از نخستين سالگشت شهادت استاد برهان الدين رباني و هفته صلح و وحدت ملي تجليل به عمل آمد

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

كابل باختر 29 سنبله

حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در نخستین مراسم سالگشت شهادت پروفیسور برهان  الدین ربانی و هفته صلح و وحدت ملی تاکید کرد که ملت افغانستان قدر شهید صلح را داشته باشند و راه اودر راستا تحقق صلح و وحدت ملی تعقیب نمایند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، رییس جمهور درین سخنرانی گفت که یکی از ویژه گی استاد این بود كه با اقشار مختلف جامعه اعم از بزرگان قومی، علمای دیني و تحصیل کرده ها روابط خوب داشت و شماری از بزرگان جهاد عضویت تنظیم او را داشتند و دارند.

حامد کرزی با اشاره به عزم قوی شهید استاد ربانی در راه برقراری صلح در کشور گفت، زماینکه جرگه امن و صلح برگزار شد و رئیس آن تعیین نگردیده بود من استاد را گفتم که اگر جرگه بخواهد ریاست آنرا قبول کنید آیا می پذیرید، استاد برایم گفت که برای من از این افتخار بزرگتری نخواهد بود که برای تامین صلح در کشور، کار و خدمت نمایم و اگر در راه صلح شهید هم شوم از جان خویش دریغ نخواهم کرد.

رئیس جمهور یکبار دیگر تاکید کرد که مردم افغانستان، دو پیام شهید استاد ربانی را در نظر داشته باشند و آنرا در عمل تطبیق نمایند، اول ، استاد شهید در عمل برای وحدت ملی کار کرده است و در تنظیم خویش، اقشار تمام مردم افغانستان را جمع کرده بود و دیگر ،استاد شهید برای وحدت ملی و صلح تلاش های خستگی ناپذیر کرد و در همین راه به مقام رفیع شهادت نایل آمد.

رييس جمهور تصريح کرد: حالا بر مردم افغانستان است تا راه این شخصیت بزرگ را تعقیب نمایند و برای تامین صلح دایمی در کشور به تلاش های خستگی ناپذیر شان ادامه دهند.

حامد کرزی گفت: شهید صلح نه تنها برای تامین صلح در افغانستان خرد مندانه تلاش داشت بلکه خواهان برقراری صلح در پاکستان و منطقه نیز بود و به بخاطر همین مرامش به شهادت رسید.

بعداً فاورق وردک وزیر معارف و رییس کمیسیون برگزاری اولین سالگرد شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی و هفته صلح و وحدت ملی گزارش مفصل کارکردهای آن کمیسیون را ارایه کرد.

سپس صلاح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح افغانستان سخنرانی کرده گفت که هدف بزرگ شهید صلح ،پروفیسور برهان الدین  ربانی ،تامین صلح و حدت ملی درکشور  بود، استاد شهید، رهبر جهاد ومقاومت ، هیچگاهی برای اهداف کوچک چون قوم گرایی سمت گرايی مجاهدت و مبارزه نکرد او دایما" به خاطر صلح، رفاه همه گانی و وحدت ملی درکشور  مبارزه  کرده است .

وی افزود:استاد برهان الدین ربانی به یک قوم به یک منطقه  وقشر مربوط نبود،او رهبر جهاد و مقاومت تمام مردم افغانستان بود.

وي افزود:استاد ربانی دررابطه صلح درکشور  قدم گذاشت ودرهمین راه جان شیرین خودرا ازدست داد و برماست که راه اورا تعقیب کنیم.

رئیس شورای عالی صلح  جنگ را راه حل معضل افغانستان نداسته از مخالفان خواست که تابه ندای صلح خواهانه  مردم افغانستان پاسخ دهند و از جنگ برادرکشی دست بردارند.

رييس شوراي عالي صلح خاطر نشان كرد، هدف از تجلیل ازهفته صلح ووحدت ملی یادبود از کار کردهای رهبری است که تمام زنده گی خودرا فدای آرمان مقدس جهاد  مردم ا فغانستان وتامین صلح سراسری وحدت ملی درکشور کرد.

اواز مقامهاي دولتی خواست در شناسایی قاتلان استاد شهید  اقدام صورت گیرد وهرچه زود ترعاملان این تروررا به ملت افغانستان معرفی و به قانون بسپارند.

بعدا" محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری سخنرانی کرده گفت:" استاد شهید  یکی از احیاء گران تفکر اسلام در كشور ویکی  ازبنيانگذاران جنبش اسلامی افغانستان و یکی از برجسته ترین رهبر جهاد در افغانستان بود."

وي  افزود، استاد دردوره مقاومت پس از وضعيت رقتباری که درکشور  حاکم شد به عنوان رئیس دولت افغانستان در همه عرصه ها پشتوانه بزرگ مقاومت گران بود . نقش ایشان درهمه بخشها پیش همهء مردم افغانستان  روشن و درخشان است.

معاون ریاست جمهوری همچنان گفت: استاد شهید در فصل جدیدهم یکی از حامیان صلح بود و خودبسیار به صورت دلسوزانه به مردم افغانستان وملت افغانستان دورهء انتقال قدرت رابه انجام رسانید که خیلی ها به این  باوربودند که در لحظه های انتقال در افغانستان بار دیگر تنشها به وجود خواهد آمد و اختلافات دو باره دامنگير مردم افغانستان خواهد شد ولی با درایت که استاد شهید داشت، بسیار این دوره راسربلند انه و موفق به انجام رساند و مجالی  برای دشمان مردم افغا نستان هرگز نداد که از ین قضیه استفاده سوء بکنند ،استاد شهيد در طول ده سال هم حامی نظام نوپا با همه نا رسایی هاش و حامی فصل جدید و تلاش گر درجهت قوام یافتن فصل جدید بود .

معاون ریاست جمهوری افزود: اگر شرایط کنونی و فصل جدید به چالش کشیده شود بار دگر افغانستان به بدبختی ها برخواهد گشت. به هیچ وجه به خیر ملت و مردم افغانستان نخواهد بود.

او گفت ، قبولی مسوولیت رییس شورای عالی صلح از جانب استادهم بر اساس یک انگیزه، بسيار دلسوزانه بود که این مسوولیت را پذیرفت و قبول کرد ولی نگرانی هم داشت، تلاش اوبه این بود که بستر صلح در بستر اصلی اش قرار بگیرید، نباید صلح که یک ضرورت مردم افغانستان است و بسیار مفهوم مقدس و زیبایی است در قاموس اسلام، به انحراف کشانیده شود، صلح از بستر اصلی به بستر سمتی و قومی قرار بگیرد، باید صلح در بستر ملی هدایت داده شود و نباید صلح وسیله ای شود برای بیرونی ها که ازین بستر سوء استفاده درجهت اغراض و امیال سیاسی بکنند، تاکید اش بر اين بود که باید صلح به بستركشوري و بستر ملی جهت داده شود و به هیچ وجه اجازه داده نشود که از صلح استفاده سوء شود. صلح در بستر عدالت حرکت کند.

پروفیسور عبدالرب رسول سیاف شخصیت جهادی کشور سخنرانی کرده گفت، در شهادت رساندن استاد شهید، شش جنایت صورت گرفته است . یک جنایت صورت نگرفته، شش جنایت یکجا صورت گرفته است، جنایت اول قتل یک مسلمان بود. یک تعداد از علما به این نظر هستند که توبه قاتل قبول نمی شود، ولی جمهوری علما گفته اند که توبه اش قبول می گردد .

استاد سیاف افزود: کسانیکه به انتحاری آماده می شوند بشنوند که در حصه انتحاری کسی اختلاف به این خاطر نمی کند که انتحاری فرصت توبه کردن را پیدا نمی کند، قاتل که کسی را می کشد تا زمانیکه اعدام بالای وی تطبیق می شود، فرصت دارد توبه کند، انتحاری فرصت ندارد توبه کند. به همین دلیل است که یک تعداد علما به این نظر اند که باید جنازه انتحاری خوانده نشود، اما متاسفانه در بعضی ا زولایات می شنوم بعضی نفر ها در سمت ریاست صلح کشورما قرار دارند بالاي انتحاری های مي آيند ومیگویند که شهادت قبول ، من نميفهمم  این افراد به دین کارمی کنند و به مردم کار می کنند به دشمن کار می کنند، جهت کار آنها چیست.؟

جنایت دگر، جنایت انتحار است که تشریح شده است.

جنایت سوم خطر ناک ترین جنایت يعني غدر است، غدر سؤ استفاده از قرارداد و تعهد را می گویند، هر کسی که از قرار داد، تعهد از موافقنامه و اطمنیان جانب مقابل استفاده بکند به او غادرمیگویند ،برای غادر در روز قیامت در سرین اش بیرق زده می شود و گفته می شود ای غدر فلانی است. در حصه استاد غدر صورت گرفته زیرا به او اطمینان داده شده بود که فرستاده شده فرد مطمین است.

جنايت چهارم در اين قضيه داخل بوده تجاوز در برابر صلح و دعوت گر صلح صورت گرفته است.

جنایت دگر در حق جهاد و مجاهد صورت گرفته است. آنها مجاهد را به نام شر و فساد یاد می کنند خدا کمر آنها رابشكناند که مجاهدین را شر و فساد میگویند.

جنایت دگر آنها در مسلمان کشی خلاصه نمی شود بلکه به طرف اسلام کشی می رود. جنگ در افغانستان بر ضد نيروهاي خارجي نيست بلكه بر ضد مسلمانان و اسلام ميباشد.

بعداً مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ وعضو كميسيون برگزاري سالگرد استاد رباني سخنرانی کرده گفت که نظر به فیصله شورای وزیران، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به نام پوهنتون استاد برهان الدين رباني و جاده ای که پوهنتون تعلیم و تربیه را با قرغه وصل می کند نیزبه نام پروفيسوربرهان الدين رباني مسمی می شود. به گفته وی نصب لوجه جاده ها بعداً انجام می گردد.

سپس عنایت الله شاداب به نماینده گی از اعضای جمعیت اسلامی سخنرانی کرده ا زدولت و کمیسیون برگزاری سالگرد شهادت استاد تشکر کرد.

محفل با سخنراني و قرائت دعائیه توسط قاضی محمد امین وقاد  شخصیت جهادي پایان یافت.

back to top