30 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمتن سخنرانی صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست عالی در مورد "ایجاد صلح و حفظ صلح"

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 5 ثور
متن سخنرانی صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست عالی در مورد "ایجاد صلح و حفظ صلح"
مقر سازمان ملل متحد - نیویارک
۴ ثور ۱۳۹۷
بسم الله الرحمن الرحیم
جلالتمآب سر منشی سازمان ملل متحد،
جلالتمآب رئیس مجمع عمومی،
جلالتمآبان – رهبران محترم دولت ها و حکومت ها،
همکاران گرامی،
خانم ها و آقایان،
جای بسا افتخار است که در این مجمع و در این گراهمایی عظیم در خصوص رویکرد همه شمول سازمان ملل برای دستیابی به یک نظم جهانی صلح آمیز، سخن میگویم که مبنای آن "برنامۀ حفظ صلح" میباشد.
این چشم انداز در پاسخ به ماهیت چالش های تغییر پذیری شکل گرفته است که صلح و امنیت جهانی با آن مواجه است.
رسیدگی به این چالش ها، رویکرد منسجم تری را اقتضاء میکند که برای پیشبرد کار ایجاد صلح از یک دیدگاه جامع مناسب باشد.
این رویکرد جدید بطور مؤثر بر جلوگیری از بروز، تشدید، تداوم و اصرار بر نزاع و همچنان رسیدگی به محرکین اساسی و عوامل ریشه ای آن می پردازد.
این رویکرد همچنان بر اهمیت برنامه های انکشافی مؤثر تری در راستای پیشرفت جوامع سعادتمند و متکی بر حاکمیت قانون، تأکید میکند.
از دیدگاه ما، موفقیت "برنامۀ حفظ صلح" به چند عامل وابسته میباشد. 
به مثابۀ یک عنصر بنیادی، دولت ها مسئولیت دارند تا برای دستیابی به یک نظم جهانی قانونمند، اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد را احترام گذاشته و از آن متابعت کنند.
گاهی اوقات، دلایل جنگ ها متفاوت اند اما بی ثباتی و خشونت زمانی خیلی مشهود میگردد که اصول بین المللی زیر پا گذاشته شوند.
عدم متابعت از حقوق بین الملل، صلح پایدار را تضعیف میکند، در حالیکه متابعت و تطبیق آن در راستای حفظ و گسترش صلح ممد واقع میشود.
برای اینکه سازمان ملل متحد کارایی بیشتر داشته باشد، لازم است اصلاحات کافی در نظام آن وارد گردد تا بتوان به نتایج مطلوب در بخش های صلح، امنیت و انکشاف دست یافت.
ما از برنامۀ اصلاحات سرمنشی ملل متحد کاملاً پشتیبانی نموده و از پیشرفت های بدست آمده در این راستا استقبال میکنیم.
جناب رئیس،
در برنامۀ کار سازمان ملل، افغانستان در محراق توجه قرار داشته است.
مشارکت نیرومند ما با این سازمان باعث شده است تا حمایت جهانی را بدست آریم، تا شود که بتوانیم در مقابل چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای "حفظ صلح" ایستادگی کنیم.
از سال 2001 بدینسو، ما شاهد ظهور یک افغانستان مردم سالار با نهاد های استوار و یک جامعۀ مدنی متحرک هستیم که ازسوی جوانان مستعد و متعهد ما به پیش برده میشود.
با وجود چالش های امنیتی، حکومت وحدت ملی این دستاورد ها را استحکام می بخشد تا گامهایی بسوی خود کفایی برداشته باشد.
ما از تجربۀ خویش گفته میتوانیم که دخالت بین المللی در شرایط منازعه و پسامنازعه بائیست تا زمانی ادامه یابد که عوامل بنیادی بی ثباتی رفع گردیده و وضعیت کاملاً با ثبات شود.
همانست که دستاورد ها در راستای صلح مستحکم گردیده و مجال اندکی برای برگشت خشونت و منازعه باقی می ماند.
جناب رئیس،
گسترش منازعات جدید و تشدید منازعات دیرینه باعث به میان آمدن فضای آسیب پذیر بین المللی گردیده است. این وضعیت نشان میدهد که لازم است تدابیری اتخاذ گردند تا به کاستی ها در راستای پیش گیری و رسیدگی به عوامل ریشه ای پرداخته شود.
گرچه ماهیت منازعات بعضاً متفاوت است، اما هراس افگنی و افراطیت پیوسته با خشونت، به مثابۀ یک تهدید امنیتی و نقطۀ مشترک در خیلی از این منازعات مشهود است.
افغانستان در حال حاضر، همزمان مصروف کار تأمین صلح و همچنان مبارزه علیه شبکۀ تبهکاری از گروه های هراس افگن میباشد، که در منطقه از آن حمایت میشود و در کار است تا  تعادل و ثبات افغانستان را بر هم بزند.
اقتضا میکند تا اقدامات قاطعی در امر مبارزه با همۀ اشکال و انواع هراس افگنی بدون تفکیک، اتخاذ گردد.
در سلسلۀ اصلاحات سازمان  ملل، ایجاد دفتر ملل متحد برای مبارزه با هراس افگنی یک پیشرفت مهم میباشد.
ما امید وارهستیم که ایجاد این دفتر باعث شود همکاری ها میان دولت های عضو در سطوح مختلف واشکال جدید آغاز گردند.  
تمرکز عمده باید بر اتخاذ اقدامات بر وقت و مناسب در خصوص مکلفیت های مبارزه علیه هراس افگنی در چارچوب ستراتیژی جهانی ملل متحد برای مبارزه علیه هراس افگنی، باشد.
در ارتباط به پیش گیری منازعات، کار بیشتری باید انجام داد تا عوامل تحریک کننده را قبل از اینکه باعث بروز درگیری شود، کشف و رفع نمود.
برعلاوه، اقدامات سازمان ملل بائیست مطابق انواع گوناگون درگیری ها اعم از منازعات داخلی، منطقوی وبین المللی، عیارگردند.
جناب رئیس،
نیاز است توجه لازم برای از میان برداشتن فقر، ایجاد فرصت های اقتصادی و ایجاد یک فرهنگ احترام به حاکمیت قانون، مبذول داشته شود.     
پیشنهاداتی در راستای اصلاحات نظام انکشاف سازمان ملل میتواند از مضاعف بودن کوشش ها جلوگیری نموده و مؤلفه های واضحی را برای تقسیم کار تعریف کند.
ما باورمندیم که طرح و تحویل مساعدت های انکشافی بائیست با اوضاع روبه تغییر و واقعیت های عینی جدید پیوسته با اینکه دولت ها نهاد های خویش را استحکام بخشیده و اهداف انکشافی خود را تعیین میکنند، عیار گردند.
ما باورمندیم که رعایت اصل "مالکیت ملی" بر دستاورد های مطلوب مساعدت های انکشافی بطور مستقیم تأثیر گزار است.
افغانستان همچنان یک حامی نیرومند رویکرد "سازمان ملل واحد" میباشد، که در  چارچوب فعالیت های ملل متحد در وطن ما توجه تازه ای را مبذول داشته است.
جناب رئیس،
افغانستان از پیچیدگی های مربوط به امر ایجاد صلح بخوبی آگاهی دارد.
این مقصد، پر چالش اما والا در طول راه خالی از موانع و پسرفت ها نخواهد بود.
ما باورمندیم که با ارادۀ سیاسی قاطع، اجماع ملی و حمایت بین المللی در راستای کوشش های صلح، دستیابی به موفقیت ممکن است.
در چارچوب نشست پروسۀ کابل برای صلح و امنیت، ما تحرک تازه ای را در کوشش های صلح افغان محور خویش برای یک دستیابی به یک توافق سیاسی در ارتباط به منازعۀ کنونی، ایجاد نموده ایم.
پیشنهاد صلحی که از سوی رئیس جمهور غنی ارائه گردید امتیازات تازه ای را پیشکش میکند.
این پیشنهاد همچنان اصول مالکیت و رهبری ملی و هم نقش زنان را در همۀ مراحل این روند بشمول تصمیم گیری ها، در بر دارد.
ما در این روند همچنان از اندوخته های جامعۀ مدنی و روحانیون بهره میگیریم.
این روند "رویکرد همۀ جامعه" را که در قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل بر آن تأکید شده است، انعکاس میدهد.
ما از همۀ جوانب ذیدخل بشمول کشور های منطقه، میخواهیم که به روند صلح افغان محور ما تشریک مساعی نمایند تا شود که یک فضای مساعد برای گفتگو های مستقیم و نتیجه محور فراهم گردد.
جناب رئیس،
در خاتمه، تعهداتی که ما دراین کانفرانس می سپاریم، اساسی برای یک چارچوب بین المللی مؤثر تری برای حفظ صلح را فراهم خواهد داشت.
ما باید کوشش کنیم بر اصول و معیار های واحدی که حقوق بین الملل را احتوا میکند، چنگ بزنیم و همچنان مشارکت های جدیدی را در حمایت از یک رویکرد مؤثر تر و منسجم تر ملل متحد، تقویت و توسعه دهیم.
بدون شک که این کار باعث تأمین یک صلح عادلانه و پایدار برای تمام بشریت خواهد گردید. احمد ضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.