03 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

معین جوانان: جوانان مبتکر و خلاق از سوی آن  معینیت مورد تقدیر قرار می گیرند

معین جوانان: جوانان مبتکر و خلاق از سوی آن معینیت مورد تقدیر قرار می گیرند

کابل 2جوزا باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات...

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان افغانی در مرکز بین المللی هند برگزارشد

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان افغانی در مرکز بین المللی هند برگزارشد

کابل باختر 2جوزا نمایشگاه آثار نقاشی پنج تن از نقاشان معروف...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتداکترعبدالله عبدالله : خبرنگاران با وجود تلفات و مشکلات سنگرهای شان را رها نکردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 2 ثورباختر
نشست ملی رسانه ها زیر نام حقوق صنفی ، امنیت و حرفه یی بودن امروز در مرکز رسانه های دولت برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر ، داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، نشست ملی رسانه ها را یک ابتکار اهل رسانه های کشور خوانده گفت خوشحالم که در سال جاری تغییرات مثبت در کار کمیته مشترک رسانه ها ، بررسی دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران ، تعدیل قوانین و مقررات رسانه یی رونما گردیده است.
داکترعبدالله بعد از استماع ارقام خشونت گفت: سال گذشته بیشترین تلفات کارمندان رسانه ها را شاهد بودیم و به روی پاک شهدا درود می فرستیم.
داکترعبدالله این تلفات را ناشی از اعمال تروریستی و گروه های تروریستی خواند و گفت با وجود مشکلات و تلفات خبرنگاران سنگرهای شان را رها نکرده اند بکار شان ادامه می دهند.
داکترعبدالله عبدالله مشکلات فرا راه خبرنگاران را زیاد دانسته از فدراسیون و سایر نهاد های رسانه یی خواست با کار و مساعی مشترک در راستای بهبود وضعیت رسانه ها تلاش نمایند.
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ در رابطه به برنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ برای رسانه ها و خبرنگارن صحبت نموده گفت: از حکومت وحدت ملی و شخص داکتر عبدالله عبدالله که حامی و پشتیبان رسانه ها اند ، ابراز امتنان می کنیم.
سانچارکی علاوه کرد بعد از هفده و هژده سال کار رسانه یی قوانین و مقررات رسانه یی مورد بررسی قرارگرفته و تعدیلات ضروری مطابق عصر وزمان در قانون رسانه های همگانی ، قانون دسترسی به اطلاعات ، طرز العمل تاسیس رسانه ها و سایر مقررات آورده شده است.
معین امور نشرات افزود نهاد ها و فعالان رسانه یی همواره کارکرد ها وجایگاه شان را نقادانه مورد بررسی قراربدهند وبه دیده انتقادی فعالیت های شان را ارزیابی کنند تا گام های بهتر و مفید تر را در راستای مسلکی شدن بردارند.
سانچارکی دررابطه به ظرفیت سازی در رسانه ها گفت رسانه ها باید از درون ظرفیت سازی شوند ، ازطریق برنامه های گونه گون.
وی افزود نهاد های صنفی و مسئولان عرصه های رسانه یی مسوولیت خطیر دارند تا در راستای ارتقای ظرفیت ژورنالیستان ، کارنمایند.
وی در مورد کار برای رسانه ها گفت تمام اقداماتی که به منظور حل مشکلات رسانه ها و حل رسانه ها صورت گرفته ، شخصی و فردی نبوده بلکه در مشوره و تبادل نظر با نهاد های صنفی صورت گرفته است.
وی تعدیل در قانون رسانه های همگانی ، مقرره طرز تاسیس رسانه ها ، کاهش پنجاه درصدی حق الامتیاز رسانه ها ، مقرره دیجیتل سازی رسانه ها ، ساده سازی روند ثبت وراجستر رسانه ها که از هفتاد و پنج گام به پنج گام کاهش یافته و ثبت و راجستر آنلاین یاد نموده گفت به منظور سهولت برای خبرنگاران و کسب اطلاعات به موقع وزارت اطلاعات وفرهنگ شصت واحد دسترسی به اطلاعات را با همکاری جامعه باز در نظردارد با یک میکانیزم خوب و معیاری ، با تجهیزات ضروری آماده سازد تا معلوماتی را که در اختیار دارند به دسترس مطالبه کننده گان اطلاعات قراربدهند.
درنشست ملی رسانه ها مسوولان نهاد های نی ، اتحادیه ژورنالیستان وفدراسیون ژورنالیستان دررابطه به کار مشترک ، موارد خشونت علیه ژورنالیستان ، بررسی دوسیه های خشونت و ارقام خشونت وتلفات خبرنگاران در سال 1396 صحبت نمودند.
این نهاد ها ازکارکرد کمیته مشترک در رابطه به رسیده گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز سپاس نموده گفتند برای اولین بار حکومت به همیاری نهاد های رسانه یی به چهل وهشت قضیه از جمله یک صدو شصت و چهار قضیه رسیده گی کرده است که کار سیزده مورد آن کاملا بررسی شده ، بیست و نه مورد با مصالحه طرفین حل گردیده ، نه مورد دیگر زیر کار قراردارد و به یک صدو شانزده مورد دیگر تا هنوز رسیده گی نشده است.
مجیب خلوتگر عضو کمیته بررسی دوسیه های خشونت و مسوول نهاد حمایت از خبرنگاران آزاد ارقام خشونت علیه خبرنگاران را در سال 1396 یک صدو شصت وچهار مورد ، از جمله بیست و نه مورد قتل ، چهل مورد جراحت ، شانزده مورد بازداشت گزارش داده اضافه کرد که مسوولیت بیشترین خشونت ها را شبکه حقانی ، طالبان ود اعش عهده دار می باشد.
قدیر شاهین مسوول اتحادیه خبرنگاران زون غرب به نماینده گی از خبرنگاران آن زون صحبت نموده ، وضعیت خبرنگاران را در این زون از لحاظ اقتصادی وامنیتی بد تر از سال گذشته خوانده گفت در اکثر رسانه ها کارمندان رسانه یی از مدت هفت ماه به این سو معاش ماهانه شان را دریافت نکرده اند. ختم/ماری

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.