02 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتگزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 3 جوزا
جلسۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آژانس باختر،  ابتدا، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حملات تروریستی اخیر در ولایات ننگرهار و قندهار را که باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی و سایر هموطنان عزیز ما گردید به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، برای شهدا بهشت برین، برای بازمانده گان صبر جمیل و برای مجروحین شفای عاجل را از درگاه ایزد متعال استدعا نمود.
همچنان رییس جمهور اشتراک سید عبدالوحید قتالی را به جلسه کابینه خیر مقدم گفته، گزینش ایشان را به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری جهت تأمین ارتباط بین وزارت ها و ریاست جمهوری موثر دانسته و در امور محوله برایشان موفقیت های مزید را تمنا نمودند.
طبق اجندا؛ معین مسلکی وزارت عدلیه گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال 1396 و طرح پلان کار تقنینی سال 1397 ریاست عمومی انستیتوت امور قانون گذاری آن وزارت را به جلسه مطرح نموده، افزودند؛ انستیتوت قانون گذاری و تحقیقات علمی و حقوقی وزارت عدلیه در پلان تقنینی سال 1396 خویش طی مراحل (43) سند تقنینی را گنجانیده بود که طی سال یاد شده به تعداد (95) سند تقنینی را طی مراحل نمود. همچنان برعلاوه آن مشوره حقوقی به وزارت ها ارایه و پیرامون یک تعداد کنوانسیون ها، میثاق ها و موافقتنامه های بین‌المللی نیز اجراات نموده که اجراات این وزارت حدود 120 فیصد اضافه تر از پلان را نشان می‌دهد.
همچنان ایشان پلان کار تقنینی سال 1397 آن وزارت را که در برگیرنده تسوید، تدقیق، تعدیل و طی مراحل (51) سند شامل (۲۰) قانون، (۲۷) مقرره، (۲) اساسنامه و (۱) ضمیمه اسناد تقنینی میباشد به جلسه کابینه ارایه نمود.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز امتنان از زحمات ریاست عمومی انستیتوت امور قانون گذاری وزارت عدلیه؛ گزارش اجراآت پلان کار تقنینی سال 1396 و طرح پلان کار تقنینی سال 1397 آن وزارت را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا اسناد تقنینی را از لحاظ اهمیت اولویت بندی نموده و در طی مراحل آن اقدام نماید،همچنان آنعده وزارت ها و ادارات دولتی که براساس اولویت ها تقاضای درج اسناد تقنینی جدید را در پلان متذکره دارند، مسوده اسناد تقنینی مورد نظر را در اسرع وقت ممکنه ترتیب و بعد از تائید معاون دوم ریاست جمهوری به وزارت عدلیه ارسال نمایند.
متعاقباً؛ وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان تقاضای عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی(IFS) را به جلسه ارایه نموده، افزودند: (IFS) یک سیستمی است که به نیاز های ادارات پستی در قسمت ارسال برقی حواله های پولی هم به شکل نقدی و هم به شکل برقی بخصوص در هنگامی که مارکیت انتقالات پولی در اوج چالش ها می‌باشد، با ارایه راه حل ها و نو آوری‌های جدید پاسخ ارایه می‌نماید. هدف آن عرضه خدمات مالی برقی قابل قبول، مصئون و به موقع به مشتریان از طریق ادارات پستی بوده و ادارات پستی را قادر می‌سازد تا در مارکیت جهانی رقابت کرده بتوانند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان عضویت افغانستان در سیستم مالی بین المللی (IFS) را در اصول مورد تائید قرار داده، کمیته را به اشتراک وزارت‌های مالیه، مهاجرین و عودت کننده‌گان، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مؤظف نمود تا در همکاری با بانک جهانی عضویت افغانستان را در سیستم مالی بین‌المللی (IFS) با در نظر داشت سایر موارد از تعهدات افغانستان به (IMF) مورد مطالعه قرار داد، نهائی سازند.
سپس؛ رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان مسوده پالیسی زمین را که اهداف آن فراهم نمودن زمینه دسترسی هر افغان به زمین، بلند بردن و تضمین یک نظام مصئون حق مالکیت زمین، تشویق استفادۀ حداکثر و پایدار از منابع زمین، ایجاد یک نظام موثر مدیریت زمین و زمین‌داری، تعیین نوع استفادۀ زمین توسط دولت، تضمین موثریت بازار زمین و ملکیت های عقاری، تضمین اعتماد بالای مدیریت زمین و زمینداری و سایر موضوعات مرتبط میباشد، به جلسه ارایه نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه مسوده پالیسی زمین را مورد تصویب قرار داده، وزارت ها و ادارات دولتی را مؤظف نمود نظریات و پیشنهادات خویش را جهت غنامندی پالیسی متذکره به اداره اراضی افغانستان ارسال نمایند، همچنان اداره اراضی افغانستان مؤظف گردید تا پالیسی یاد شده را با در نظر داشت نظریات و پیشنهادات وزارت ها و ادارات دولتی در مشوره با معاون دوم ریاست جمهوری تصحیح و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید.
به همین ترتیب، گزارش ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در مورد اجرایی شدن توافقنامۀ مونتریال برای حفاظت لایۀ اوزون توسط رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست به جلسه مطرح و تصریح گردید؛ متکی به توافقنامه مذکور، فعالیت های چون حذف کامل گازات فلورو کاربن ها و وسایل مبتنی بر آن در سال 2010 میلادی، حذف کامل هالون ها در سال 2010 میلادی، حذف کامل میتایل بروماید در سال 2015 میلادی، حذف تدریجی 15 فیصد از گاز های هایدرو کلورو فلور و کاربن ها در سال 2017 میلادی، تدوین مقررۀ لایۀ اوزون، ایجاد کمیتۀ ملی اوزون، آموزش متداوم کارمندان گمرکات در مرکز و ولایات، توزیع ماشین آلات تشخیصۀ گازات مخرب لایۀ اوزون در سطح مرکز و ولایات و کار مشترک با ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه صورت گرفته که در نتیجه سبب بدست آوردن 5 جایزۀ بین المللی از سال 2004 تا کنون گردیده است. همچنان ایشان پیشنهادات چون؛ ممنوع قرار دادن تورید ایرکاندیشن های مبتنی بر هایدرو کلور و فلور و کاربن‌ها در شش ماه آینده، تطبیق توافقنامۀ مونتریال در کشور، ترویج وسایل دوست با محیط زیست، اوزون و اقلیم، ترویج تجارت سبز، جلوگیری از افزایش زباله‌های برقی در کشور و هماهنگی با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست برای خریداری ایرکاندیشن‌ها و ساخت سرد خانه‌های بزرگ در کشور را به جلسه ارایه نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه ضمن تائید گزارش متذکره، اداره حفاظت محیط زیست را مؤظف نمود تا به همکاری ادارات ذیربط و همآهنگی با سکتور خصوصی، پالیسی واضح را مبنی بر جلوگیری از خریداری و تورید وسایل که گازات فلورو کاربن تولید می‌نمایند ترتیب و به جلسه کابینه ارایه نماید.
بعداً، رئیس عمومی د افغانستان برشنا شرکت تقاضای آن شرکت مبنی بر معافیت گمرکی تجهیزات وارداتی پروژه (10) میگاوات انرژی آفتابی ولایت قندهار را به جلسه مطرح نموده افزودند: پروژۀ (10) میگاوات برق آفتابی ولایت قندهار یکی از پروژه‌های زیربنائی کشور از نوع مشارکت عامه و خصوصی در بخش سکتور انرژی برق می‌باشد. بودجه پروژه مذکور حدود مبلغ (17) ملیون دالر امریکائی را احتوا می‌نماید، که مبلغ 10ملیون دالر آن در مطابقت با پالیسی مشارکت عامه و خصوصی از کمک‌های بلاعوض ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) اجرا می‌گردد. اداره انکشافی ایالات متحده امریکا بر طبق تفاهمنامه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و آن اداره است خواهان معافیت گمرکی بر تجهیزات وارداتی پروژه مذکور که ارزش آن حدود ده ملیون دالر امریکائی را احتوا مینماید، از وزارت مالیه گردیده است که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
سپس، رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی (80) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی مقر و انتقال موازی (80) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی قره باغ جهت اعمار دو سب استیشن برق ولایت غزنی، موازی (1) جریب زمین دولتی واقع قریه لچگلی جهت اعمار تعمیر اداری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت کنرها، موازی (15) جریب زمین دولتی واقع شمال قریه شیر آباد جهت اعمار سب استیشن برق در ولایت بلخ، موازی (16) جریب زمین دولتی واقع کوتل دلخکی و سر کوتل آقکم ولایت سمنگان جهت اعمار دو ترمینال ترانسپورتی، موازی یک جریب و دوازده بسوه زمین دولتی واقع ولایت میدان وردک جهت اعمار تعمیر ریاست شهر سازی ولایت میدان وردک و موازی (۲۰) جریب زمین بکر درجه (۷) دولتی واقع قریه سیاه کوک بندر مکک ولسوالی مرکز ولایت دایکندی جهت اعمار تاسیسات قطعه خاص را به جانب وزارت مالیه به جلسه ارایه که مورد تایید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
در ادامه؛ رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی (649.036) جریب زمین دولتی واقع هود خیل ولایت کابل، بدیل برای مال گدام‌های شرق میدان هوائی بین المللی حامد کرزی به شاروالی کابل و تعدیل آن را از ساحه نظامی به صنعتی به جلسه مطرح نمود.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان انتقال زمین متذکره را بطور رایگان به جانب شاروالی کابل و تعدیل آن‌را به صنعتی مورد تائید قرار داده، شاروالی کابل را مؤظف نمود تا به همکاری نهادهای ذیربط، پلان استفاده از زمین متذکره را ترتیب و به شورای عالی توسعه شهری ارایه نماید.
به همین ترتیب؛ رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی (500) جریب زمین دولتی واقع دشت الچین ولایت کندز به وزارت مالیه جهت ایجاد قبرستان عمومی اهالی ولایت کندز را به جلسه مطرح نمود.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید انتقال زمین متذکره؛ اداره اراضی افغانستان را مؤظف نمود تا به همکاری وزارت ارشاد، حج و اوقاف و اداره ارگان‌های محلی پالیسی انتقال زمین‌های اختصاص داده شده به قبرستان‌ها را به شاروالی‌ها ترتیب و به شورای عالی توسعه شهری ارایه نماید.
متعاقباً، رئیس اداره ارگان‌های محلی تقاضای آن اداره مبنی بر استرداد طرح قانون ادارات محلی از قوه مقننه به جانب قوه مجریه را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
در اخیر جلسه ده مورد معاهدات بین المللی توسط معین وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.ختم/ عبدالخالق

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.