدائیه ریاست دیوان جزای عمومی ستره محکمه که بر محور صلاحیت های څارنوالان ابتدائیه ، استیناف و فرجام  درخصوص اعتراض بر فیصله های مصدوریه محاکم در مراحل مختلف محاکموی متمرکز بود  در روشنایی احکام مواد 47-70-72-253 و270 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه  رهنمایی لازم صورت گرفت .
در ادامه جلسه چهار تقاضای تجدید نظر برفیصله های محاکم ثلاثه مورد رسیده گی قرارگرفته وا زجمله یک تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه درخصوص یک جایداد مغصوبه در ولایت لغمان بنابر مطابقت دلایل مطروحه با شرایط پیش بینی شده حکم ما ده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید وفیصله مصدوریه به نفع دولت لغو وموضوع تابع  رسیده گی مجدد گردید.
برعلاوه رسیده گی بر 44 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی وجزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید . احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.